Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Global EQ Testi

Duygusal Zeka (EI veya EQ) testleri, kişinin kendi ve başkalarının duygularını tanımlayabilme yeteneğini ölçer ve bu bilgiyi kişinin başkaları etrafındaki davranışları ve konuşmaları ile çözümler.

Bu Global EQ testi, EQ’nun 15 etmeninin tümünü ölçer ve bilimsel geçerliğe sahip Beş Faktör kişilik sisteminin çeşitli unsurları ile örtüşen kişilik tabanlı bir EQ yaklaşımı kullanır.

15 ölçeğin tümü için EQ’nuz hakkında tam bilgi almak için aşağıdaki ifadelerin her birine katılma seviyenizi belirtiniz.

Soru 1 / 60

Başkalarının hislerine ayna tutmakta iyiyim.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Global Duygusal Zeka Testi (IDR-GEIT©), IDRlabs International tarafından geliştirilmiştir. IDR-GEIT, Londra Üniversitesi işbirliği ile psikolog Konstantinos Petrides vd. tarafından gerçekleştirilen çalışmaya dayanmaktadır. IDR-EIT bu araştırmacılar veya ilgili kurum ile ilişkili değildir.

DRlabs Global Duygusal Zeka Testi, bu ücretsiz online testi yaratmak için psikoloji profesörü Konstantinos Petrides’in araştırmasından faydalanmıştır. Bu Global Duygusal Zeka Testi, Sürekli Duygusal Zeka teorisine dayanmaktadır: İnsanların kendi ve başkalarının duygularının yanı sıra duygusal algıda ne kadar becerikli oldukları hakkındaki inançları. Duygusal Zeka ile ilgili yakın zamanda yapılan araştırmada toplum yanlısı davranış, sağlıklı başa çıkma becerisi, pozitif ruh hali, etkili karar verme ve lider vasıfları arasında anlamlı bir korelasyon bulunmuştur.

Sürekli Duygusal Zeka ve bu Duygusal Zeka Testinin sonuçları 15 farklı alandan oluşmaktadır: Uyum sağlayabilme, girişkenlik, duygu algısı, duygu ifadesi, başkasını kontrol etme, otokontrol, dürtü kontrolü, ilişkiler, öz saygı, öz motivasyon, sosyal farkındalık, stres yönetimi, sürekli empati, sürekli iyimserlik ve sürekli mutluluk. IDRlabs ve mevcut IDRlabs Global Duygusal Zeka Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar ve bağlı oldukları akademik kurumdan bağımsızdır.

Global Duygusal Zeka Testi, birçok psikoloji ölçeğinin uygulanması ve yorumlanmasında sertifikalı ve kişikik testleri de dahil olmak üzere çeşitli psikoloji alanlarında çalışmış profesyoneller tarafından geliştirilmiştir. Global Duygusal Zeka Testi gibi ücretsiz online testler, ölçülen yapıya bilgilendirici ve eğitsel bir ilk bakış olma amacına sahiptir; dolayısıyla da bunlar kişinin kişiliğinin bileşenlerine ilişkin kesin cevaplar olarak yanlış yorumlanmamalıdır.

Profesyoneller tarafından hazırlanmış ve istatistiksel geçerliği doğrulanmış olsa da bunun gibi ücretsiz online testlerin herhangi profesyonel değerlendirme, sonuç veya tavsiye sağladığı düşünülmemelidir. Ücretsiz online Global Duygusal Zeka Testimizin kişiselleştirilmiş test skorları ve bunlara eşlik eden kişilik bilgileri “olduğu gibi” aktarılmaktadır. Duygusal Zeka Testimiz ve diğer ücretsiz online psikoloji testleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Hizmet Şartlarımız.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu ücretsiz global Duygusal Zeka Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve duygusal zekanıza ilişkin kişisel ve kapsamlı bir fikir edinmenizi sağlayacaktır.

2. Kapsamlı. Ücretsiz Duygusal Zeka Testimiz, tek bir genel sonuç yerine 15 farklı duygusal zeka alanı için skorlar sağlamaktadır.

3. Kişisel, profesyonel başarı ve ilişki başarısı ile ilişkili. Kişinin güçlü yönleri ve geliştirebileceği potansiyel alanlar açısından kendi duygusal zekasını anlaması, tüm kişisel ilişkilerde pozitif sonuçları artırabilir.

4. İstatistiksel kontroller. Mevcut testin kişiselleştirilmiş sonuçları anonimize edilmiş bir veritabanına girilir ve sonuçların geçerliği ve güvenilirliğinden emin olmak için istatistiksel analizler gerçekleştirilir.

5. Profesyoneller tarafından hazırlandı. Bu test, kişilik testleri ve psikometri alanında deneyimli profesyonel araştırmacılar tarafından yaratılmıştır.