Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบความทุกข์ใจในเพศสภาพ

อ้างอิงจากงานวิจัยของ University of Toronto

ลักษณะกายภาพทางเพศและลักษณะทางเพศที่สังคมกำหนดขึ้นเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับคนส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่สำหรับทุกคน การจับคู่กันแบบผิดๆ ของเพศทางกายภาพและเพศทางจิตใจเป็นสาเหตุของความทุกข์และความอึดอัดใจ ซึ่งจิตแพทย์เรียกสิ่งนี้ว่าความทุกข์ใจในเพศสภาพ (gender dysphoria) คนที่ประสบกับปัญหานี้มักจะรู้สึกอึดอัดกับเพศสภาพของตนเองที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด และอาจรู้สึกว่าถูกแบ่งแยกออกจากร่างกายของตนเอง ความทุกข์ใจในเพศสภาพมีความเกี่ยวข้องกับอัตราของการถูกตีตราทางสังคม (stigmatization) หรือถูกเหยียดหยามกีดกัน (discrimination) จึงส่งผลให้มองภาพลักษณ์ของตัวเองในเชิงลบและอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตในภายหลังได้

คุณมีความทุกข์ใจในเพศสภาพของตนเองหรือไม่? โปรดระบุว่าคุณเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนในแต่ละข้อต่อไปนี้

คำถามที่ 1 จาก 20

ในปีที่ผ่านมา ฉัน...

รู้สึกว่าจริงๆ แล้วตัวเองไม่ใช่ทั้งผู้ชายหรือผู้หญิง

ต่อไป

แบบทดสอบความทุกข์ใจในเพศสภาพของ IDRlabs (IDRlabs Gender Dysphoria Test, IDR-GDT©) ถูกพัฒนาขึ้นโดย IDRlabs International ซึ่ง IDR-GDT อ้างอิงมาจากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการประเมินความทุกข์ใจในเพศสภาพได้อย่างถูกต้อง: แบบสอบถามอัตลักษณ์ทางเพศ/ความทุกข์ใจในเพศสภาพสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ (Gender Identity/Gender Dysphoria Questionnaire for Adolescents and Adults, GIDYQ-AA) โดย IDR-GDT ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับนักวิจัยหรือสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครื่องมือทางจิตวิทยาดังกล่าว

แบบทดสอบความทุกข์ใจในเพศสภาพของ IDRlabs อ้างอิงมาจากงานวิจัยของ Deogracias และเพื่อนร่วมงานของเขาในการร่วมมือกับ University of Toronto และ Columbia University โดยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพได้ถูกนำมาวิจัยและมีการเผยแพร่เป็นวารสารวิชาการเชิงจิตวิทยามาเป็นเวลาหลายสิบปี และเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามีความสนใจอย่างกว้างขวางผ่านสื่อ วัฒนธรรมสมัยนิยม และการรับรู้ในที่สาธารณะ รายการในแบบทดสอบปัจจุบันถูกจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากประสบการณ์ชีวิตของผู้ที่ประสบกับความทุกข์ใจในเพศสภาพ และได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ครอบคลุม แบบทดสอบความทุกข์ใจในเพศสภาพปัจจุบันไม่ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์ใดๆ หรือแทนที่การประเมินสุขภาพจิตอย่างเหมาะสมแต่อย่างใด IDRlabs International และแบบทดสอบความทุกข์ใจในเพศสภาพปัจจุบันของ IDRlabs เป็นอิสระจากนักวิจัย องค์กร และสถาบันที่เกี่ยวข้องที่กล่าวไปในข้างต้น

แบบทดสอบความทุกข์ใจทางเพศสภาพอ้างอิงมาจากเครื่องมือที่สมบูรณ์และน่าเชื่อถือสำหรับใช้ทำการประเมินโครงสร้างทางจิตวิทยา อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบออนไลน์ฟรีนี้เป็นข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดที่มีการตรวจสอบในเบื้องต้นเท่านั้นและไม่สามารถนำไปใช้เป็นการประเมินบุคลิกภาพ คุณลักษณะ หรือสภาพจิตใจของคุณได้อย่างถูกต้องโดยสิ้นเชิง ในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่แบบทดสอบออนไลน์ฟรีนี้ ซึ่งช่วยให้คุณพิจารณาตนเองเกี่ยวกับการแสดงอาการของความทุกข์ใจทางเพศสภาพ เราพยายามอย่างหนักในการจัดทำแบบทดสอบให้มีความน่าเชื่อถือ สมบูรณ์ และครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ภายใต้การตรวจสอบและการควบคุมเชิงสถิติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่แบบทดสอบนี้นำมาใช้ในการอ้างอิง สามารถดูได้ที่: Deogracias, J. J., Johnson, L. L., Meyer-Bahlburg, H. F., Kessler, S. J., Schober, J. M., & Zucker, K. J. (2007). The gender identity/gender dysphoria questionnaire for adolescents and adults. Journal of Sex Research, 44, 370-379.

แม้ว่าจะถูกพัฒนาขึ้นมาและทำให้สมบูรณ์ในเชิงสถิติโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบออนไลน์ฟรีอย่างควิซเกี่ยวกับความทุกข์ใจในเพศสภาพปัจจุบันนี้ไม่ได้ให้การประเมินอย่างผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นการให้คำแนะนำใดๆ ทั้งสิ้น ผลจากแบบทดสอบความทุกข์ใจในเพศสภาพออนไลน์ฟรีของเรามีให้เพื่อจุดประสงค์ในการศึกษาและความเพลิดเพลินเท่านั้น และถูกจัดเตรียมไป “ตามสภาพ” สำหรับรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบปัจจุบันหรือแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพออนไลน์อื่นๆ ของเรา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบความทุกข์ใจในเพศสภาพนี้ได้ฟรี และสามารถทำการคำนวณคะแนนตามเกณฑ์กำหนดทางจิตวิทยาที่ช่วยระบุความกังวลใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศของแต่ละคนได้

2. มีความสมบูรณ์และน่าเชื่อถือ จากหลักฐานในวารสารทางวิทยาศาสตร์ที่เผยแพร่และได้รับการตรวจสอบแล้วระบุว่าสามารถใช้ GIDYQ-AA ในการวัดอาการทางจิตเกี่ยวกับระดับของความทุกข์ใจในเพศสภาพได้

3. มีความสำคัญกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศเป็นเรื่องที่ถูกนำมาถกเถียงกันมากขึ้น แบบทดสอบปัจจุบันนี้จะช่วยทำให้เกิดการรับรู้และส่งเสริมให้ได้รับการพูดถึงมากยิ่งขึ้น

4. ควบคุมเชิงสถิติ ผลการทดสอบของผู้ตอบคำถามจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน และใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมามีความสมบูรณ์และน่าเชื่อถือสูงสุด

5. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบความทุกข์ใจทางเพศสภาพฟรีนี้จัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการวิจัยทางจิตวิทยาและการทดสอบด้านบุคลิกภาพ