Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

ADHD Spektrum Testi

ADHD spektrumu, tümü Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun varlığına işaret eden bir dizi semptomu kapsar. Bununla birlikte, semptomların tipi ve ciddiyet düzeyinde büyük farklılıklar mevcuttur.

Bu test, size ADHD belirtilerini yedi farklı alanda ölçen tek bir bileşik test sunmak amacıyla ADHD semptomlarını araştırmaya yönelik bazı daha eski çalışmalardan edinilmiş olan bilgileri bir araya getirir.

ADHD spektrumda siz neredesiniz? Aşağıdaki soruların her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 35

Kızgın olduğum zaman kolaylıkla sözel veya fiziksel olarak agresif hale gelirim.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs ADHD Spektrum Testi (IDR-ADHDST), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-ADHDST, ADHD Erişkin Kendi Bildirim Ölçeğini (ASRS) geliştirmiş olan Dr. Lenard Adler, vd. çalışmasına dayanmaktadır. IDR-ADHDST, psikopatoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs ADHD Spektrum Testi, takip eden çalışmalarda yayınlandığı üzere dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için ASRS kriterlerine dayanmaktadır. Kessler RC, Adler L, Ames M, Demler O, Faraone S, Hiripi E, Howes MJ, Jin R, Secnik K, Spencer T, Ustun TB, Walters EE. The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS): a short screening scale for use in the general population (Dünya Sağlık Örgütü Erişkin ADHD Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS): genel nüfusta kullanılmak üzere kısa bir tarama ölçeği). Psychol Med. 2005 Feb;35(2):245-56. doi: 10.1017/s0033291704002892. PMID: 15841682; Adler LA, Spencer T, Faraone SV, Kessler RC, Howes MJ, Biederman J, Secnik K. Validity of pilot Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) to Rate Adult ADHD symptoms (Yetişkinlerde ADHD semptomlarını Ölçmek için pilot Erişkin ADHD Kendi Bildirim Ölçeği’nin (ASRS) geçerliliği). Ann Clin Psychiatry. 2006 Jul-Sep;18(3):145-8. doi: 10.1080/10401230600801077. PMID: 16923651; Adler, L., Faraone, S., Sarocco, P., Atkins, N., Khachatryan, A. (2018). Establishing US norms for the adult ADHD self-report scale and characterizing symptom burden among adults with self-reported ADHD (Erişkin ADHD kendi bildirim ölçeği için ABD normlarının oluşturulması ve ADHD'li olduğunu kendi bildiren yetişkinler arasında semptom yükünün karakterize edilmesi). The International Journal of Clinical Practice.

Dr. Adler ve diğerleri tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışma aynı zamanda, özellikle vasıflı ruh sağlığı uzmanları tarafından klinik kullanımı yaygın olan ASRS psikoloji enstrümanının içerdiği bazı tanısal kriterlerin de belirlenmesinde kullanılmıştır. Mevcut test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs ADHD Spektrum Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

ADHD Spektrum Testi, ADHD spektrumu ve diğer psikotik bozuklukların klinik konseptinin değerlendirilmesinde kullanılan tanınmış ve saygın bir envantere dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca bir ilk bakış sunar ve potansiyel bozukluğunuz hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir ruh sağlığı değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir ruh sağlığı uzmanı tarafından gerçekleştirilebilir.

Kendinizde bu bozukluğun belirtileri ve semptomlarını taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online ADHD spektrum testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut ADHD spektrum testi gibi ücretsiz online anketler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu ADHD Spektrum Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve dikkatsizlik, unutkanlık, hiperaktivite, impulsiflik, gelişimsel gecikmeler, katılık ve duygusal bozukluğa ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Klinik odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, doktorların çalışmalarına dayanmaktadır ve kişide dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğuna işaret eden mevcut semptomlarının standart faktörlere göre ölçülmesi ile açık bir klinik resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.