Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบสตาร์วอร์สเชิงเวชศาสตร์

Dr. Ryan C.W. Hall (M.D.), Dr. Susan H. Friedman (M.D.) จิตแพทย์คลินิกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ศึกษาเกี่ยวกับสตาร์วอร์ส และทำการสรุปว่าในแต่ละคาแรคเตอร์สามารถลิงก์กับการวินิจฉัยทางจิตเวชได้

คาแรคเตอร์ในเรื่องสตาร์วอร์สคาแรคเตอร์ไหนที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด? ให้ระบุว่าในแต่ละข้อต่อไปนี้มีความเกี่ยวข้องกับคุณมากน้อยแค่ไหน?

คำถามที่ 1 จาก 35

ฉันมักจะกังวลเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เสมอ

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบสตาร์วอร์สเชิงเวชศาสตร์จาก IDRlabs (IDR-SWPT©) เป็นสินทรัพย์ของ IDRlabs International โดย IDR-SWPT ได้นำแนวคิดของคาแรคเตอร์ใน สตาร์วอร์ส มาใช้แต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Lucasfilm, Disney หรือแฟรนไชล์ของ Star Wars ใด ๆ ทั้งสิ้น และแตกต่างจากควิซเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง “สตาร์วอร์ส” หรือ “ไตรภาค” อื่น ๆ STAR WARS เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Lucasfilm (เลขทะเบียนในสหรัฐอเมริกา 1127229) ซึ่งรวมถึงคาแรคเตอร์ต่าง ๆ ในภาพยนตร์เรื่อง สตาร์วอร์ส ด้วย (เช่น ดาร์ธ เวเดอร์, R2-D2, อื่น ๆ) แบบทดสอบปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นการรับรองหรือมีความเกี่ยวข้องกับ Disney, Lucasfilm หรือบริษัทที่คล้ายคลึงกันใด ๆ ทั้งสิ้น แบบทดสอบนี้ไม่ได้ถูกทำขึ้นมาเพื่อเป็นการละเมิดในทุกกรณี

แบบทดสอบสตาร์วอร์สเชิงเวชศาสตร์ถูกจัดทำขึ้นจากความช่วยเหลือของนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านจิตวิทยาองค์กร ในขณะที่แนวคิดของ สตาร์วอร์สเป็นเพียงเรื่องสมมุติ แบบทดสอบนี้ได้ใช้ปัจจัยพื้นฐานและการวินิจฉัยทางจิตวิทยาในการวัดผลผู้ทำแบบสอบถามของ 7 คาแรคเตอร์ในภาพยนตร์เรื่อง สตาร์วอร์ส รวมทั้งโรคทางจิตเวชที่เกี่ยวข้องด้วย วิธีการที่ใช้ในควิซสตาร์วอร์สเชิงเวชศาสตร์อ้างอิงมาจากงานวิจัยของจิตแพทย์ Dr. Ryan C.W. Hall (M.D.), Dr. Susan H. Friedman (M.D.) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ Academic Psychiatry, 39(6), 726–732. doi:10.1007/s40596-015-0337-6

แบบทดสอบและควิซสตาร์วอร์สไม่ว่าจะถูกจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ อ้างอิงจากงานวิจัยเชิงวิชาการ หรือเป็นควิซออนไลน์ฟรีนี้ที่สามารถระบุลักษณะทางบุคลิกภาพของคุณกับหนึ่งในคแรคเตอร์ทั้งเจ็ดของสตาร์วอร์ส (ดาร์ธ เวเดอร์, จักรพรรดิพัลพาทีน, ฮาน โซโล, R2-D2, C3-PO, อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และจาว่า) ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น ในการทำแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพโดยทั่วไปแล้ว ไม่มีควิซใดที่สามารถบ่งบอกถึงลักษณะทางบุคลิกภาพของคุณได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบ และไม่มีแบบทดสอบใดที่สามารถทดแทนทฤษฎี โมเดล หรือองค์ความรู้ที่ผู้ทำแบบทดสอบรู้อย่างลึกซึ้งกว่าได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องสตาร์วอร์สและคาแรคเตอร์จากภาพยนตร์ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้โดยตรงที่แฟรนไชล์ทางการของสตาร์วอร์ส

ผู้จัดทำแบบทดสอบสตาร์วอร์สเชิงเวชศาสตร์ออนไลน์ฟรีนี้ได้รับการรับรองในการนำแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพไปใช้อย่างหลากหลายและทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญในด้านแบบทดสอบทางจิตวิทยา การเมือง และบุคลิกภาพ ก่อนที่คุณจะเริ่มทำแบบทดสอบออนไลน์ฟรีของเรา โปรดทราบว่าผลลัพธ์ที่ได้ถูกจัดเตรียมไป"ตามสภาพ" สามารถทำแบบทดสอบได้ฟรี และไม่ควรนำไปใช้เป็นข้อมูลยืนยันหรือเป็นการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบสตาร์วอร์สเชิงจิตวิทยา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. อ้างอิงมาจากงานวิจัยที่ได้รับการตรวจสอบ peer-reviewed แล้ว แบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการนำตัวชี้วัดทางจิตวิทยาจริง ๆ มาใช้ โดยงานวิจัยได้รับการตรวจสอบแบบ peer-reviewed และถูกเผยแพร่ไว้ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ เช่น Academic Psychiatry

2. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบสตาร์วอร์สเชิงเวชศาสตร์ได้ฟรี และจะได้รับคะแนนเกี่ยวกับคาแรคเตอร์หนึ่งในเจ็ดจากภาพยนตร์เรื่องสตาร์วอร์ส

3. แตกต่าง ในขณะที่มีแบบทดสอบสตาร์วอร์สมากมาย แบบทดสอบนี้มีความแตกต่างตรงที่นำข้อมูลเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญทั้งศาสตราจารย์และนายแพทย์ที่ได้รับการเผยแพร่มาใช้ในแบบทดสอบสตาร์วอร์สเชิงเวชศาสตร์แบบทดสอบนี้

4. มีการควบคุมเชิงสถิติ คะแนนจากแบบทดสอบถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน แบบทดสอบนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบมีความถูกต้องและสมบูรณ์สูงสุด

5. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ฟรีนี้ได้รับการรับรองในการนำแบบทดสอบเชิงบุคลิกภาพไปใช้อย่างแพร่หลายและทำงานอย่างเชี่ยวชาญในแบบทดสอบด้านลักษณะบุคลิกภาพ บริษัท รวมไปถึง IQ