Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test globalnej inteligencji emocjonalnej (EQ)

Testy inteligencji emocjonalnej (EI) lub ilorazu inteligencji emocjonalnej (EQ) mierzą zdolność jednostki do rozpoznawania zarówno własnych, jak i cudzych emocji oraz uwzględnienia tych informacji w swoim zachowaniu i mowie względem innych.

Niniejszy globalny test EQ mierzy wszystkie 15 aspektów EQ i podchodzi do EQ od strony osobowości, a podejście to pokrywa się z licznymi elementami potwierdzonego naukowo systemu osobowości Wielkiej Piątki.

W celu uzyskania pełnego obrazu swojego EQ we wszystkich 15 skalach, wskaż swój poziom zgodności z każdym z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 60

Silne relacje często mnie w jakiś sposób rozczarowują.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test globalnej inteligencji emocjonalnej IDRlabs (IDR-GEIT©) został opracowany przez IDRlabs International. IDR-GEIT opiera się na badaniach przeprowadzonych przez psychologa Konstantinosa Petridesa i jego współpracowników, we współpracy z University College London. IDR-EIT nie jest powiązany ze wspomnianymi naukowcami ani instytucjami, z którymi współpracują.

Do stworzenia tego bezpłatnego, internetowego testu globalnej inteligencji emocjonalnej IDRlabs wykorzystano badania przeprowadzone przez profesora psychologii Konstantinosa Petridesa. Niniejszy test globalnej inteligencji emocjonalnej opiera się na teorii cechy inteligencji emocjonalnej: przekonania ludzi na temat własnych i cudzych emocji, a także stopnia ich zdolności do postrzegania emocji. Ostatnie badania dotyczące inteligencji emocjonalnej wykazały znaczną korelację z zachowaniami prospołecznymi, prawidłowymi umiejętnościami radzenia sobie, pozytywnym nastrojem, skutecznym podejmowaniem decyzji i zdolnościami przywódczymi.

Cecha inteligencji emocjonalnej i wyniki tego testu inteligencji emocjonalnej składają się z 15 różnych dziedzin, do których należą: zdolności adaptacyjne, asertywność, postrzeganie emocji, wyrażanie emocji, zarządzanie innymi, samoregulacja, kontrola bodźców, związki, samoocena, automotywacja, świadomość społeczna, zarządzanie stresem, cecha empatii, cecha optymizmu i cecha szczęścia. IDRlabs International i niniejszy globalny test inteligencji emocjonalnej IDRlabs nie są powiązane z wyżej wymienionymi naukowcami, ani ich instytucjami naukowymi.

Globalny test inteligencji emocjonalnej został opracowany przez profesjonalistów wykwalifikowanych w zakresie dostarczania i interpretacji wielu miar psychologicznych, posiadających doświadczenie w różnych dziedzinach psychologii, wliczając w to testy osobowości. Bezpłatne, internetowe testy, takie jak globalny test inteligencji emocjonalnej, mają na celu dostarczenie informacji i edukacyjnego poglądu na mierzoną ideę; nie należy ich jednak błędnie interpretować jako ostatecznej oceny elementów własnej osobowości.

Bezpłatne, internetowe testy, takie jak ten, mimo że są tworzone i potwierdzone statystycznie przez profesjonalistów, nie powinny być rozumiane jako profesjonalne ocena, wyniki lub rekomendacje. Osobiste wyniki naszego bezpłatnego internetowego globalnego testu inteligencji emocjonalnej i towarzyszące informacje na temat osobowości są dostarczane na zasadzie „tak, jak jest”. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych testów psychologicznych, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten bezpłatny test globalnej inteligencji emocjonalnej jest dostarczany bezpłatnie i pozwoli Ci uzyskać osobisty i kompleksowy przegląd Twojej inteligencji emocjonalnej.

2. Kompleksowy. Nasz bezpłatny test inteligencji emocjonalnej, w odróżnieniu od pojedynczego, ogólnego wyniku, dostarcza wyniki w 15 różnych dziedzinach inteligencji emocjonalnej.

3. Odnoszący się do sukcesu osobistego, zawodowego i w relacjach osobistych. Zrozumienie inteligencji emocjonalnej danej osoby, zarówno w odniesieniu do mocnych stron, jak i potencjalnych obszarów wymagających poprawy, może wpłynąć na lepsze wyniki we wszystkich relacjach osobistych.

4. Kontrola statystyczna. Osobiste wyniki niniejszego testu są wprowadzane do anonimizowanej bazy danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

5. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przez specjalistów z doświadczeniem w badaniu osobowości i w psychometrii.