Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na narcyzm (NPI)

Narcyzm jest jedną z najstarszych i najczęściej opisywanych w psychologii cech osobowości. Niniejszy test, czyli inwentarz osobowości narcystycznej (NPI), jest jednym z najbardziej klasycznych i szeroko stosowanych testów w psychologii. Test jest przeznaczony do pomiaru subklinicznego narcyzmu u populacji ogólnej. Oznacza to, że test nie może być używany do diagnozowania narcystycznego zaburzenia osobowości (NPD), a osoba, która uzyska najwyższy możliwy wynik w tym teście, niekoniecznie musi mieć NPD.

Dla każdego z poniższych pytań wybierz określenie, które najbardziej do Ciebie pasuje.

Pytanie 1 z 40

NASTĘPNE

Inwentarz osobowości narcystycznej (NPI) jest własnością Roberta Raskina, Howarda Terry'ego i Calvina S. Halla. Jest wykorzystywany przez IDR Labs International na podstawie licencji badawczej.

Chociaż NPI jest przeznaczony do pomiaru subklinicznych cech narcystycznych, nie powinien być używany do diagnozowania narcystycznego zaburzenia osobowości (NPD) ani być mylony z systemami osobowości modelu pięcioczynnikowego lub Ciemnej Triady. Inwentarz osobowości narcystycznej (NPI) jest własnością Roberta Raskina, Howarda Terry'ego i Calvina S. Halla. Jest wykorzystywany przez IDR Labs International na podstawie licencji badawczej. Grafika i tekst niebędący pytaniami są własnością IDR Labs International. Próg narcyzmu dla dorosłych w USA zaczerpnięto z pracy: Drew Pinsky and Mark Young: „The Mirror Effect: How Celebrity Narcissism Is Seducing America” (Harper Collins 2009). Próg odnośnie prezydentów USA zaczerpnięto z prac: Watts, Lilienfeld, Smith, Miller, Campbell, Waldman, Rubenzer, and Faschingbauer: „The double-edged sword of grandiose narcissism: implications for successful and unsuccessful leadership among U.S. Presidents” (Psychological Science Journal 2013 Dec;24(12):2379-89) oraz R.J. Deluga: „Relationship among American presidential charismatic leadership, narcissism, and rated performance” (The Leadership Quarterly Journal Volume 8, Issue 1, 1997, strony 49-65). Próg odnośnie gwiazd reality show zaczerpnięto z pracy profesora psychologii University of Georgia, W.K. Campbella, który jest autorem „The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement” (Atria Books (2010).

Autorzy tego internetowego testu osobowości posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią i badaniem osobowości. Wyniki naszego internetowego inwentarza osobowości narcystycznej (Narcissistic Personality Inventory, NPI) są przekazywane są na zasadzie "tak, jak jest" i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych testów osobowości, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Dopuszczalna ważność i wiarygodność. Testy empiryczne wykazały, że trafność inwentarza osobowości narcystycznej (Narcissistic Personality Inventory, NPI) jest niejasna na poziomie współczynnika. Dowody naukowe dotyczące całej skali są natomiast solidne, a test posiada akceptowalną wiarygodność naukową.

2. Za darmo. Ten internetowy test osobowości na narcyzm jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wynik względem subklinicznych, narcystycznych cech według inwentarza NPI.

3. Porównany ze średnimi grupowymi. Chociaż istnieją inne testy osobowości, inwentarze osobowości narcystycznej, nasz test – jako jeden z nielicznych – łączy wyniki respondenta z wartościami porównawczymi średnich grupowych, jak określono w recenzowanych badaniach osobowości.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

5. Stworzone przez profesjonalistów. Autorzy tego darmowego, internetowego testu osobowości posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią i badaniem osobowości.