Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na styl przywiązania

Psycholodzy od dawna uważają, że style przywiązania są znaczącym czynnikiem prognostycznym sposobu, w jaki człowiek odnosi się do innych. Twierdzenia teorii stylu przywiązania, poparte badaniami podłużnymi przeprowadzonymi zarówno przez psychologów, jak i biologów, są dobrze ugruntowane. Teoria głosi, że sposób, w jaki w młodości dostosowujemy się do naszych opiekunów, tworzy nasz podstawowy wzór radzenia sobie z relacjami w okresie dorosłości. Podobnie jak inne naczelne, młodzi ludzie oceniają ilość opieki, bezpieczeństwa i uwagi, jaką otrzymali w ich rodzimym środowisku i tworzą ewolucyjnie korzystne strategie reagowania.

Pytanie 1 z 36

Jeśli spróbuję kogoś pocałować, a ta osoba odwróci głowę, nie przejmę się tym. Nie można podobać się wszystkim.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

"Zaktualizowany test na styl przywiązania IDR Labs (IDRLRAS)" jest własnością IDR Labs International, ale oddaje hołd pracom Johna Bowlby’ego, Mary Ainsworth, Karen Horney i innych. Aby uzyskać więcej informacji na temat stylów osobowości, zapoznaj się również z naszym Testem na styl osobowości lub Testem na styl freudowski.

Chociaż niniejszy test może pomóc w ocenie zakresu Twoich wyników w różnych skalach związanych z czterema klasycznymi stylami przywiązania, ważne jest, aby pamiętać, że wyniki testu niekoniecznie przekładają się na rzeczywistą ocenę, przeprowadzaną przez profesjonalistę z wykształceniem medycznym w obecności respondenta i która opiera się między innymi na obszernych rozmowach z respondentem oraz przeglądzie jego historii osobistej i rodzinnej.

Style przywiązania odnoszą się do konkretnego sposobu, w jaki jednostka identyfikuje się z innymi osobami i odnosi się do nich. Styl przywiązania danej osoby najczęściej wykształca się na absolutnym początku, najprawdopodobniej w ciągu pierwszych dwóch lat życia. Raz wykształcony styl przywiązania jednostki zazwyczaj pozostaje z nią przez całe życie i przejawia się w obecnym sposobie, w jaki odnosi się ona do osób pozostających w bliskich stosunkach (w tym w sposobie, w jaki dana osoba wychowuje swoje dzieci). Dlatego zrozumienie własnego stylu przywiązania może być niezwykle przydatne jako sposób na uzyskanie wglądu w to, jak postrzegałeś(aś) siebie i innych w dzieciństwie, a także w to, jakie są Twoje predyspozycje do powielania tych wzorców w dorosłości.

W związku z tym zauważ, że wszystkie informacje dostarczone przez niniejszą stronę internetową informują na temat psychologii wyłącznie w celach edukacyjnych. Informacje są dostarczane na zasadzie ”tak, jak jest” i nie powinny być interpretowane jako profesjonalne usługi lub jakiekolwiek gwarancje. Autorzy nie zajmują się świadczeniem usług prawnych, medycznych, finansowych lub innego rodzaju profesjonalnych usług. Jeśli wymagana jest pomoc eksperta, udaj się do odpowiedniej osoby świadczącej takie usługi.

"Zaktualizowany test na styl przywiązania IDR Labs (IDRLRAS)" jest własnością IDR Labs International. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten bezpłatny, internetowy test na styl osobowości jest dostępny za darmo i pozwoli Ci uzyskać współrzędne w odniesieniu do dwóch głównych wymiarów teorii stylu przywiązania, umieszczając Cię tym samym w jednym z czterech głównych kwadrantów, powszechnie stosowanych w klasyfikacji stylów przywiązania.

2. Bez oceniania. Podczas gdy istnieją inne testy na styl przywiązania, wiele z nich ma charakter normatywny i cechuje się subiektywną oceną wartości, interpretując niektóre style przywiązania jako lepsze od pozostałych. Chociaż nigdy nie opracowano całkowicie obiektywnego testu na styl przywiązania lub takiego, który wystrzega się wartościowania, niniejszy test próbuje podchodzić do wszystkich możliwych stylów przywiązania jako do rozsądnych, racjonalnych i obiektywnych przystosowań, które wytworzył respondent w warunkach, w których dorastał.

3. Szeroko zbadane. Teoria przywiązania jest jedną z najlepiej przemyślanych i najlepiej zbadanych dziedzin psychologii, której korzenie sięgają aż do Johna Bowlby'ego (1907-1990), Mary Ainsworth (1913-1999) i pozostałych.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

5. Stworzony z pomocą profesjonalistów. Niniejszy test został opracowany z udziałem naukowców, którzy zajmują się zawodowo psychologią i badaniem indywidualnych różnic.