Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na negatywny styl wychowania

Based on the work of Dr. John Philip Louis and his colleagues, the Negative Parenting Test examines whether you are struggling with common damaging patterns as a consequence of the way your parents treated you.

Aby rozwiązać test na negatywny styl wychowania, wskaż swój stopień zgodności z każdym z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 30

W młodości moi rodzice…

Niezbyt potrafili się ze mną bawić.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na negatywny styl wychowania IDRlabs (IDR-YPT) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-YPT opiera się na pracy doktorów nauk: Johna Philipa Louisa, Alexa M. Wooda oraz George’a Lockwooda, którzy opracowali to narzędzie. Test IDR-YPT nie jest powiązany z żadnymi konkretnymi badaczami w dziedzinie psychologii osobowości, poradnictwa psychologicznego ani zrzeszonymi instytucjami badawczymi.

Niniejszy test dostarcza opinii takich jak poniższe:

Rywalizacja: rodzice, którzy są bardzo ambitni i dbają o status, często wywierają nacisk na swoje dzieci, aby nastawić je na osiągnięcia, i postrzegają różne sytuacje jako rywalizację, nawet jeśli nie ma wyraźnego zwycięzcy lub przegranego. Nie cieszą się z postępów swoich dzieci, chyba że dzieci, będąc „wyjątkowymi” lub zajmując „pierwsze miejsce”, ukazują rodziców w dobrym świetle. Ponieważ tacy rodzice często porównują swoje dzieci do innych, łatwo się denerwują, gdy ich dzieci nie osiągają lepszych wyników niż większość, i mogą nieświadomie pozbawiać dziecka miłości z powodu własnej potrzeby bycia postrzeganym jako ktoś wyjątkowy. Dzieci ambitnych rodziców mogą rozwinąć niską samoocenę, zmagać się z depresją, odseparować się od własnych uczuć, mieć poczucie winy za własne niedostatki lub identyfikować się z wymaganiami rodziców i próbować przyjąć imponującą fasadę.

Odrzucenie: rodzice, którzy poniżają i odrzucają swoje dzieci, często je krytykują, rzucają w ich stronę obelgi i traktują lekceważąco. Często upokarzają swoje dzieci, grożą zerwaniem rodzicielskiej relacji lub wyrzuceniem z domu i mówią głośno, że woleliby, żeby ich dzieci nigdy się nie urodziły. Ponieważ ciągłe odrzucanie podkopuje poczucie własnej wartości u dziecka, dzieci takich rodziców często wątpią w siebie, nęka ich przygnębienie, strach, bierność, bezcelowość i podobne obawy.

Deprywacja: rodzice, którzy pozbawiają swoje dzieci czułości, wychowują dorosłych, którzy z kolei również będą mieli emocjonalne ograniczenia. Tacy ludzie często nie są w stanie szukać bliskości we własnym życiu lub o nią zabiegać, wybuchają gniewem, gdy ich potrzeby nie są zaspokajane, wykazują niską tolerancję na stres, a ich dorosłe związki są z reguły niestabilne. Dorośli pozbawieni czułości przez rodziców często nie są nawet świadomi swoich problemów z bliskością i okazywaniem uczuć, a ich partnerzy często czują, że nie znają „prawdziwej osoby” kryjącej się pod chłodną fasadą. Ponadto osoby ograniczone emocjonalnie będą raczej mówić o tym, co się robi lub myśli, niż o tym, co się czuje. Z powodu bólu, jaki w sobie niosą i na skutek zmniejszonej zdolności do nawiązywania emocjonalnej intymności, dorosłe związki dzieci wychowywanych przez oziębłych rodziców są z reguły nieudane – osoby te okazują na przemian oziębłość i potrzebę, cierpią z powodu słabego przywiązania do innych i niskiej samooceny.

Test na styl wychowania IDRlabs opiera się na kryteriach inwentarza stylu wychowania odnośnie tego, jak traktowali Cię Twoi rodzice, kiedy byłeś(aś) dzieckiem, opublikowanych w Louis, J.P., Wood, A.M., & Lockwood, G. (2018). Psychometric validation of the Parenting Inventory - Revised (YPI-R2): Replication and Extension of a commonly used parenting scale in Schema Therapy (ST) research and practice, PLoS One, 13, 11: e0205605. Louis, John & Ortiz, Vida & Barlas, Joanna & Lee, Joyce & Lockwood, George & Chong, Wayne & Louis, Karen & Sim, Patricia. (2021). The Good Enough Parenting early intervention schema therapy based program: Participant experience. PLOS ONE. 16. e0243508. 10.1371/journal.pone.0243508.

Praca dr. Louisa oraz jego współpracowników wpłynęła również na niektóre kryteria diagnostyczne uwzględnione w szeroko stosowanym narzędziu psychologicznym: inwentarzu stylu wychowania, do użytku klinicznego, zwłaszcza przez wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego. Niniejszy test służy wyłącznie do celów edukacyjnych. IDRlabs i niniejszy test na styl wychowania IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Test na styl wychowania IDRlabs opiera się na słynnym i uznanym inwentarzu do oceny klinicznej koncepcji stylu wychowania. Należy mieć jednak na uwadze, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny potencjalnego zaburzenia. Oznacza to zatem, że test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny psychometrycznej może dokonać jedynie wykwalifikowany specjalista w zakresie zdrowia psychicznego.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na styl wychowania, umożliwiającego samoocenę pod kątem cech i przejawów doświadczonego wychowania, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na styl wychowania, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test na negatywny styl wychowania jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki odnoszące się do postrzegania Twoich rodziców jako wykazujących zachowania nacechowane rywalizacją i dążeniem do statusu, poniżaniem i odrzuceniem, ograniczaniem emocjonalnym i deprywacją, nadopiekuńczością i pobłażliwością, skłonnością do karania i kontrolowania.

2. Ukierunkowany klinicznie. Opinia dostarczana przez ten instrument opiera się na pracy doktorów nauk i ma na celu zapewnienie jasnego obrazu klinicznego bieżącego postrzegania respondenta odnośnie doświadczonego wychowania, mierzonego za pomocą znormalizowanych pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.