Skip to main content

Detta test finns även tillgängligt på följande språk:

Testa dina Politiska Koordinater

Detta gratis internet-test skildrar din politiska uppfattning och visar var du landar på de två största politiska skalorna som finns i västliga demokratier. Trots att det finns ett flertal tester som utger sig för att kunna åstadkomma något liknande, har de ofta blivit kritiserade för att försöka lura sina testtagare till att svara på ett visst sätt, till exempel genom att vinkla frågorna eller utforma dem på ett sådant sätt att de väcker känslomässiga reaktioner hos testtagaren. I motsats till dessa försöker detta test presentera dig med neutrala och sakliga frågor, utan någon vinkling.

Fråga 1 av 36

Monarki och adliga titlar bör avskaffas.

Håller inte med
Håller med

Fortsätt

IDR Labs' "Testa dina Politiska Koordinater"-test är IDR Labs Internationals egendom. Svensk översättning av William Fritzon. Det Politiska Kompass testet är ett registrerat varumärke som tillhör Pace News Limited. Vote Compass är ett registrerat varumärke som tillhör Vox Pop Labs Inc. Varken Pace News Limited eller Vox Pop Labs Inc. har någon anknytning till denna websida.

Detta test har framställts med hjälp av professionella politik-analytiker och respondenter från alla sidor av det politiska spektrumet. Trots detta, kom ihåg att tester är enbart indikatorer - en första titt på upplägget för att komma igång.

Politiska Koordinat Tester, oavsett om de är professionella eller "officiella" tester som används i akademisk forskning eller som gratis online-tester, är bara indikatorer för att bidra med en fingervisning vart på den politiska skalan du hamnar. Inget test som någonsin gjorts kan utse vilken ideologi du är lojal till, med fullständig noggrannhet eller pålitlighet och ingen politiskt koordinat test kan ersätta att du bekantar dig med ditt eget lands politik på djupet.

Författarna till detta politiska koordinat test är certifierade i användning av flera olika personlighetstester och har arbetat professionellt med psykologi, politisk psykologi och personlighetstestande. Innan du använder vårt online-test, observera att resultatet tillhandahålls "i befintligt skick", utan kostnad, och skall inte tolkas som att det erbjuder professionella eller certifierade råd av något slag. För mer information om vårt politiska koordinat test, läs våra användarvillkor.

Varför använda sig av detta test?

1. Gratis. Detta online-test är helt gratis och anger dina politiska koordinater utplacerade på de två största politiska dimensionerna som används i västerliga demokratier. Du blir placerad inom en av de fyra kvadranterna, som var för sig representerar de större politiska ideologierna.

2. Objektiv. Till skillnad från andra, kritiserade tester som vinklar frågorna till fördel av en viss politisk uppfattning, så försöker detta test ge dig en helt objektiv, agendafri frågeställning.

3. Aktuell. Flera av de mest populära politiska testerna är antingen över 10 år gamla eller skapta i samband med enskilda val. Oavsett fallet så är frågorna i dessa tester specifika för den tidens frågor och inte om ett modernt politiskt landskap. Detta test syftar att ställa dig frågor som är relevanta i dagens debatt.

4. Skapat med hjälp av experter. Detta test är framställt med stöd av experter som arbetar professionellt med statsvetenskap och politisk analys.