Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Narsisizm Testi (NPI)

Narsisizm, psikolojinin en eski ve hakkında en çok yazılmış özelliklerinden biridir. Bu test, yani Narsistik Kişilik Envanteri (NPI), psikolojinin en klasik ve en sık kullanılan testlerinden biridir. Bu test, genel toplumda belirti göstermeyen narsisizmi ölçmek için tasarlanmıştır. Yani bu test, Narsisistik Kişilik Bozukluğunu (NPD) teşhis etmek için kullanılamaz ve bu testten mümkün olan en yüksek puanı alan kişinin kesinlikle NPD'ye sahip olduğu anlamına gerekmez.

Aşağıdaki maddelerin her biri için size en uygun olan ifadeyi seçin.

Soru 1 / 40

SONRAKİ

Narsistik Kişilik Envanteri (NPI), bir Robert Raskin, Howard Terry ve Calvin S. Hall mülküdür. IDR Labs International tarafından bir araştırma lisansı tahtında kullanılmıştır.

NPI her ne kadar belirti göstermeyen narsistik özellikleri ölçmek için tasarlanmış olsa da, Narsisistik Kişilik Bozukluğunu (NPD) teşhis etmek için kullanılmamalı veya Beş Faktör Modeli veya Karanlık Üçlü kişilik sistemleri ile karıştırılmamalıdır. Narsistik Kişilik Envanteri (NPI), bir Robert Raskin, Howard Terry ve Calvin S. Hall mülküdür. IDR Labs International tarafından bir araştırma lisansı tahtında kullanılmıştır. Görseller ve maddeler dışındaki metinler IDR Labs International mülküdür. ABD’li yetişlinler için narsisizm eşiği Drew Pinsky ve Mark Young’ın şu çalışmasında alınmıştır: 'The Mirror Effect: How Celebrity Narcissism Is Seducing America' (Ayna Etkisi: Ünlü Narsisizmi Amerika’yı Nasıl Baştan Çıkarıyor)(Harper Collins 2009). ABD Başkanları için narsisizm eşiği ise takip eden çalışmalardan alınmıştır. Watts, Lilienfeld, Smith, Miller, Campbell, Waldman, Rubenzer ve Faschingbauer: 'The double-edged sword of grandiose narcissism: implications for successful and unsuccessful leadership among U.S. Presidents' (Büyüklenmeci narsisizmin çift uçlu kılıcı: ABD Başkanları arasında başarılı ve başarısız liderliğin sonuçları) (Psychological Science Journal 2013 Dec; 24(12):2379-89). Deluga: 'Relationship among American presidential charismatic leadership, narcissism, and rated performance' (Amerika başkanının karizmatik liderliği, narsisizm ve puanlandırılan performans arasındaki ilişki) (The Leadership Quarterly Journal Sayı 8, 1. Baskı, 1997, 49-65. Sayfalar). The threshold for reality TV stars was taken from W.K. Campbell, Professor of Psychology at University of Georgia and author of 'The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement' (Narsisizm Salgını: Hak Sahibi Olduğunu Düşünme Çağında Yaşamak) (Atria Books (2010).

Bu çevrimiçi kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. The results of our online Narcissistic Personality Inventory (NPI) personality test are provided "as-is", and should not be construed as providing professional or certified advice of any kind. Çevrimiçi kişilik testimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Kabul edilir geçerlilik ve güvenilirlik. Deneysel testler, Narsisistik Kişilik Envanteri testinin geçerliliğinin faktör düzeyinde bulanık olduğunu gösterirken, ölçeğin tamamına ilişkin bilimsel kanıtlar sağlamdır ve testin kabul edilebilir bilimsel güvenilirlik sergilediği görülmüştür.

2. Ücretsiz. Bu online narsisizm kişilik testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve belirti göstermeyen Narsist özelliklerin NPI envanterine ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

3. Grup ortalamaları ile kıyaslamalı. Piyasada başka Narsistik Kişilik Envanteri kişilik testleri mevcut olsa da bizim testimiz, soruları yanıtlayan kişinin skorlarını, akran değerlendirmesine tabi tutulmuş kişilik araştırmalarınca belirlenen grup ortalamaları ile ilişkilendiren az sayıdaki testten biridir.

4. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

5. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu online kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.