Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบพิกัดทางการเมือง

แบบทดสอบการปฏิบัติทางการเมืองฟรีนี้จะให้คุณได้รับคะแนนเกี่ยวกับจุดยืนทางการเมืองสองจุดหลักที่พบในประชาธิปไตยของโลกตะวันตก แม้ว่าจะมีแบบทดสอบ "พิกัดทางการเมือง" และ "การปฏิบัติทางการเมือง" อื่นๆ อีกมากมาย แบบทดสอบเหล่านี้มักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าพยายามหลอกให้ผู้ทำแบบทดสอบตอบคำถามในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ตัวอย่างเช่น มีการพลิกแพลงคำถามหรือวางกรอบให้มีการปลุกปั่นผลกระทบทางอารมณ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ในทางตรงกันข้าม แบบทดสอบนี้พยายามที่จะใช้คำถามที่ไม่มีการซ่อนเร้นหรือพลิกแพลงใดๆ

คำถามที่ 1 จาก 36

มันไม่มีทางจบลงได้ด้วยดีเมื่อรัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบพิกัดทางการเมืองของ IDR Labs เป็นทรัพย์สินของ IDR Labs International ส่วนแบบทดสอบทิศทางทางการเมือง (The Political Compass Test ) เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Pace News Limited และ The Vote Compass เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Vox Pop Labs Inc. ทั้ง Pace News Limited และ Vox Pop Labs Inc. ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเว็บไซต์นี้

แบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นจากความช่วยเหลือของนักวิเคราะห์ทางการเมืองที่มีความเชี่ยวชาญและผู้ร่วมทำแบบสอบถามจากทุกฝ่ายของขั้วการเมือง ถึงอย่างนั้น โปรดทราบว่าแบบทดสอบนี้เป็นเพียงแค่ตัวชี้วัด - ภาพเริ่มแรกของระบบที่จะช่วยคุณในเบื้องต้นเท่านั้น

แบบทดสอบพิกัดทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบที่ถูกจัดทำขึ้นอย่างเชี่ยวชาญหรือ "เป็นทางการ" ซึ่งถูกใช้ในงานวิจัยวิชาการหรือเป็นแบบทดสอบออนไลน์ฟรีเหมือนแบบทดสอบนี้ต่างก็เป็นตัวชี้วัดที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดยืนทางการเมืองของคุณ ไม่เคยมีแบบทดสอบใดซึ่งถูกคิดค้นขึ้นมาที่สามารถระบุความจงรักภักดีทางการเมืองของคุณได้อย่างถูกต้องหรือน่าเชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์ และไม่มีแบบทดสอบพิกัดทางการเมืองใดที่สามารถทำมาทดแทนความคุ้นเคยกับการเมืองในประเทศของคุณในเชิงลึกได้

ผู้จัดทำแบบทดสอบพิกัดทางการเมืองออนไลน์ฟรีนี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพที่แตกต่างกันเป็นจำนวนมากและทำงานอย่างเชี่ยวชาญในด้านจิตวิทยา จิตวิทยาการเมือง และแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพ ก่อนที่จะเริ่มทำแบบทดสอบออนไลน์ฟรีของเรา โปรดทราบว่าผลลัพธ์ถูกจัดเตรียมไป "ตามสภาพ" และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือการรับรองใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบพิกัดทางการเมืองออนไลน์ของเรา โปรดอ่านที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบพิกัดทางการเมืองออนไลน์นี้ได้ฟรีและค้นหาพิกัดของสองมิติหลักทางการเมืองของคุณ โดยจัดกลุ่มให้คุณอยู่ในหนึ่งของสี่ส่วนหลักที่เห็นได้โดยทั่วไปในการเมืองตะวันตก

2. เป็นกลาง ในขณะที่หลายแบบทดสอบพิกัดทางการเมืองอื่นๆ พยายามที่จะพลิกแพลงคำถามเพื่อให้ผู้ตอบคำถามเห็นด้วยกับมุมมองทางการเมืองของพวกเขาเอง แบบทดสอบนี้พยายามที่จะเป็นกลางให้มากที่สุดด้วยการถามคำถามที่ไม่ลำเอียงและไม่มีการพลิกแพลง

3. ทันสมัย แบบทดสอบพิกัดทางการเมืองอื่นๆ หลายแบบทดสอบที่ได้รับความนิยมถูกจัดทำขึ้นมานานกว่า 10 ปีและ/หรือถูกจัดทำขึ้นด้วยการคัดสรรเฉพาะ ซึ่งในกรณีเหล่านี้ คำถามมักจะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะและไม่ได้อยู่ในแนวทางของการเมืองแบบร่วมสมัย แต่แบบทดสอบนี้มีเป้าหมายในการจัดเตรียมคำถามให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

4. จัดทำขึ้นจากความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบปัจจุบันนี้ถูกจัดทำขึ้นจากข้อมูลของนักวิจัยที่ทำงานอย่างเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ทางการเมือง