Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบสเปกตรัมออทิซึม

สเปกตรัมออทิซึมครอบคลุมลักษณะอาการหลายรูปแบบซึ่งทั้งหมดเป็นการบ่งบอกถึงอาการของโรค เช่น ออทิสติกทั่วไป แอสเพอร์เกอร์ซินโดรม หรือเร็ทท์ซินโดรม อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาในเรื่องของประเภทและความรุนแรงของอาการด้วย

แบบทดสอบนี้ได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากหลายงานวิจัยเกี่ยวกับสเปกตรัมออทิซึม เพื่อให้คุณทำการประเมินเกี่ยวกับออทิสติกทั้งหมด 10 รูปแบบได้ในแบบทดสอบเดียว

คุณอยู่ส่วนไหนในสเปกตรัมออทิซึม? โปรดระบุระดับความเห็นด้วยของคุณในแต่ละข้อต่อไปนี้

คำถามที่ 1 จาก 50

ฉันรู้สึกหงุดหงิดและ/หรือโกรธเมื่อต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบ ASD ของ IDRlabs (The IDRlabs ASD Test, IDR-ASDT)) ถูกพัฒนาขึ้นโดย IDRlabs ซึ่ง IDR-ASDT อ้างอิงมาจากผลงานของ Dr. Sarah L. Barret, Dr. Mirko Uljarevic, Dr. Emma K. Baker, Dr. Amanda L. Richdale, Dr. Catherine R.G. Jones, and Dr. Susan R. Leekam, who created the Adult Repetitive Behaviours Questionnaire-2 (RBQ-2A) โดย IDR-ADHDST ไม่มีความเกี่ยวข้องกับนักวิจัยหรือสถาบันที่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

แบบทดสอบสเปกตรัมออทิซึมของ IDRlabs ถูกจัดทำขึ้นจากปัจจัยสำหรับโรค ASD ของ RBQ-2A ที่ถูกเผยแพร่ไว้ใน Barret, S., Uljarevic, M., Baker, E., Richdale, A., Jones, C., & Leekam, S. (2015). The adult repetitive behaviours questionnaire-2 (RBQ-2A): A self-report measure of restricted and repetitive behaviours. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(11): 3680–3692; Barrett, S.L., Uljarević, M., Jones, C.R.G. et al. Assessing subtypes of restricted and repetitive behaviour using the Adult Repetitive Behaviour Questionnaire-2 in autistic adults. Molecular Autism 9, 58 (2018); Allely, C.S. (2019). Exploring the female autism phenotype of repetitive behaviours and restricted interests: A systematic PRISMA review. University of Salford Institutional Repository

ผลงานของ Dr. Barret, Dr. Uljarevic, Dr. Baker, Dr. Richdale, Dr. Jones และ Dr. Leekam ได้กล่าวถึง RBQ-2A เกณฑ์การวินิจฉัยในรูปแบบของเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับใช้ทางการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ได้รับการรับรองโดยเฉพาะ แบบทดสอบปัจจุบันถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น IDRlabs และแบบทดสอบสเปกตรัม ASD ของ IDRlabs เป็นอิสระจากนักวิจัย องค์กร หรือสถาบันที่มีความเกี่ยวข้องที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น

แบบทดสอบสเปกตรัมออทิซึมอ้างอิงมาจากการประเมินทางการแพทย์ ด้วยแนวคิดสเปกตรัมออทิซึมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของพัฒนาการทางระบบประสาทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบและควิซออนไลน์ฟรีนี้เป็นเพียงแค่ขั้นเริ่มต้น และไม่สามารถให้การประเมินสภาพได้อย่างแม่นยำ แบบทดสอบถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษา และการประเมินสุขภาพจิตขั้นสุดท้ายสามารถทำได้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ได้การรับรองแล้วเท่านั้น

รูปแบบทั้งสิบที่แตกต่างกันคืออาการซึมเศร้า, อาการหมกมุ่น, อาการผิดปกติทางอารมณ์/ไร้ความรู้สึก, อาการอ่อนไหวต่อเสียงรบกวน, การเข้าสังคมยาก, อาการวิตกกังวล, การมีท่าทางที่ผิดปกติ, อาการไม่สบตาคน, อาการเคลื่อนไหวหรือขยับอยู่ตลอดเวลา และอาการก้าวร้าว โดยแบบทดสอบไม่ได้ยืนยันว่าลักษณะอาการของโรคออทิสติกที่เป็นไปได้มีเพียงแค่นี้

ในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่แบบทดสอบสเปกตรัมออทิซึมออนไลน์ฟรีนี้ที่ให้คุณได้ประเมินตัวเองในเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะอาการของโรคทั้งหมด 10 รูปแบบด้วยกัน เราพยายามอย่างหนักที่จะทำให้แบบทดสอบนี้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ด้วยการควบคุมเชิงสถิติ อย่างไรก็ตามควิซออนไลน์ฟรี เช่น แบบทดสอบสเปกตรัมออทิซึมนี้ไม่ได้เป็นการประเมินหรือให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญใด ๆ ทั้งสิ้น แบบทดสอบถูกจัดเตรียมไป “ตามสภาพ” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบและควิซออนไลน์ของเรา อ่านได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบสเปกตรัมออทิซึมนี้ได้ฟรี และจะได้รับคะแนนของคุณเกี่ยวกับสิบรูปแบบที่แตกต่างกันของหน้าที่เชิงสังคมและความผิดปกติด้านการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับลักษณะอาการออทิซึม

2. อ้างอิงทางการแพทย์ ข้อมูลในการจัดทำเครื่องมือนี้อ้างอิงจากมาผลงานของดุษฎีบัณฑิต และถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อส่งมอบมุมมองทางการแพทย์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับอาการปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยบ่งชี้อาการผิดปกติของผู้ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับสเปกตรัมออทิซึมตามปัจจัยพื้นฐาน

3. ใช้การควบคุมเชิงสถิติ แบบทดสอบใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนจากแบบทดสอบมีความถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด

4. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นจากผลงานของผู้ที่ทำงานอย่างเชี่ยวชาญในการวิจัยด้านจิตวิทยาและความแตกต่างของแต่ละบุคคล