Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Kısa Beş Büyük Faktör Testi

Beş Faktör bilimde bir altın standardı kabul edilmektedir. Bilimsel araştırmalarda en yaygın kullanılan kişilik testidir ve bazen "mevcut gerçekten bilimsel tek kişilik testi" olarak anılır. Psikologlar Rammstedt ve John’un çalışmalarından yola çıkarak hazırlanan bu test Beş Faktör kişilik özelliklerinizi sadece on soru ile bir dakika ya da daha kısa sürede ölçecektir. Bu test son derece kısa olsa da gerçekleştirilen bilimsel analiz testin geçerliğini yaklaşık %70 oranında koruduğunu ortaya koymuştur.

Beş Faktör skorunuz ne? Aşağıdaki ifadelerin her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 10

Kendimi şöyle biri olarak görüyorum...

Uyumlu, sosyal

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDR-SB5, araştırmacıların kullandıkları ölçütler ve veriler kullanılarak ve hakemli araştırmalar baz alınarak derlenmiştir.

Beş Faktör veya Beş Büyük Faktör Modeli (FFM), sosyal bilimlerde bir altın standardıdır ve bilimsel kişilik testlerinin en önünde gelmektedir. Beş Faktör modelinin sağlam, geçerli ve güvenilir olduğuna dair güçlü bilimsel bulgular bulunmaktadır. Beş Büyük Faktör Modeli, çok çeşitli disiplinlerde kuramsal temel olarak yaygın kullanıma sahip araştırma tabanlı bir kişilik modelidir. Beş Büyük Faktör Modelinin genellikle MBTI, Belbin veya DISC profilleri gibi ilk bakışta daha teknik görünebilen alternatif kişilik testlerinden daha derinlemesine ve doğru sonuçlar verdiği düşünülür. Beş Büyük Faktör Modeli istatistiksel çıkarsamalara dayanmaktadır; açıklık, sorumluluk, dışadönüklük, uyumluluk ve duygusal denge olarak sıralayabileceğimiz en önemli beş kişilik özelliği toplamda 30 adet kişilik özelliği alt boyutundan meydana gelir ve bunlar bu beş ana boyuta dağılır.

Tümü Beş Büyük Faktör kişilik özelliğini ölçmek için tasarlanmış olsa da, IDR-SB5, Paul T. Costa, Jr. Ve Robert R. McCrae tarafından geliştirilen IPIP-NEO veya NEO PI-R™ ile karıştırılmamalıdır. Bununla birlikte bunların tümü, Beş Faktör veya Beş Büyük Faktör Modeli (FFM) kişilik sistemi içerisinde bulunan kişilik özelliklerini ölçmeyi amaçlayan kişilik testleridir/envanterleridir. NEO PI-R™ bir Psychological Assessment Resources mülküdür. IDR-SB5’ın özel ifadesinin mülkiyeti IDR Labs International’a aittir. Bu online kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Beş Faktör kişilik testimizin sonuçları "olduğu şekliyle" verilmektedir ve herhangi profesyonel ya da uzman tavsiyesi sağladığı düşünülmemelidir. Çevrimiçi kişilik testimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Yüksek geçerlik ve güvenilirlik. Beş Faktör modelinin sağlam olduğuna dair güçlü bilimsel bulgular bulunmaktadır ve bilimsel kişilik testlerinin ön planındadır.

2. Ücretsiz. Bu online Kısa Beş Faktör kişilik testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve Beş Faktör kişilik testi sonuçlarınızı almanızı sağlayacaktır.

3. Kısa. Hakemli üniversite araştırmalarından elde edilen bulguları kullanan, Beş Büyük testinin bu kısa versiyonu, kabul edilebilir güvenilirlik seviyesini korurken, Beş Faktör sistemindeki puanlarınızı sadece 10 soru ile verir.

4. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

5. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu online kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.