Skip to main content

Deze test is beschikbaar in de volgende talen:

Star Wars-pathologietest

De klinische psychiaters dr. Ryan C.W. Hall (M.D.), dr. Susan H. Friedman (M.D.) en medewerkers bestudeerden de personages van Star Wars en concludeerden dat elk personage gekoppeld kan worden aan een welbepaalde psychiatrische diagnose.

Op welk Star Wars-personage lijk jij? Duid bij elk van de volgende uitspraken aan in welke mate ze bij jou passen.

Vraag 1 van 35

Het is niet oké om vals te spelen, omdat dat oneerlijk voor anderen is.

Oneens
Eens

VOLGENDE

De IDRlabs Star Wars-pathologietest (IDR-SWPT©) is eigendom van IDRlabs International. De IDR-SWPT gebruikt de Star Wars-personages maar is niet geassocieerd met Lucasfilm, Disney of de Star Wars-franchise. Het is niet gelijkaardig aan andere “Star Wars“- of “New Trilogy“-quizzen. STAR WARS is een handelsmerk van Lucasfilm (U.S. Registration No. 1127229), net als de namen van meerdere Star Wars-personages (Darth Vader, R2-D2, etc.). Deze test is op geen enkele manier goedgekeurd door, noch verwant met, Disney, Lucasfilm, of gelijkaardige entiteiten. Geen inbreuk op auteursrechten bedoeld met deze test.

Deze Star Wars-pathologietest werd gemaakt met behulp van professionele analytici die ervaring hebben met organisatiepsychologie. Hoewel de Star Wars-personages fictief zijn, gebruikt deze test niettemin echte, op onderzoek gebaseerde items en diagnoses om de overeenkomst tussen de persoonlijkheid van de testpersoon en zeven Star Wars-personages te meten, alsook hun psychiatrische pathologieën. De methodologie van de Star Wars-pathologiequiz is gebaseerd op origineel onderzoek door de psychiaters dr. Ryan C.W. Hall (M.D.), dr. Susan H. Friedman (M.D.), en medewerkers zoals gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Academic Psychiatry, 39(6), 726–732. doi:10.1007/s40596-015-0337-6.

Star Wars-tests en –quizzen, of ze nu professioneel zijn, gebruikt in academisch onderzoek, of gratis online quizzen zoals deze, kunnen een indruk geven van de overeenkomst tussen je persoonlijkheid en een van de zeven Star Wars-personages (Darth Vader, Keizer Palpatine, Han Solo, R2-D2, C3-PO, Anakin Skywalker en de Jawa’s), uitsluitend voor educatieve doeleinden. Over persoonlijkheidstests kan men algemeen zeggen dat geen enkele quiz je persoonlijkheid met volledige validiteit en precisie kan beschrijven, en geen enkele test kan het grondig bestuderen van de theorie, modellen en relevante kennis vervangen. Voor meer informatie over het Star Wars-universum en de karakterisering, raadpleeg materieel uit de Star Wars-franchise.

De makers van deze gratis online Star Wars-pathologietest zijn erkend in het gebruik van meerdere verschillende persoonlijkheidstests en hebben reeds professioneel gewerkt met psychologie, politieke psychologie en persoonlijkheidstests. Hou er, voordat je onze gratis online test gebruikt, rekening mee dat de resultaten “op zich” verstrekt geworden, gratis, en nooit kunnen dienen als professioneel of erkend advies. Gelieve onze Servicevoorwaarden te raadplegen voor meer info over onze online Star Wars-pathologietest.

Waarom Deze Test?

1. Gebaseerd op peer-reviewed onderzoek. Deze test werd ontwikkeld met gebruik van echte psychometrische items, zoals ondersteund door peer-reviewed onderzoek en gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften zoals Academic Psychiatry.

2. Gratis. Deze gratis online Star Wars-pathologietest wordt je gratis verstrekt en stelt je in staat je scores te vergelijken met een van de zeven personages uit de Star Wars-franchise.

3. Uniek. Hoewel er nog andere Star Wars-tests bestaan, gebruikt deze test een uniek denkkader met de inzichten van professors en doctors die professioneel gepubliceerd hebben over de Star Wars-pathologieën.

4. Statistische controle. De scores van de test worden opgenomen in een anonieme database. Statistische analyse van deze test wordt uitgevoerd om een maximale nauwkeurigheid en validiteit van de testscores te garanderen.

5. Gemaakt door professionals. De makers van deze gratis online test zijn erkend in het gebruik van diverse persoonlijkheidstests en hebben reeds professioneel gewerkt met persoonlijkheidstypologie alsook bedrijfs-, persoonlijkheids- en IQ-testen.