Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Testi

Toronto Üniversitesi araştırmalarına dayanmaktadır

Biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet çoğu kişi için uyumludur, ama herkes için değil. Cins ve cinsiyet arasındaki bir uyumsuzluk, kişide psikiyatrların cinsiyet hoşnutsuzluğu adını verdikleri bir sıkıntı ve rahatsızlığa neden olur. Cinsiyet hoşnutsuzluğuna sahip kişiler sıklıkla doğmuş oldukları cinsiyetten rahatsızlık duyar ve kendi bedenleriyle bağlantısız hissederler. Cinsiyet hoşnutsuzluğu, yüksek düzeyde damgalama ve ayrımcılık ile ilişkilendirilir ve bu da olumsuz benlik saygısı ve diğer ruh sağlığı sorunları görülme oranında artış ile sonuçlanır.

Cinsiyet hoşnutsuzluğuna sahip misiniz? Aşağıdaki ifadelerin her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 20

Geçtiğimiz sene içerisinde...

Resmi formlar ve belgelerde (pasaport, sürücü belgesi, vb.) kendimi doğduğum cinsiyette tanımlanırken görmek beni rahatsız etti.

SONRAKİ

IDRlabs Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Testi (IDR-GDT©), IDRlabs International tarafından geliştirilmiştir. IDR-GDT, cinsiyet hoşnutsuzluğunun değerlendirilmesi için geliştirilmiş, geçerliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir araca dayanmaktadır: Ergenler ve Yetişkinler için Cinsel Kimlik/Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Anketi (GIDYQ-AA). IDR- GDT, yukarıda adı geçen araca katkıda bulunmuş veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Testi, Deogracias vd.’nin Toronto Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi işbirliği ile yaptığı araştırmalara dayanmaktadır. Toplumsal cinsiyetle ilgili konular on yıllardır psikoloji literatüründe araştırılmış ve sunulmuş olsa da, son yıllarda medyada, popüler kültürde ve toplumsal farkındalıkta daha yaygın bir ilgi oluşmuştur. Bu testteki maddeler, cinsiyet hoşnutsuzluğu sahibi kişilerin yaşadıkları deneyimlere dayanarak oluşturulmuş ve kapsamlı bir psikolojik araç ortaya çıkarılmıştır. Bu cinsiyet hoşnutsuzluğu testi, herhangi bir tür tıbbi tanı sağlamayı veya tam bir ruh sağlığı değerlendirmesinin yerini almayı amaçlamamaktadır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Testi, bu psikolojik yapıyı değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir araca dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online testler yalnızca ele alınan konsepte bir ilk bakış sunar ve kişiliğiniz, karakteriniz ya da psikolojik durumunuzun herhangi bileşeni hakkında tamamen doğru değerlendirmeler sağlayamaz. Kendinizde cinsiyet hoşnutsuzluğu belirtileri ve semptomlarını taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online testin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir, geçerli ve kapsamlı olması için çalıştık. Bu testin temel aldığı araçlar hakkında daha fazlası için lütfen bkz.: Deogracias, J. J., Johnson, L. L., Meyer-Bahlburg, H. F., Kessler, S. J., Schober, J. M., & Zucker, K. J. (2007). Ergenler ve yetişkinler için cinsel kimlik/cinsiyet hoşnutsuzluğu anketi. Journal of Sex Research, 44, 370-379.

Profesyoneller tarafından geliştirilmiş ve istatistiksel olarak geçerliği doğrulanmış olsa da, mevcut cinsiyet hoşnutsuzluğu anketi gibi ücretsiz online testler herhangi bir profesyonel değerlendirme veya öneri sağlamaz; ücretsiz online cinsiyet hoşnutsuzluğu testimizin sonuçları sadece eğitsel ve eğlence amaçlıdır ve "olduğu gibi" sağlanmaktadır. Herhangi online test veya diğer online psikoloji testimiz hakkında daha fazla detaylı bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşullarımız.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu online cinsiyet hoşnutsuzluğu testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve kişinin cinsel kimliği hakkında sübjektif sıkıntıya işaret edebilecek psikolojik kriterler için skorunuzu öğrenmenize imkan tanıyacaktır.

2. Geçerlik ve güvenilirlik. Hakemli bilimsel dergilerde yayınlanan bulgular, GIDYQ-AA'nın cinsiyet hoşnutsuzluğunun psikometrik olarak sağlam bir ölçüsü olduğunu göstermektedir.

3. Güncel olaylara uygun. Cinsel kimlik ile ilgili sorunlar günümüzde artan şekilde tartışılmaktadır. Bunun gibi testler, bu farkındalığın oluşmasına katkıda bulunur ve tartışmayı teşvik eder.

4. İstatistiksel kontroller. Mevcut testin kullanıcı sonuçları, anonimize edilmiş bir veritabanına kaydedilir ve sonuçların geçerliği ve güvenilirliğinden emin olmak için istatistiksel analizler gerçekleştirilir.

5. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Bu ücretsiz cinsiyet hoşnutsuzluğu testi, psikoloji araştırmaları ve kişilik testleri alanında deneyimli profesyoneller tarafından geliştirilmiştir.