Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Otizm Spektrum Testi

Otizm spektrumu, tümü klasik otizm, Asperger sendromu veya Rett sendromu gibi bozuklukların varlığına işaret eden bir dizi nörogelişimsel bozukluğu kapsar. Bununla birlikte, semptomların tipi ve ciddiyet düzeyinde büyük farklılıklar mevcuttur.

Bu test, size otizm spektrumunu 10 farklı alanda ölçen tek bir bileşik testi sunmak amacıyla otizm spektrumunu araştırmaya yönelik bazı daha eski çalışmalardan edinilmiş olan bilgileri bir araya getirir.

Otizm spektrumunda siz neredesiniz? Aşağıdaki soruların her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 50

Yeni sosyal ortamlar beni huzursuz eder.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs ASD Testi (IDR-ASDT), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-ASDT, Dr. Sarah L. Barret, Dr. Mirko Uljarevic, Dr. Emma K. Baker, Dr. Amanda L. Richdale, Dr. Catherine R.G Jones ve Dr. Susan R. Leekam tarafından gerçekleştirilen Yetişkin Tekrarlı Davranışlar Anketi-2 (RBQ-2A) adlı çalışmaya dayanmaktadır. IDR-ASDT yukarıda adı geçen hiçbir araştırmacı ile ilişkili değildir.

IDRlabs Otizm Spektrum Testi geliştirilirken Barret, S., Uljarevic, M., Baker, E., Richdale, A., Jones, C., & Leekam, S. (2015) çalışmasında yayımlanmış olduğu üzere ASD için RBQ-2A kriterlerinden yararlanılmıştır. Yetişkin tekrarlı davranışlar anketi-2 (RBQ-2A): Kısıtlı ve tekrarlayıcı davranışların bir öz bildirim ölçümü. Otizm ve Gelişim Bozuklukları Dergisi, 45(11): 3680–3692; Barrett, S.L., Uljarević, M., Jones, C.R.G. vd. Otistik yetişkinlerde Yetişkin Tekrarlı Davranışlar Anketi-2 kullanılarak kısıtlı ve tekrarlayıcı davranışların alt tiplerinin değerlendirmesi. Molecular Autism 9, 58 (2018); Allely, C.S. (2019). Tekrarlı davranışlar ve kısıtlı ilgi alanlarının kadınlarda otizm fenotipinin irdelenmesi: Sistematik bir PRISMA incelemesi. Salford Üniversitesi Kurumsal Bilgi Havuzu.

Dr. Barret, Dr. Uljarevic, Dr. Baker, Dr. Richdale, Dr. Jones ve Dr. Leekam tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışma aynı zamanda, özellikle vasıflı ruh sağlığı uzmanları tarafından klinik kullanımı yaygın olan RBQ-2A psikoloji enstrümanının içerdiği bazı tanısal kriterlerin de belirlenmesinde kullanılmıştır. Mevcut test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs ASD Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

Otizm Spektrum Testi, bir dizi iç içe geçmiş nöro-gelişimsel bozukluk olduğu düşünülen otizm spektrum bozukluklarının klinik konseptinin değerlendirilmesinde kullanılan tanınmış ve saygın bir envantere dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca bir ilk bakış sunar ve potansiyel bozukluğunuz hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir ruh sağlığı değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir ruh sağlığı uzmanı tarafından gerçekleştirilebilir.

Bu testte yer alan 10 boyut şunlardır: Depresyon, Saplantılar, Anormal/Tekdüze Konuşma, Gürültüye Hassasiyet, Sosyal Zorluklar, Anksiyete, Anormal Duruş, Düşük Göz Teması, Tikler ve Kıpırdanmalar ve son olarak Agresiflik. Bu test, bunun otizm spektrumunun olası tek yorumu olduğunu iddia etmemektedir.

10 farklı boyut için kendinizde bu nöro-gelişimsel bozukluğun belirtileri ve semptomlarını taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online Otizm Spektrum Testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut Otizm Spektrum Testi gibi ücretsiz online anketler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Otizm Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve otizm spektrum bozukluklarına ilişkin on farklı tipte sosyal işlev ve iletişim bozukluklarına ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Klinik odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, doktorların çalışmalarına dayanmaktadır ve kişinin otizm spektrumuna işaret eden mevcut semptomlarının standart faktörlere göre ölçülmesi ile açık bir klinik resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.