Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Karanlık Kişilik Özelliklerinin Büyük Çadırı Testi

Karanlık Üçlü ve Kara Öz kişilik testleri ve Zor Kişilik Testinin başarısını göz önünde bulunduran araştırmacılar, kişiliğin karanlık modellerini kavramsallaştırmak üzerine daha fazla çalışma yapmaya başladılar. Bu modellerden biri de, Washington Eyalet Üniversite’sinden David K. Marcus ve Oakland Üniversitesi’nden Virgil Zeigler-Hill tarafından geliştirilen Karanlık Kişilik Özelliklerinin Büyük Çadırı testidir. Marcus ve Zeigler-Hill, bu modele özgü olarak alışılmış karanlık özellikler arasına mükemmeliyetçilik ve bağımlılık gibi özellikleri de dahil etmiştir.

Sizin Karanlık Kişilik Özelliklerinin Büyük Çadırı profiliniz nasıl? Aşağıdaki soruların her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 35

Okulda veya işte her zaman başarılı olmam gerektiğini düşünürüm.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Karanlık Kişilik Özelliklerinin Büyük Çadırı Testi (IDR-BTDPT) IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-BTDPT, “A Big Tent of Dark Personality Traits” (Karanlık Kişilik Özelliklerinin Büyük Bir Çadırı) başlıklı bir makale yayınlamış olan Dr. David K. Marcus ve Dr. Virgil Zeigler-Hill’in çalışmasına dayanmaktadır. IDR-BTDPT, psikopatoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs Karanlık Kişilik Özelliklerinin Büyük Çadırı Testi, Marcus, K., & Zeigler-Hill, V. (2015). Karanlık kişilik özelliklerinin büyük bir çadırı. Social and Personality Psychology Compass 9(8) çalışmasında yayınlanmış olan Marcus ve Zeigler-Hill araştırmasından faydalanmıştır. Çalışmanın yazarları, karanlık kişiliğin psikologlar tarafından genel olarak ihmal edilmiş bazı diğer özellikleri olabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle, karanlık üçlü kişilik özelliklerinin ötesinde daha geniş bir karanlık kişilik özellikleri tanımını savunmaktadırlar. Mevcut test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

Karanlık Kişilik Özelliklerinin Büyük Çadırı Testi, karanlık kişilik özellikleri üzerine tanınmış ve saygın bir araştırmaya dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca bir ilk bakış sunar ve potansiyel bozukluğunuz hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir kişilik değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir uzman tarafından gerçekleştirilebilir.

Kendinizde bu kişilik özelliklerinin göstergelerini taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online Karanlık Kişilik Özelliklerinin Büyük Çadırı Testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut Karanlık Kişilik Özelliklerinin Büyük Çadırı Testi gibi ücretsiz online anketler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Karanlık Kişilik Özelliklerinin Büyük Çadırı Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve Makyavelizm, narsisizm, psikopati, kindarlık, açgözlülük, mükemmeliyetçilik ve bağımlılığa ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Araştırma odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, doktorların çalışmalarına dayanmaktadır ve kişinin karanlık kişilik özelliklerinin standart faktörlere göre ölçülmesi ile açık bir resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.