Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Negatif Ebeveynlik Testi

Dr. John Philip Louis vd. çalışmasına dayalı Negatif Ebeveynlik Testi, ebeveynlerinizin size davranış biçiminin bir sonucu olarak yaygın zarar verici kalıplarla mücadele edip etmediğinizi inceler.

Negatif Ebeveynlik Testini tamamlamak için aşağıdaki ifadelerin her birine cevabınızı işaretleyin.

Soru 1 / 30

Ben küçükken, ebeveynlerim...

Şakalaşmak ve çocuk gibi davranmak onu rahatsız ederdi.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Negatif Ebeveynlik Testi (IDR-YPT), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-YPT, bu aracın yazarı olan Dr. John Philip Louis, Alex M. Wood ve George Lockwood tarafından yapılan çalışmaya dayanmaktadır. IDR-YPT, kişilik psikolojisi, danışmanlık psikolojisi veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

Bu test şunun gibi bir geri bildirim sağlar:

Rekabetçilik: Çok rekabetçi olan ve statü arayışı içindeki ebeveynler genellikle çocuklarına başarmaları için baskı yapar ve gerçek bir kazanan veya kaybeden olmasa bile durumları birer rekabet unsuru olarak görürler. Çocuklar “özel” olarak veya “birinci sırayı” alarak anne babalarının iyi gözükmesini sağlamadıkça, çocuklarının gelişimlerini kutlamazlar. Bu gibi ebeveynler genellikle çocuklarını diğer çocuklarla karşılaştırdıklarından, çocukları çoğunluktan daha iyi performans göstermediğinde kolayca hüsrana uğrar ve özel olduklarının düşünülmesi ihtiyacı nedeniyle bilmeden de olsa çocuktan sevgiyi esirgeyebilirler. Rekabetçi ebeveynlerin çocukları düşük özsaygıya sahip olabilir, depresyon yaşayabilir, kendi duygularından soyutlanabilir, yeterince iyi olmadığı için suçlu hissedebilir veya ebeveynlerin talepleriyle özdeşleşebilir ve dışarıya karşı büyüklenmeci bir tutum sunmaya çalışabilir.

Reddetme: Çocuklarını küçük düşüren ve reddeden ebeveynler, genellikle onlara karşı eleştiri, hakaret ve küçümseyici davranışlar sergilerler. Sık sık çocuklarını küçük düşürürler, onları evlatlıktan reddetmek veya evden kovmakla tehdit ederler ve çocuğun hiç doğmamış olmasını dilediklerini söylerler. Bir çocuğun özsaygısı sürekli reddedilerek aşındığından, bu gibi ebeveynlerin çocukları genellikle kendinden şüphe eder, umutsuzluk, korku, pasiflik, amaçsızlık ve benzeri kaygılar yaşarlar.

Mahrum Bırakma: Çocuklarını sevgiden yoksun bırakan ebeveynler, buna karşılık duygusal açıdan içine kapanık yetişkinler yetiştirirler. Bu gibi insanlar genellikle kendi yaşamlarında yakınlık arayamaz veya isteyemezler, ihtiyaçları karşılanmadığında öfke patlamaları yaşarlar, stres toleransları düşüktür ve yetişkinlikte istikrarsız ilişkiler kurmaya yönelirler. Ebeveynleri tarafından duygusal açıdan mahrum bırakılmış yetişkinler, çoğu zaman şefkat duyma ve yakınlık hissetme konusunda sorunlar yaşadıklarının bile farkında değildir ve eşleri, genellikle o dış görünüşün ardındaki “gerçek kişiyi” tanımadıklarını hissederler. Ayrıca, sevgiden mahrum bırakılan bireyler, hissedilenden ziyade sıklıkla ne yapıldığı veya ne düşünüldüğü hakkında konuşmayı tercih ederler. İçlerinde taşıdıkları yara ve azalmış duygusal yakınlık kapasiteleri nedeniyle, duygusal açıdan mesafeli ebeveynlerle büyüyen çocuklar, yetişkinliklerinde başarısız ilişkilere sahip olma eğilimindedir – soğukluk ve muhtaçlık arasında gidip gelmek, insanlara fazla bağlanmamak ve düşük özsaygıya sahip olmak.

IDRlabs Ebeveynlik Testi, Louis, J.P., Wood, A.M., & Lockwood, G. (2018) çalışmasında yayınlandığı üzere, Ebeveynlik Envanterinin çocukken ebeveynlerinizin size nasıl davrandığına ilişkin kriterlerine dayanmaktadır. Psychometric validation of the Parenting Inventory - Revised (YPI-R2): Replication and Extension of a commonly used parenting scale in Schema Therapy (ST) research and practice (Young Ebeveynlik Ölçeğinin psikometrik özelliklerine ilişkin bir değerlendirme - Revize (YPI-R2): Şema Terapi (ST) araştırma ve uygulamasında yaygın olarak kullanılan bir ebeveynlik ölçeğinin Replikasyonu ve Genişletilmesi), PLoS One, 13, 11: e0205605. Louis, John & Ortiz, Vida & Barlas, Joanna & Lee, Joyce & Lockwood, George & Chong, Wayne & Louis, Karen & Sim, Patricia. (2021). The Good Enough Parenting early intervention schema therapy based program: Participant experience (Yeterince İyi Ebeveynlik erken müdahale şema terapisine dayalı program: Katılımcı deneyimi). PLOS ONE. 16. e0243508. 10.1371/journal.pone.0243508.

Dr. Louis ve diğerleri tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışma aynı zamanda, özellikle vasıflı ruh sağlığı uzmanları tarafından klinik kullanımı yaygın olan Ebeveynlik Envanter psikoloji enstrümanının içerdiği bazı tanısal kriterlerin de belirlenmesinde kullanılmıştır. Bu test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs Ebeveynlik Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

IDRlabs Ebeveynlik Testi, ebeveynliğin klinik konseptinin değerlendirilmesinde kullanılan tanınmış ve saygın bir envantere dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca bir ilk bakış sunar ve potansiyel bozukluğunuz hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir psikometri değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir ruh sağlığı uzmanı tarafından gerçekleştirilebilir.

Ebeveynlerinizin özellikleri ve kendini gösterme şekillerini görmek için kendinizi taramanıza olanak tanıyan bu ücretsiz online ebeveynlik testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut ebeveynlik testi gibi ücretsiz online testler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Negatif Ebeveynlik Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve ebeveynlerinizi rekabetçilik ve statü arayışı, aşağılama ve reddetme, duygusal baskılama ve mahrum etme, aşırı koruma ve aşırı hoşgörü, cezalandırma ve kontrolcü davranışlarla ilişkilendirmenizle ilgili skorunuzu almanızı sağlar.

2. Klinik odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, doktorların çalışmalarına dayanmaktadır ve kişinin mevcut ebeveynlik algısının standart faktörlere göre ölçülmesi ile açık bir klinik resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.