Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Psikopati Testi

Psikopatların psikiyatri değerlendirmesinde en yaygın kullanılan araçlardan biri, Hare Psikopati Kontrol Listesi-Revize (PCL-R) olmaktadır. Yaygın olarak kişinin psikopatik veya antisosyal eğilimlerini değerlendirmek için kullanılır. Psikopatik kişiler, istediklerini elde etmek için cazibe, yalanlar veya şiddete başvurarak başkalarını acımasızca kullanırlar. Bu test, PCL-R’ye dayanmaktadır ama aynı zamanda faktör analizi de içerir.

Siz veya tanıdığınız bir kişi bir psikopat mı? Aşağıdaki maddelerin her biri için verilen ifadenin değerlendirmeye çalıştığınız kişiyi ne kadar yansıttığını belirtiniz.

Soru 1 / 20

Kişi birçok farklı kanunu çiğnemiştir (kanunları çiğneyen davranışı cinsel, finansal veya benzeri tek bir alan ile sınırlı olmamıştır).

SONRAKİ

IDR-PCT© mülkiyeti IDR Labs International’a aittir. Özgün araştırma bir FBI danışmanı ve adli psikolog olan Robert D. Hare tarafından gerçekleştirilmiştir. IDR-PCT Hare’in araştırmasını kullanır, ancak Hare ile ilişkili değildir ve Hare Psikopati Kontrol Listesi’nin (PCL-R) bir muadili değildir. Mevcut test, Hare, meslektaşları veya benzer kişilerce hiçbir şekilde onaylanmamıştır. Mevcut test ile hiçbir ihlal olmaması amaçlanmıştır.

Psikopati Kontrol Listesi, psikopatik eğilimler ve davranışları ölçmekte yaygın olarak kullanılan bir endeks ve araçtır. Psikopati Kontrol Listesi, olası tüm psikopatik kişilikleri ele almamaktadır ve ölçeği alt etmek isteyen veya normal insan psikolojisi spektrumunun dışa düşen kişileri dahil ettiğini iddia etmemektedir. Genel inancın aksine, psikopatiyi ölçmenin tek yolu Psikopati Kontrol Listesi değildir. DSM gibi psikiyatri el kitaplarında kullanılan alternatif kuramsal çerçevede bulunduğu üzere, Psikopati Kontrol Listesinin çıktısı aslında narsisistik, borderline ve antisosyal kişilik tipleri ile önemli ölçüde örtüşmektedir. Bu tipleri DSM çerçevesinde test etmek için lütfen bkz. Kişilik Tipi Testi.

Bu testlerin tümü psikopati eğilimlerini ve davranışını ölçmek için tasarlanmış olsa da, IDR-PCT©, alternatif araştırma kurumlar tarafından hazırlanan diğer “Psikopati Kontrol Listesi Testleri” ile karıştırılmamalıdır. Bununla birlikte, bunların tümü profesyonel olarak tasarlanmış ve Batı dünyasında mevcut psikiyatrik eğilimlere ilişkin olarak psikopatik eğilimler ve davranışları ölçmeyi amaçlayan kişilik testleridir (ya da envanterleridir). IDR-PCT© mülkiyeti IDR Labs International’a aittir. Özgün araştırma bir adli psikolog olan Robert D. Hare tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu online kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Psikopati Kontrol Listesi testimizin sonuçları "olduğu gibi" verilmektedir ve herhangi profesyonel ya da uzman tavsiyesi sağladığı düşünülmemelidir. Çevrimiçi kişilik testimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu ücretsiz online psikopati kontrol listesi testi, siz veya tanıdığınız bir kişinin psikopatiye ilişkin alanlara göre kapsamlı olarak ölçülmesi için tasarlanmıştır. Size ücretsiz olarak sunulmuştur.

2. Kapsamlı. Bu psikopati kontrol listesi testi, soruları yanıtlayan kişi veya tanıyor olabilecekleri bir kişinin psikopatik özelliklere sahip olup olmadığını anlamasına yardımcı olacaktır. Bir asır kadar geriye giden psikopati araştırmaları geleneğinde bazı çelişkiler bulunmaktadır, ancak bu test, endüstri standardı olarak kabul edilen Hare Psikopati Kontrol Listesi yaklaşımını kullanmaktadır

3. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu testin yazarları, farklı kişilik testlerini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.

4. Geçerlik ve güvenilirlik. Yapılan deneysel testler, Psikopati Kontrol Listesi testinin bilimsel geçerliğini ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular bilimsel dergilerde tartışılmıştır, bununla birlikte fikir ayrılıkları da yok değildir.

5. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.