Skip to main content

Deze test is beschikbaar in de volgende talen:

Politieke Oriëntatie Test

Deze gratis politieke oriëntatie test laat zien hoe uw mening scoort ten opzichte van de twee belangrijkste stromingen binnen de huidige Westerse democratieën. Uiteraard bestaan er wel meer "politieke orientatie" en "politieke overtuiging" tests. De veel gehoorde kritiek bij deze tests is echter dat ze te sturend zijn richting de ondervraagde, dat ze een bepaald antwoord uitlokken, bijvoorbeeld door in te spelen op de emoties van de ondervraagde. Deze test is in de zin anders en presenteert u simpelweg de vragen zonder inkleuring of in een bepaalde richting te sturen.

Vraag 1 van 36

Werklozen die een baan weigeren, verspelen hun recht op een uitkering van de overheid.

Oneens
Eens

VOLGENDE

Deze IDR Labs Politieke Oriëntatie Test is eigendom van IDR Labs International. The Political Compass Test is een gedeponeerd merk van Pace News Limited. Vote Compass is een gedeponeerd merk van Vox Pop Labs Inc. Noch Pace News Limited noch Vox Pop Labs Inc. zijn op enige wijze betrokken of verbonden met deze website.

Deze test is opgesteld met behulp van professionele politieke analisten en testpersonen uit alle hoeken van het politieke spectrum. Niettemin, dit soort tests zijn altijd slechts een indicatie – een eerste kennismaking met het politieke systeem waaruit u uw mening verder vorm kunt geven.

Politieke Oriëntatie Tests, of het nu professionele of "officiële" tests betreft, die worden gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, of een gratis online test als deze, zijn bedoeld als hulpmiddel om u een indicatie te geven van uw politieke standpunten. Geen enkele test is zodanig opgesteld dat ze een pasklaar antwoord geven over wat precies uw politieke oriëntatie is en geen enkele Politieke Oriëntatie Test kan in de plaats komen van grondig onderzoek en u werkelijk verdiepen in de politiek van uw land om erachter te komen wat precies uw politieke overtuigingen zijn.

De opstellers van deze gratis online politieke oriëntatie test zijn gecertificeerd in het gebruik van verschillende persoonlijkheidstests en hebben een professionele achtergrond in psychologie, politieke psychologie en persoonlijkheidstests. Voordat u deze test gebruikt, wees u ervan bewust dat de uitslag ervan gratis is en puur informatief is bedoeld, het is op geen enkele wijze bedoeld als een gecertificeerd advies. Voor meer informatie over onze politieke oriëntatie test, raadpleeg onze Algemene Voorwaarden.

Waarom Deze Test?

1. Gratis. Deze online politieke oriëntatie test wordt gratis aangeboden en stelt u in staat om uw oriëntatie te bepalen tussen de twee grootste politieke stromingen, waarbij u wordt ingedeeld in de vier belangrijkste kwadranten die het meest voorkomen in de huidige, modern Westerse democratieën.

2. Objectief. Er zijn meer politieke oriëntatie tests, maar bij vele van deze is de vraagstelling op een dusdanige wijze opgesteld dat ze de testpersoon in een bepaalde richting willen sturen, zodat het resultaat is dat de mening van de ondervraagde overeenkomt met de politieke mening van de opsteller van de test. Deze test probeert zo veel mogelijk objectief te zijn, met onpartijdige en niet-sturende vragen.

3. Up-to-date. Meerdere van de populairste politieke oriëntatie tests zijn meer dan 10 jaar oud en zijn opgesteld met het oog op specifieke verkiezingen. De vragen in deze tests draaien dus vaak om vraagstukken die niet meer relevant en actueel zijn in het huidige politieke landschap. Bij deze tests is zoveel mogelijk geprobeerd aan te sluiten bij de kwesties die op dit moment spelen.

4. Gemaakt met de hulp van professionals. Deze test is opgesteld met de input van politieke wetenschappers en politiek analisten.