Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test szerokiego spektrum ciemnych cech osobowości

Biorąc pod uwagę powodzenie testów osobowości ciemnej triady oraz mrocznego rdzenia oraz testu na trudny charakter, zainteresowanie badaczy konceptualizacją ciemnych modeli osobowości stale rośnie. Jednym z takich modeli jest niniejszy test szerokiego spektrum ciemnych cech osobowości, który został opracowany przez Davida K. Marcusa z Uniwersytetu Stanu Waszyngton oraz Virgila Zeiglera-Hilla z Uniwersytetu Oakland. Nowością w modelu Marcusa i Zeiglera-Hilla jest ujęcie – oprócz zwykłych ciemnych cech osobowości – także takich cech, jak perfekcjonizm i zależność.

Jaki jest Twój profil szerokiego spektrum ciemnych cech osobowości? Dla każdego z poniższych pytań określ swój poziom zgodności.

Pytanie 1 z 35

Czuję, jakbym był(a) wplątany(a) w błędne koło, w którym im lepsze osiągam wyniki, tym więcej się ode mnie oczekuje.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test szerokiego spektrum ciemnych cech osobowości IDRlabs (IDR-BTDPT) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-BTDPT opiera się na pracy dr. Davida K. Marcusa oraz dr. Virgila Zeiglera-Hilla, którzy napisali pracę pt.: „Szerokie spektrum ciemnych cech osobowości” (and. A Big Tent of Dark Personality Traits). Test IDR-BTDPT nie jest powiązany z konkretnym badaczem z dziedziny psychopatologii ani stowarzyszonymi instytucjami badawczymi.

Test szerokiego spektrum ciemnych cech osobowości IDRlabs opera się na badaniach Marcusa oraz Zeiglera-Hilla, opublikowanych w Marcus, K., & Zeigler-Hill, V. (2015). A big tent of dark personality traits. Social and Personality Psychology Compass 9(8). Autorzy sugerują, że psychologowie w dużej mierze zaniedbali inne cechy ciemnej osobowości. Dlatego opowiadają się za szerszą konceptualizacją ciemnych cech osobowości, która wykracza poza cechy ciemnej triady. Niniejszy test przeznaczony jest wyłącznie do celów edukacyjnych. IDRlabs i niniejszy test IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Test szerokiego spektrum ciemnych cech osobowości opiera się na słynnym i wysoko ocenionym badaniu dotyczącym ciemnych cech osobowości. Należy pamiętać jednak, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny potencjalnego zaburzenia. Oznacza to więc, że test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny osobowości może dokonać wyłącznie odpowiedni specjalista.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu szerokiego spektrum ciemnych cech osobowości, umożliwiającego samoocenę pod kątem oznak takich cech, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test szerokiego spektrum ciemnych cech osobowości, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test szerokiego spektrum ciemnych cech osobowości jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki dotyczące makiawelizmu, narcyzmu, psychopatii, złośliwości, chciwości, perfekcjonizmu i zależności.

2. Ukierunkowany na badania. Opinia dostarczana przez niniejszy instrument opiera się na pracy doktorów nauk i ma na celu zapewnienie wyraźnego obrazu ciemnych cech osobowości respondenta, mierzonych za pomocą znormalizowanych pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.