Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Çok Boyutlu Empati Testi

Dr. Daniel Goleman’ın çalışmasına dayanan bu test, birden fazla deneysel boyut ile birlikte empati deneyiminizin bir haritasını çıkarır. Goleman’n analizleri, bu konseptlerin yüksek geçerlik ve test-tekrar test güvenirliği ile iyi psikometrik özelliklere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak, bunun gibi testler genellikle araştırma amaçlı olarak ve klinik ortamlarda kullanılır; burada sadece bir kişinin empatiye olan eğilimini haritalamak için değil, aynı zamanda sosyal tarzının ve tepkilerinin diğer ögelerini de haritalamakta da kullanılabileceğini gösterilmiştir.

Aşağıdaki ifadelerin her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 35

İnsanlar benden onlar için bir şeyler yapmamı istediğinde genellikle bundan rahatsız olurum.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Empati Testi (IDR-ET), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-ET, Empati kitabını yazan Dr. Daniel Goleman vd. ile Empati Ölçeğini geliştiren Dr. Simon Baron-Cohen'in çalışmalarına dayanmaktadır. IDR-ET, kişilik psikolojisi alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

Bu test şunun gibi bir geri bildirim sağlar: Empati Spektrumu: Bir kişide bir empati tepkisi ortaya çıkarması muhtemel koşulların kapsamını ve genişliğini tanımlar. Bu boyutta yüksek puan alan kişiler, çok çeşitli durumlarda empati kurabilirler. Düşük puan alanlar empati sahibi olmayabilirler, ancak geleneksel ahlak kurallarının ihlali ile ilgili veya onlara kendi durumlarını veya yaşam hikayelerini o kadar güçlü bir şekilde hatırlatan hikayeleri dinlerken, empatik bakış açıları yerine kendi bakış açılarından yanıt vermek zorunda hissederek empatik tepkilerden vazgeçebilirler. Başka bir deyişle, Empati Spektrumu, bir bireyin empati kurması muhtemel olan durumların aralığını temsil eder. Bu nedenle, Empati Spektrumu, kişinin Empati Uyarılması tarafından belirlenen empatik tepkilerinin yoğunluğunu veya büyüklüğünü göstermez.

Duygusal Empati: Diğer insanların duygularını hissetmeyi, bu duyguları yansıtmayı ve onlara uygun şekilde tepki verme yeteneğini ifade eder. Bu boyutta yüksek puan alan kişiler genellikle başkalarının duygularını paylaşmaktan büyük ölçüde etkilenirler ve aynı duyguları dolaylı olarak deneyimlemekte zorlanmazlar. Bunun sonucunda, Duygusal Empatisi yüksek olan kişilere, özellikle de sıkıntı yaşayan diğer kişilere karşı kolaylıkla şefkat hissederler. Gerçekten de, Duygusal Empatisi yüksek olan kişilerin başkalarının duygularını kendi içlerinde doğrudan hissedettiği ve bu nedenle de çoğu zaman o kişinin durumunun nasıl olduğuna dair duygusal bir yankı veya yansıma hissettiği söylenebilir. Bu şekilde, başka bir kişinin duygularına katılarak, o kişinin duygusal durumunu ve deneyimini üstlenebilirler.

Bilişsel Empati: Bazen Entelektüel Empati olarak da adlandırılan Bilişsel Empati, hissetmekle ilgili olduğu kadar düşünmekle de ilgilidir. Bu nedenle, Bilişsel Empati, hissetmek hakkında düşünmek olarak tanımlanabilir – aynı duyguları kendi deneyimlemesi gerekmeksizin diğer kişinin neler yaşadığını entelektüel olarak bilmek, anlamak veya idrak etmek (bu özellik Duygusal Empatide ortaya çıkar). Bilişsel empati uygulayan insanlar kendilerini başkalarının yerine koyarlar. Bu duyguları doğrudan kendileri hissetmeden, o kişinin durumundaki bir kişi olmanın nasıl bir şey olduğunu entelektüel olarak tasavvur ederler. Bunu yapabilirler veya yapmayabilirler, ama bu herhalükarda Duygusal Empati ile özdeşleşir. Bu nedenle, Bilişsel Empatisi yüksek olan kişiler, belirli bir duruma maruz kaldıklarında başkalarının nasıl hissedeceğini veya nasıl tepki vereceğini tahmin etmede genellikle başarılıdır.

Empatik Eylemler: Diğer kişiye yardım ederek empatik destek veren somut eylemleri veya hizmet veya yardım eylemlerini ifade eder. Empatik Eylemler genellikle sözler veya konuşmaların ötesine geçerek empatinin dışsal ve somut dışavurmunu, yani diğer kişinin neler yaşadığına dair anlayışı içerir. Kısaca açıklamak gerekirse, empatik eylemler, bir kişi diğer kişiyi sadece dinlemenin veya anlamanın ötesine geçtiğinde ve genellikle diğer kişiyi, o kişinin yaşadığı stresten kurtarmaya yardımcı olan belirli şeyler veya iyiliklerle destekleyerek hareket ettiği ve yardım ettiğinde ortaya çıkar. Başka bir deyişle, Empatik Eylemler puanı yüksek olan kişiler, başkasının halini sadece anlamakla kalmaz, aynı zamanda harekete geçer ve bunu yaparak bu hali ortadan kaldırmak için harekete geçer.

Kendinizde bu kişilik özelliğinin belirtilerini taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online empati testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut empati testi gibi ücretsiz online testler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu empati testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve empatik uyarılma, empati spektrumu, duygusal empati, bilişsel empati ve davranışsal empatiye ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Klinik odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, doktorların çalışmalarına dayanmaktadır ve kişinin empati sahibi olduğuna işaret eden mevcut özelliklerinin standart faktörlere göre ölçülmesi ile açık bir klinik resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.