Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบบุคลิกด้านมืดหลัก

ด้วยความสำเร็จของแบบทดสอบลักษณะนิสัยด้านมืด บุคลิกด้านมืด และแบบทดสอบคนเจ้าปัญหา ทำให้นักวิจัยหันมาให้ความสนใจในแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพด้านมืดมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในแนวคิดนั้นก็คือแบบทดสอบบุคลิกด้านมืดหลักที่ได้รับการพัฒนาโดย David K. Marcus จาก Washington State University และ Virgil Zeigler‐Hill จาก Oakland University เพื่อให้โมเดลมีความแตกต่าง Marcus และ Zeigler‐Hill ได้รวมคุณลักษณะของอุดมคตินิยมและความไม่เป็นอิสระไว้กับลักษณะนิสัยด้านมืดปกติอื่นๆ ด้วย

คุณมีบุคลิกด้านมืดหลักอะไรบ้าง? โปรดระบุระดับความเห็นของคุณในแต่ละคำถามด้านล่างดังนี้

คำถามที่ 1 จาก 35

บางครั้งมันก็คุ้มค่าที่จะฉันจะต้องทนทุกข์เล็กน้อย ถ้านั่นหมายความว่าคนอื่นจะได้รับการลงโทษอย่างที่พวกเขาสมควรได้รับ

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบลักษณะบุคลิกภาพด้านมืดหลักของ IDRlabs (IDR-BTDPT) ได้รับการพัฒนาโดย IDRlabs ซึ่ง IDR-BTDPT อ้างอิงมาจากงานของ Dr. David K. Marcus, Ph.D. และ Dr. Virgil Zeigler-Hill, Ph.D. ซึ่งเขียนผลงานไว้ภายใต้ชื่อ “A Big Tent of Dark Personality Traits” โดย IDR-BTDPT ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักวิจัยด้านจิตพยาธิวิทยาโดยเฉพาะหรือสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

แบบทดสอบลักษณะบุคลิกภาพด้านมืดหลักของ IDRlabs ได้ข้อมูลมาจากงานวิจัยของ Marcus และ Zeigler-Hill ซึ่งถูกเผยแพร่ไว้ใน Marcus, K., & Zeigler-Hill, V. (2015). A big tent of dark personality traits. Social and Personality Psychology Compass 9(8) ผู้เขียนได้ชี้แนะไว้ว่ามีคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคลิกภาพด้านมืดที่ถูกนักจิตวิทยาละเลยไป พวกเขาจึงให้การสนับสนุนแนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะทางบุคลิกภาพที่กว้างกว่าเพียงลักษณะนิสัยด้านมืดเดิม แบบทดสอบปัจจุบันถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น โดย IDRlabs และแบบทดสอบของ IDRlabs เป็นอิสระจากนักวิจัย องค์กร และสถาบันที่มีความเกี่ยวข้องกับพวกเขาดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น

แบบทดสอบบุคลิกด้านมืดหลักอ้างอิงมาจากงานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะทางบุคลิกภาพด้านมืดที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ อย่างไรก็ตามแบบทดสอบและควิซออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบนี้ได้นำมาใช้เป็นครั้งแรก และไม่สามารถให้การประเมินเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ของคุณได้อย่างถูกต้อง โดยแบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้นและการประเมินด้านบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ที่สุดสามารถดำเนินการได้โดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเท่านั้น

ในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่แบบทดสอบบุคลิกด้านมืดหลักออนไลน์ฟรีนี้ ซึ่งจะช่วยคุณค้นหาตัวบ่งชี้คุณลักษณะเหล่านี้ของตัวเองได้ เรามุ่งมั่นในขั้นตอนของการจัดทำเพื่อให้แน่ใจได้ว่าควิซมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้โดยใช้การควบคุมเชิงสถิติที่มีความสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามควิซออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบบุคลิกด้านมืดหลักปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นการจัดเตรียมแบบประเมินหรือเป็นการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญใดๆ ทั้งสิ้น แบบทดสอบถูกจัดเตรียมไป “ตามสภาพ” ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบหรือควิซออนไลน์ของเรา สามารถอ่านได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบลักษณะทางบุคลิกภาพด้านมืดนี้ได้ฟรีและคุณจะได้รับคะแนนเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบแมคคิเวลเลียน, นาร์ซิสซิสต์, ไซโคพาท, ความเคียดแค้น, ความโลภ, อุดมคตินิยม และความไม่เป็นอิสระ

2. อ้างอิงจากงานวิจัย ข้อมูลที่คุณได้รับในแบบทดสอบนี้อ้างอิงมาจากงานวิจัยระดับปริญญาเอก โดยถูกออกแบบมาให้ส่งมอบภาพรวมของลักษณะทางบุคลิกภาพด้านมืดที่มีความชัดเจนและวัดผลได้ตามมาตรฐาน

3. มีการควบคุมเชิงสถิติ แบบทดสอบใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนจากแบบทดสอบมีความถูกต้องและสมบูรณ์สูงสุด

4. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบปัจจุบันนี้จัดทำโดยข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญในด้านจิตวิทยาและงานวิจัยด้านความแตกต่างของแต่ละบุคคล