Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Wielowymiarowy test na empatię

Opierając się na pracy dr Daniela Golemana, niniejszy test odwzorowuje Twoje doświadczanie empatii w wielu wymiarach empirycznych. Analizy prac dr Golemana wykazały, że koncepcje te wykazują dobre właściwości psychometryczne w postaci wysokiej ważności i rzetelności wyniku według metody powtórnego pomiaru. W związku z tym testy takie jak ten są często używane do celów badawczych i w warunkach klinicznych, gdzie wykazano, że są one przydatne nie tylko do odwzorowywania predylekcji danej osoby do empatii, ale także do określania innych elementów jej społecznego stylu i reakcji.

Wskaż swój poziom zgodności dla każdej z poniższych pozycji.

Pytanie 1 z 35

Gdy widzę, że ktoś inny czuje się lepiej po ciężkim okresie w życiu, sama(a) odczuwam emocjonalną satysfakcję.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na empatię IDRlabs (IDR-ET) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-ET opiera się na pracy dr Daniela Golemana i jego współpracowników, którzy napisali książkę o empatii, oraz na pracy dr Simona Baron-Cohena, który opracował Współczynnik empatii (ang. Empathy Quotient). Test IDR-ET nie jest powiązany z żadnymi konkretnymi badaczami z dziedziny psychologii osobowości, ani z instytucjami badawczymi, z którymi współpracują.

Niniejszy test oferuje następujące opinie: Spektrum empatii: opisuje zakres i rozciągłość warunków, które mogą wywołać empatyczną reakcję u osoby. Osoby z wysokim wynikiem w tym wymiarze najprawdopodobniej odczują empatię w wielu różnych sytuacjach. Osoby z niższymi wynikami nie zawsze są pozbawione empatii, ale mogą nie wykazać reakcji empatycznych, gdy zasłyszana historia narusza konwencjonalną moralność lub przypomina im ich własną sytuację lub historię z ich życia tak mocno, że czują się zmuszone do udzielania odpowiedzi z własnego, a nie empatycznego punktu widzenia. Innymi słowy, spektrum empatii reprezentuje zakres sytuacji, w których dana osoba może odczuwać empatię. Należy zatem zauważyć, że spektrum empatii nie opisuje intensywności ani rozmiaru empatycznych reakcji danej osoby, ponieważ tę kwestię określa cecha wzbudzenia empatii.

Empatia emocjonalna: oznacza zdolność wyczuwania emocji innych ludzi – odzwierciedlania ich i odpowiedniego reagowania na nie. Osoby z wysokim wynikiem w tym wymiarze są zwykle bardzo poruszone współdzieleniem emocji innych i łatwo przeżywają te same emocje pośrednio lub zastępczo. W rezultacie osoby z wysokim poziomem empatii emocjonalnej z łatwością odczuwają współczucie, szczególnie w stosunku do osób, które cierpią. Można w zasadzie powiedzieć, że osoby z wysokim poziomem empatii emocjonalnej są w stanie bezpośrednio odczuwać emocje innych i dlatego często odczuwają emocjonalne echo lub odbicie sytuacji drugiej osoby. W ten sposób mogą przejąć stan emocjonalny i doświadczenia innej osoby poprzez uczestnictwo w jej uczuciach.

Empatia poznawcza: empatia poznawcza, czasami nazywana empatią intelektualną, w równym stopniu obejmuje zarówno myślenie, jak i odczuwanie. W związku z tym empatię poznawczą można określić myśleniem o uczuciach – intelektualne poznanie, zrozumienie lub pojmowanie tego, przez co przechodzi druga osoba, bez konieczności odczuwania tych samych uczuć (ta cecha jest określana jako empatia emocjonalna). Osoby stosujące empatię poznawczą stawiają się na miejscu innych. Rozumowo wyobrażają sobie, jak to jest być drugą osobą w jej sytuacji, niekoniecznie samemu odczuwając bezpośrednio te emocje. Mogą je odczuwać lub nie, ale pamiętajmy, że tę umiejętność określa empatia emocjonalna. W związku z tym osoby z wysokim poziomem empatii poznawczej potrafią zwykle dobrze przewidzieć uczucia lub reakcje innych osób, gdy te znajdą się w danej sytuacji.

Działanie empatyczne: oznacza konkretne działania, przysługi lub wsparcie jako wyraz empatycznej troski o drugą osobę poprzez udzielaną jej pomoc. Działania empatyczne często obejmują zewnętrzne i konkretne wyrażanie empatii wykraczające poza słowa lub rozmowy – tj. głównie mentalne zrozumienie tego, przez co przechodzi druga osoba. Mówiąc najprościej, działania empatyczne występują, gdy ktoś robi coś więcej niż zwykłe słuchanie lub rozumienie drugiej osoby i zaczyna działać i pomagać, często wspierając drugą osobę konkretnymi czynnościami lub przysługami, które przyczyniają się do zmniejszenia odczuwanego przez tę osobę stresu. Innymi słowy, osoby z wysokim poziomem w odniesieniu do działań empatycznych nie tylko po prostu rozumieją lub wczuwają się w sytuację drugiej osoby, ale podejmują działania i dzięki temu przynoszą jej ulgę.

Jako wydawcy tego darmowego, internetowego testu na empatię, który pozwala na samoocenę odnośnie oznak i objawów tej cechy, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Darmowe, internetowe quizy, takie jak ten test na empatię, nie stanowią jednak profesjonalnej oceny ani jakichkolwiek zaleceń; test dostarczany jest całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test na empatię jest dostarczany za darmo i dostarczy Ci wyników odnośnie wzbudzenia empatii, spektrum empatii, empatii emocjonalnej, empatii poznawczej oraz empatii behawioralnej.

2. Ukierunkowany klinicznie. Opinia dostarczana przez ten instrument opiera się na pracy doktorów nauk i ma na celu zapewnienie jasnego obrazu klinicznego bieżących cech respondenta wskazujących na empatię, mierzonych za pomocą znormalizowanych pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony z udziałem osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.