Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Bağlanma Stili Testi

Psikologlar arasında, bağlanma stilleri kavramının bir kişinin başkalarıyla ilişki kurma tarzının önemli bir yordayıcısı olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Hem psikologlar hem de biyologlar tarafından yapılan boylamsal araştırmalarla desteklenen bağlanma stili kuramının iddiaları sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Bu kuram, gençken bize bakan kişilere uyum sağlama tarzımızın, bize yetişkinliğe kadar uzanan temel bir ilişki yönetimi modeli aşıladığını savunur. Diğer primatlar gibi, gençler de kendi doğal çevrelerinde mevcut olan bakım, güvenlik ve dikkat boyutunu inceler ve evrimsel olarak faydalı tepki stratejileri oluşturur.

Soru 1 / 36

Gerçek duygularımı gizlerim.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

"IDR Labs Revize Bağlanma Stili Testi (IDRLRAS)" mülkiyeti IDR Labs International’a aittir, ancak John Bowlby, Mary Ainsworth, Karen Horney ve diğerlerini saygıyla hatırlar. Daha fazla kişilik stili için bkz. Kişilik Stili Testimiz ve Freud Stili Testimiz.

Bu test, dört klasik bağlanma tarzına ilişkin çeşitli ölçeklerdeki skorlarınızın kapsamını ölçmenize yardımcı olabilse de, bu test skorlarının, katılımcının bizzat bulunduğu bir ortamda sertifikalı tıbbi personel tarafından gerçekleştirilen ve diğer şeylerin yanı sıra yanıtlayan ile kapsamlı görüşmeler ve onun kişisel ve aile geçmişinin incelemesine dayanan gerçek dünya değerlendirmelerini yansıtmayabileceğini unutmamak önemlidir.

Bağlanma stilleri, bir bireyin diğer bireylerde kendini özdeşleştirdiği ve onlarla ilişki kurduğu belirli bir yolu ifade eder. Kişinin bağlanma stili çoğunlukla yaşamının en başında ve büyük olasılıkla yaşamlarının ilk iki yılında oluşur. Bir kez oluştuktan sonra, kişinin bağlanma tarzı yaşam boyunca onunla birlikte kalır ve yakın ilişkiler içinde başkalarıyla ilişki kurma tarzında (kişinin kendi çocuklarını yetiştirme şekli de dahil) kendini gösterir. Dolayısıyla, size özgü bağlanma tarzını anlamak, çocukluğunuz boyunca kendiniz ve başkaları hakkında ilk nasıl hissettiğinizi ve bu kalıpları bir yetişkin olarak yeniden yaşamaya nasıl yatkın olabileceğinizi anlamanın bir yolu olarak son derece yararlı olabilir.

Bu nedenle, bu web sitesinde sağlanan bilgilerin size yalnızca eğitsel amaçlı sunulan psikolojik bilgiler olduğunu lütfen unutmayın. Bu bilgiler "olduğu gibi" sunulur ve bunların herhangi bir profesyonel hizmet veya garanti meydana getirdiği düşünülmemelidir. Yayıncı, hukuki, tıbbi, mali veya herhangi diğer türde profesyonel hizmetler sunmamaktadır. Uzman yardımı gerekmesi halinde, profesyonel hizmetler başka yerde aranmalıdır.

"IDR Labs Revize Bağlanma Stili Testi (IDRLRAS)"©’nin mülkiyeti IDR Labs International’a aittir. Daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu ücretsiz online bağlanma stili testi size ücretsiz olarak sunulur ve bağlanma stili teorisinin iki ana boyutundaki koordinatlarınızı elde etmenize olanak tanır, böylece sizi genellikle bağlanma tarzlarının sınıflandırılmasında kullanılan dört ana dilimden birine yerleştirir.

2. Değer yargısız. Piyasada başka bağlanma stili testleri olsa da, bunların birçoğu normatif bagaj ve bazı bağlanma tarzlarını diğerlerinden daha iyiymiş gibi yorumlayan öznel değer yargıları içermektedir. Tamamen objektif veya değer yargısız bir bağlanma stili testi şimdiye kadar tasarlanmamış olsa dahi, bu test olası tüm bağlanma stillerini testi dolduranın büyürken karşılaştığı şartlar için oluşturduğu mantıklı, rasyonel ve değerlerden bağımsız uyarlamalar olarak kullanılır hale getirmeye çalışmaktadır.

3. Kapsamlı araştırmalara tabi. Bağlanma kuramı, kökleri John Bowlby (1907-1990), Mary Ainsworth (1913-1999) ve diğerlerine kadar uzanan, psikolojinin en iyi çalışılmış ve en iyi araştırılmış alanlarından biridir.

4. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

5. Profesyonellerin yardımlarıyla hazırlandı. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren araştırmacıların tavsiyeleri ile hazırlanmıştır.