Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบไซโคพาธ

หนึ่งในเครื่องมือที่ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการประเมินทางจิตเวชของไซโคพาธคือเช็คลิสต์ไซโคพาธ Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) ซึ่งถูกนำไปใช้โดยทั่วไปในการประเมินด้านจิตเวชหรือแนวโน้มต่อต้านสังคมของตัวบุคคล คนที่เป็นโรคจิตเภททำร้ายผู้อื่นอย่างโหดเหี้ยมโดยใช้เสน่ห์ การหลอกลวง หรือความรุนแรงเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ แบบทดสอบนี้อ้างอิงมาจาก PCL-R และยังรวมปัจจัยสำหรับการวิเคราะห์ด้วย

คุณหรือคนที่คุณรู้จักเป็นไซคพาธหรือไม่? โปรดระบุว่าในแต่ละข้อต่อไปนี้อธิบายถึงตัวคุณหรือคนที่คุณรู้จักได้ในระดับไหนในแต่ละข้อต่อไปนี้

คำถามที่ 1 จาก 20

เป็นบุคคลที่มีประวัติด้านพฤติกรรมทางเพศที่สำส่อน

ต่อไป

The IDR-PCT© เป็นสินทรัพย์ของ IDR Labs International งานวิจัยเดิมจัดทำโดย Robert D. Hare ซึ่งเป็นที่ปรึกษา FBI และนักจิตวิทยาด้านอาชญากรรม The IDR-PCT นำงานวิจัยของ Hare มาอ้างอิง แต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Hare และเทียบไม่ได้กับเช็คลิสต์ไซโคพาธ Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) แบบทดสอบปัจจุบันไม่ได้รับรองโดยหรือเกี่ยวข้องกับ Hare บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรลักษณะเดียวกัน โดยแบบทดสอบปัจจุบันนี้ไม่ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อทำการละเมิดใดๆ ทั้งสิ้น

เช็คลิสต์ไซโคพาธถูกนำไปใช้เป็นดัชนีและเครื่องมืออย่างกว้างขวางในการชี้วัดพฤติกรรมหรือแนวโน้มด้านไซโคพาธ เช็คลิสต์ไซโคพาธไม่ได้รวมคุณลักษณะที่เป็นไปได้ทั้งหมดของไซโคพาธ และไม่ได้เป็นการชี้นำให้กับผู้ตอบแบบสอบถามในการพยายามนำการวัดไปใช้นอกจากสเปกตรัมปกติของจิตวิทยามนุษย์ ตรงกันข้ามกับความเชื่อของใครหลายๆ คน เช็คลิสต์ไซโคพาธไม่เพียงแค่ใช้ประเมินด้านไซโคพาธเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ยังคาบเกี่ยวกับคุณลักษณะอื่นๆ เช่น หลงตัวเอง บุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง และต่อต้านสังคม ซึ่งพบได้ในกรอบทฤษฎีทางเลือกที่ใช้ในคู่มือจิตเวช เช่น DSM หากต้องการทำแบบทดสอบคุณลักษณะเหล่านี้ในกรอบของ DSM สามารถทำได้ที่แบบทดสอบคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ

แม้ว่าทั้งหมดจะถูกออกแบบมาเพื่อวัดพฤติกรรมและแนวโน้มไซโคพาธ IDR-PCT© ไม่ควรเป็นที่สับสนกับ “แบบทดสอบเช็คลิสต์ไซโคพาธ” อื่นๆ ที่จัดทำโดยองค์กรวิจัยทางเลือกอื่นๆ อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบ (หรือสินทรัพย์) ลักษณะบุคลิกภาพที่ถูกจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญต่างถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อใช้ทำการประเมินแนวโน้มและพฤติกรรมด้านไซโคพาธเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชในโลกตะวันตก IDR-PCT© เป็นทรัพย์สินของ IDR Labs International งานวิจัยดั้งเดิมถูกจัดทำโดย Robert D. Hare. นักจิตวิทยาด้านอาชญากรรม ผู้จัดทำแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพออนไลน์นี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพจำนวนมากในแบบทดสอบการจัดกลุ่มและจิตวิทยา ผลลัพธ์จากแบบทดสอบบุคลิกภาพเช็คลิสต์ไซโคพาธถูกจัดเตรียมไป"ตามสภาพ"และไม่ควรถูกตีความหรือนำไปใช้เป็นการรับรองหรือให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพออนไลน์ ดูได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบเช็คลิสต์ไซโคพาธออนไลน์นี้ได้ฟรี ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อทำการประเมินอย่างทั่วถึงว่าคุณหรือใครสักคนที่คุณรู้จักมีคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับไซโคพาธหรือไม่

2. ครอบคลุม แบบทดสอบเช็คลิสต์ไซโคพาธนี้จะช่วยให้ผู้ทำแบบประเมินในการค้นหาว่าพวกเขาหรือคนที่รู้จักอาจจะมีคุณลักษณะของไซโคพาธหรือไม่ การศึกษาเกี่ยวกับไซโคพาธมีมานานซึ่งมีความโต้แย้งบางประการ แต่แบบทดสอบนี้อ้างอิงจากวิธีการเซ็คลิสต์ไซโคพาธ (Hare Psychopathy Checklist) ซึ่งได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป

3. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดทำแบบทดสอบนี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพที่แตกต่างกันและทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพและการจัดประเภท

4. มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ การทดสอบเชิงประจักษ์ได้แสดงให้เห็นถึงความถูกต้องของเช็คลิสต์ไซโคพาธ ซึ่งได้ถูกนำไปพูดถึงในวารสารทางวิทยาศาสตร์และไม่มีข้อโต้แย้ง

5. ใช้วิธีควบคุมเชิงสถิติ คะแนนแบบทดสอบถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน การวิเคราะห์เชิงสถิติของแบบทดสอบทำให้แน่ใจได้ว่าคะแนนจากแบบทดสอบมีความถูกต้องและสมบูรณ์สูงสุด