Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบสเปกตรัมโรคสมาธิสั้น

สเปกตรัมโรคสมาธิสั้นครอบคลุมลักษณะอาการหลายรูปแบบซึ่งทั้งหมดเป็นการบ่งบอกถึงอาการของโรคสมาธิสั้น/ภาวะอยู่ไม่นิ่ง อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาในเรื่องของประเภทและความรุนแรงของอาการด้วย

แบบทดสอบนี้ได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากหลายงานวิจัยเกี่ยวกับสเปกตรัมโรคสมาธิสั้นเพื่อให้คุณทำการประเมินเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นทั้งหมด 7 รูปแบบได้ในแบบทดสอบเดียว

คุณอยู่ส่วนไหนในสเปกตรัมโรคสมาธิสั้น? โปรดระบุระดับความเห็นด้วยของคุณในแต่ละข้อต่อไปนี้

คำถามที่ 1 จาก 35

คนอื่น ๆ ประหลาดใจหรือตกใจจากการกระทำที่คาดเดาไม่ได้ของฉัน

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบสเปกตรัมโรคสมาธิสั้น (The IDRlabs ADHD Spectrum Test, IDR-ADHDST) ถูกพัฒนาขึ้นโดย IDRlabs ซึ่ง IDR-ADHDST อ้างอิงมาจากผลงานของ Dr. Lenard Adler และเพื่อนร่วมงานของเขาที่จัดทำสเกลการรายงานตนเองในผู้ใหญ่เกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น (ASRS) โดย IDR-ADHDST ไม่มีความเกี่ยวข้องกับนักวิจัยในด้านจิตพยาธิวิทยาหรือสถาบันที่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

แบบทดสอบสเปกตรัม ADHD ของ IDRlabs ถูกจัดทำขึ้นจากปัจจัยสำหรับโรคสมาธิสั้น/ภาวะอยู่ไม่นิ่งของ ASRS ที่ถูกเผยแพร่ไว้ใน Kessler RC, Adler L, Ames M, Demler O, Faraone S, Hiripi E, Howes MJ, Jin R, Secnik K, Spencer T, Ustun TB, Walters EE. The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS): a short screening scale for use in the general population. Psychol Med. 2005 Feb;35(2):245-56. doi: 10.1017/s0033291704002892. PMID: 15841682; Adler LA, Spencer T, Faraone SV, Kessler RC, Howes MJ, Biederman J, Secnik K. Validity of pilot Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) to Rate Adult ADHD symptoms. Ann Clin Psychiatry. 2006 Jul-Sep;18(3):145-8. doi: 10.1080/10401230600801077. PMID: 16923651; Adler, L., Faraone, S., Sarocco, P., Atkins, N., Khachatryan, A. (2018). Establishing US norms for the adult ADHD self-report scale and characterizing symptom burden among adults with self-reported ADHD. The International Journal of Clinical Practice.

ผลงานของ Dr. Adler และเพื่อนร่วมงานของเขาได้กล่าวถึง ASRS หรือเกณฑ์การวินิจฉัยในรูปแบบของเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับใช้ทางการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ได้รับการรับรองโดยเฉพาะ แบบทดสอบปัจจุบันถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น IDRlabs และแบบทดสอบสเปกตรัมโรคสมาธิสั้นของ IDRlabs เป็นอิสระจากนักวิจัย องค์กร หรือสถาบันที่มีความเกี่ยวข้องที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น

แบบทดสอบสเปกตรัมโรคสมาธิสั้นอ้างอิงมาจากการประเมินทางการแพทย์ด้วยแนวคิดสเปกตรัมโรคสมาธิสั้นและโรคทางจิตอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบและควิซออนไลน์ฟรีนี้เป็นเพียงขั้นเริ่มต้น และไม่สามารถให้การประเมินสภาพได้อย่างแม่นยำ แบบทดสอบถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น การประเมินสุขภาพจิตขั้นสุดท้ายสามารถทำได้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ได้การรับรองแล้วเท่านั้น

ในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่แบบทดสอบสเปกตรัม ADHD ออนไลน์ฟรีนี้ที่ให้คุณได้ประเมินตัวเองในเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะอาการของโรค เราพยายามอย่างหนักที่จะทำให้แบบทดสอบนี้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ด้วยการควบคุมเชิงสถิติ อย่างไรก็ตามควิซออนไลน์ฟรี เช่น แบบทดสอบสเปกตรัมโรคสมาธิสั้นนี้ไม่ได้เป็นการประเมินหรือให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญใด ๆ ทั้งสิ้น แบบทดสอบถูกจัดเตรียมไป “ตามสภาพ” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบและควิซออนไลน์ของเรา อ่านได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบสเปกตรัมโรคสมาธิสั้นนี้ได้ฟรี และคุณจะได้รับคะแนนเกี่ยวกับอาการไม่ใส่ใจ หลงลืม สมาธิสั้น หุนหันพลันแล่น พัฒนาการล่าช้า ไม่ยืดหยุ่น และมีความผิดปกติทางอารมณ์

2. อ้างอิงทางการแพทย์ ข้อมูลในการจัดทำแบบทดสอบนี้อ้างอิงจากมาผลงานของแพทย์และถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อส่งมอบมุมมองทางการแพทย์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับอาการปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยบ่งชี้อาการผิดปกติอย่างการมีสมาธิสั้น/อยู่ไม่นิ่งตามปัจจัยพื้นฐาน

3. ใช้การควบคุมเชิงสถิติ แบบทดสอบใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนจากแบบทดสอบมีความถูกต้องและสมบูรณ์ให้มากที่สุด

4. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นจากผลงานของผู้ที่ทำงานอย่างเชี่ยวชาญในการวิจัยด้านจิตวิทยาและความแตกต่างของแต่ละบุคคล