Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na psychopatię

Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) (skala psychopatii Hare) jest jednym z najczęściej stosowanych instrumentów w ocenie psychiatrycznej psychopatów. Jest to powszechnie używany instrument do oceny skłonności psychopatycznych lub aspołecznych. Ludzie psychopatyczni bezlitośnie żerują na innych, używając uroku, podstępu lub przemocy, by zdobyć to, czego chcą. Niniejszy test jest oparty na PCL-R, ale stosuje również analizę czynnikową.

Czy Ty lub osoba, którą znasz, jest psychopatą? Określ, w jakim stopniu każde z poniższych stwierdzeń dotyczy Ciebie lub osoby, którą znasz.

Pytanie 1 z 20

Ta osoba jest nadmiernie impulsywna.

NASTĘPNE

Test IDR-PCT© jest własnością IDR Labs International. Oryginalne badanie zostało opracowane przez doradcę FBI i psychologa kryminalnego Roberta D. Hare. Test IDR-PCT wykorzystuje badania Hare, ale nie jest powiązany z Hare, ani też nie jest odpowiednikiem Hare Psychopathy Checklist-Revised (skala psychopatii Hare). Niniejszy test nie jest w żaden sposób wspierany ani powiązany z Hare, jego współpracownikami lub podobnymi podmiotami. Niniejszy test z założenia nie stanowi żadnego naruszenia.

Test na skalę psychopatii jest szeroko stosowanym indeksem i narzędziem do pomiaru psychopatycznych tendencji i zachowań. Test na skalę psychopatii nie obejmuje wszystkich możliwych tożsamości psychopatycznych i nie uwzględnienia respondentów, którzy próbują oszukać system pomiaru lub wykraczają poza normalne spektrum psychologii człowieka. Wbrew powszechnemu przekonaniu skala psychopatii nie jest jedynym sposobem pomiaru psychopatii. W rzeczywistości wyniki skali psychopatii pokrywają się w znacznym stopniu ze stylami osobowości narcystycznej, borderline i antyspołecznej, które można znaleźć w alternatywnych ramach teoretycznych, takich jak DSM, wykorzystywanych w podręcznikach psychiatrycznych. Aby zbadać te style osobowości w ramach DSM, rozwiąż nasz Test na styl osobowości.

Chociaż wszystkie testy są opracowane w celu mierzenia tendencji i zachowań psychopatycznych, testu IDR-PCT© nie należy mylić z innymi testami „Psychopathy Checklist” (skalami psychopatii) opracowanymi przez alternatywne organizacje badawcze. Wszystkie są natomiast opracowanymi profesjonalnie testami osobowości (lub inwentarzami) przeznaczonymi do pomiaru tendencji i zachowań psychopatycznych w odniesieniu do usposobień psychiatrycznych w świecie zachodnim. Test IDR-PCT© jest własnością IDR Labs International. Oryginalne badanie zostało opracowane przez psychologa kryminalnego Roberta D. Hare. Autorzy tego internetowego testu osobowości posiadają kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią i badaniem osobowości. Wyniki testu na skalę psychopatii są przekazywane na zasadzie "tak, jak jest" i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego testu osobowości, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten bezpłatny, internetowy test na skalę psychopatii jest opracowany do kompleksowej oceny Ciebie lub osoby, którą znasz w odniesieniu do dziedzin związanych z psychopatią. Jest on dostarczany bezpłatnie.

2. Kompleksowy. Niniejszy test na skalę psychopatii pomoże respondentowi określić, czy w jego osobowości lub osobowości kogoś, kogo zna mogą występować cechy psychopatyczne. Stuletnia tradycja studium psychopatii zawiera pewne sprzeczności, jednak niniejszy test opiera się na skali psychopatii Hare, która jest powszechnie uważana za standard w tej dziedzinie.

3. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy niniejszego testu są wykwalifikowani do przeprowadzania różnego rodzaju testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią i badaniem osobowości.

4. Zasadność i wiarygodność. Naukowa zasadność testu na skalę psychopatii została dowiedziona przez testy empiryczne. Dowody były omówione w czasopismach naukowych, chociaż spotkały się również z pewnym sprzeciwem.

5. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Przeprowadzana jest analiza statystyczna testu, mająca na celu zapewnienie maksymalnej dokładności i wiarygodności wyników.