Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na spektrum autyzmu

Spektrum autyzmu obejmuje szereg schorzeń neurorozwojowych, z których wszystkie wskazują na obecność zaburzeń, takich jak klasyczny autyzm, zespół Aspergera czy zespół Retta. Istnieje jednak znaczne zróżnicowanie w rodzaju i nasileniu objawów.

Niniejszy test łączy w sobie spostrzeżenia z kilku wcześniejszych prób badania spektrum autyzmu i stanowi pojedynczy, złożony test mierzący występowanie spektrum autyzmu za pomocą 10 różnych domen.

Jak wpasowujesz się w spektrum autyzmu? Dla każdego z poniższych pytań wskaż swój stopień zgodności.

Pytanie 1 z 50

Na przyjęciach lub innych spotkaniach towarzyskich zazwyczaj stoję w rogu lub przy ścianie.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na spektrum zaburzeń autystycznych IDRlabs (IDR-ASDT) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-ASDT opiera się na pracy dr. Sarah L. Barret, dr. Mirko Uljarevic, dr. Emmy K. Baker, dr. Amandy L. Richdale, dr. Catherine R.G. Jones oraz dr. Susan R. Leekam, którzy stworzyli kwestionariusz powtarzalnych zachowań u dorosłych (Adult Repetitive Behaviours Questionnaire-2, RBQ-2A). Test IDR-ASDT nie jest powiązany z żadnym z wyżej wspomnianych badaczy.

Test na spektrum zaburzeń autystycznych IDRlabs został oparty na kryteriach kwestionariusza RBQ-2A dla spektrum zaburzeń autystycznych opublikowanych w Barret, S., Uljarevic, M., Baker, E., Richdale, A., Jones, C., & Leekam, S. (2015). The adult repetitive behaviours questionnaire-2 (RBQ-2A): A self-report measure of restricted and repetitive behaviours. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(11): 3680–3692; Barrett, S.L., Uljarević, M., Jones, C.R.G. et al. Assessing subtypes of restricted and repetitive behaviour using the Adult Repetitive Behaviour Questionnaire-2 in autistic adults. Molecular Autism 9, 58 (2018); Allely, C.S. (2019). Exploring the female autism phenotype of repetitive behaviours and restricted interests: A systematic PRISMA review. University of Salford Institutional Repository.

Praca dr. Barret, dr. Uljarevica, dr. Baker, dr. Richdale, dr. Jones oraz dr. Leekam wpłynęła również na niektóre kryteria diagnostyczne uwzględnione w szeroko stosowanym narzędziu psychologicznym: kwestionariuszu zachowań powtarzalnych u dorosłych (RBQ-2A), do użytku klinicznego, zwłaszcza przez wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego. Niniejszy test służy wyłącznie celom edukacyjnym. IDRlabs i niniejszy test na spektrum zaburzeń autystycznych IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Test na spektrum autyzmu opiera się na słynnym i wysoko ocenionym narzędziu do oceny klinicznej koncepcji spektrum zaburzeń autystycznych, które jest uważane za szereg wzajemnie połączonych zaburzeń neurorozwojowych. Należy pamiętać jednak, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny potencjalnej choroby. Oznacza to więc, że test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny zdrowia psychicznego może dokonać wyłącznie wykwalifikowany specjalista z zakresu zdrowia psychicznego.

10 wymiarów mierzonych w tym teście to: depresja, fiksacje, nieprawidłowa/beznamiętna mowa, wrażliwość na hałas, trudności społeczne, lęk, nieprawidłowa postawa, słaby kontakt wzrokowy, tiki i natręctwa, a także agresja. Test nie zakłada, że jest to jedyna możliwa interpretacja spektrum autyzmu.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na spektrum zaburzeń autystycznych, umożliwiającego samoocenę pod kątem oznak i objawów tego zaburzenia neurorozwojowego w zakresie 10 różnych wymiarów, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i rzetelny. Dlatego też niniejszy test poddawany jest kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na spektrum zaburzeń autystycznych, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten test na spektrum autyzmu jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki odnoszące się do dziesięciu różnych typów funkcjonowania społecznego i zaburzeń komunikacji, które są powiązane ze spektrum zaburzeń autystycznych.

2. Ukierunkowany klinicznie. Opinia dostarczana przez ten instrument opiera się na pracy doktorów nauk i ma na celu zapewnienie wyraźnego obrazu klinicznego bieżących objawów respondenta wskazujących na markery związane ze spektrum autyzmu, mierzonych za pomocą znormalizowanych pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną wyników testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.