Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na spektrum ADHD

Spektrum ADHD obejmuje szereg objawów, z których wszystkie wskazują na obecność zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Istnieje jednak znaczne zróżnicowanie w rodzaju i nasileniu objawów.

Niniejszy test łączy w sobie spostrzeżenia z kilku wcześniejszych prób badania spektrum ADHD i stanowi pojedynczy, złożony test mierzący występowanie ADHD za pomocą siedmiu różnych domen.

Jak wpasowujesz się w spektrum ADHD? Dla każdego z poniższych pytań wskaż swój stopień zgodności.

Pytanie 1 z 35

Kiedy ktoś mówi mi, żeby zrobić coś w określony sposób, często nie kończę takiego zadania.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na spektrum ADHD IDRlabs (IDR- ADHDST) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR- ADHDST opiera się na pracy dr. Lenarda Adlera i jego współpracowników, którzy stworzyli skalę do samookreślenia ADHD u dorosłych (ADHD Adult Self-Report Scale, ASRS). Test IDR- ADHDST nie jest powiązany z żadnym konkretnym naukowcem z dziedziny psychopatologii lub stowarzyszonymi instytucjami.

Test na spektrum ADHD IDRlabs został oparty na kryteriach kwestionariusza ASRS dla zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi opublikowanych w Kessler RC, Adler L, Ames M, Demler O, Faraone S, Hiripi E, Howes MJ, Jin R, Secnik K, Spencer T, Ustun TB, Walters EE. The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS): a short screening scale for use in the general population. Psychol Med. 2005 Feb;35(2):245-56. doi: 10.1017/s0033291704002892. PMID: 15841682; Adler LA, Spencer T, Faraone SV, Kessler RC, Howes MJ, Biederman J, Secnik K. Validity of pilot Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) to Rate Adult ADHD symptoms. Ann Clin Psychiatry. 2006 Jul-Sep;18(3):145-8. doi: 10.1080/10401230600801077. PMID: 16923651; Adler, L., Faraone, S., Sarocco, P., Atkins, N., Khachatryan, A. (2018). Establishing US norms for the adult ADHD self-report scale and characterizing symptom burden among adults with self-reported ADHD. The International Journal of Clinical Practice.

Praca dr. Adlera i jego współpracowników wpłynęła również na niektóre kryteria diagnostyczne uwzględnione w szeroko stosowanym narzędziu psychologicznym: skali do samookreślenia ADHD u dorosłych (ASRS), do użytku klinicznego, zwłaszcza przez wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego. Niniejszy test służy wyłącznie celom edukacyjnym. IDRlabs i niniejszy test na spektrum ADHD IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Test na spektrum ADHD opiera się na słynnym i wysoko ocenionym narzędziu do oceny klinicznej koncepcji spektrum ADHD i innych zaburzeń psychotycznych. Należy pamiętać jednak, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny potencjalnej choroby. Oznacza to więc, że test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny zdrowia psychicznego może dokonać wyłącznie wykwalifikowany specjalista z zakresu zdrowia psychicznego.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na spektrum ADHD, umożliwiającego samoocenę pod kątem oznak i objawów tego zaburzenia, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i rzetelny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na spektrum ADHD, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten test na spektrum ADHD jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki odnoszące się do braku uwagi, zapominalstwa, nadpobudliwości, impulsywności, opóźnień rozwojowych, braku elastyczności i chwiejności emocjonalnej.

2. Ukierunkowany klinicznie. Opinia dostarczana przez ten instrument opiera się na pracy doktorów nauk i ma na celu zapewnienie wyraźnego obrazu klinicznego bieżących objawów respondenta wskazujących na zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, mierzonych za pomocą znormalizowanych pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.