Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบบ้านฮอกวอตส์แบบใช้ตัวชี้วัดทางจิตวิทยา

จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Cambridge

แบบทดสอบบ้านฮอกวอตส์มักถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิง อย่างไรก็ตาม ความโด่งดังของบ้านในฮอกวอตส์ทำให้นักวิจัยพยายามที่จะนำแนวคิดทางจิตวิทยาเข้ามาใช้ในการจัดทำแบบทดสอบนี้

แม้ว่าบ้านในฮอกวอตส์จะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากจินตนาการของ J.K. Rowling นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้พัฒนาแบบทดสอบให้เป็นในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นด้วยการรวบรวมโมเดลด้านบุคลิกภาพด้านบุคลิกภาพทั้ง 5 (Big Five), HEXACOและบุคลิกภาพด้านมืด (Dark Triad)

บ้านฮอกวอตส์หลังไหนที่เหมาะกับคุณ? ในแต่ละข้อต่อไปนี้ ให้ระบุว่าคุณเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหน

คำถามที่ 1 จาก 24

ฉันสนุกไปกับการค้นหาทางออก เมื่อต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีตัวเลือกหลายทางและไม่มีความชัดเจน

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบหมวกคัดสรรบ้านฮอกวอตส์โดยใช้ตัวชี้วัดทางจิตวิทยาจาก IDRlabs (IDR-PHHSHT) ถูกพัฒนาขึ้นโดย IDRlabs International ซึ่ง IDR-PHHSHT ได้นำแนวคิดเกี่ยวกับบ้านฮอกวอตส์มาจาก J.K. Rowling แต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับ J.K. Rowling, Pottermore, หรือแฟรนไชส์อื่น ๆ ของ Harry Potter รวมทั้งแบบทดสอบของ “Pottermore,” “Wizarding World,” หรือ “Sorting Hat” ด้วย HARRY POTTER เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Warner Bros. Entertainment Inc. แบบทดสอบปัจจุบันนี้ไม่ได้มีการรับรองจาก Warner Bros., Pottermore หรือบริษัทในลักษณะเดียวกันนี้ใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่ได้สร้างแบบทดสอบนี้ขึ้นมาเพื่อทำการละเมิดใด ๆ ทั้งสิ้น

แบบทดสอบบ้านฮอกวอตส์โดยใช้ตัวชี้วัดทางจิตวิทยาถูกจัดทำขึ้นจากความช่วยเหลือของนักวิจัยและนักวิเคราะห์ที่ได้ทำงานวิจัยอย่างหลากหลาย แม้ว่าบ้านฮอกวอตส์จะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากจินตนาการของ J.K. Rowling แบบทดสอบนี้ได้นำเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เข้ามาปรับใช้ เช่น บุคลิกภาพหลักทั้ง 5 (Big Five), HEXACO และบุคลิกภาพด้านมืด (Dark Triad) เพื่อวัดว่าคุณเหมาะสมสำหรับบ้านฮอกวอตส์หลังไหนมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น กริฟฟินดอร์ เรเวนคลอ ฮัฟเฟิลพัฟ และสลิธีริน โดยแบบทดสอบบ้านฮอกวอตส์อ้างอิงมาจากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Cambridge

แบบทดสอบหมวกคัดสรรหรือแบบทดสอบฟรีนี้ที่ถูกนำเสนอในเชิงวิชาการถูกสร้างขึ้นจากการร่วมงานกันของทีม เป็นเพียงการแนะนำว่าบ้านฮอกวอตส์หลังไหนที่เหมาะสมสำหรับคุณเท่านั้น ไม่มีแบบทดสอบไหนที่สามารถระบุได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประการ แม้จะเป็นแบบทดสอบที่ใช้ตัวชี้วัดทางจิตวิทยาก็ตาม เพราะไม่มีแบบทดสอบใดสามารถนำมาทดแทนโมเดล ทฤษฎี หรือแนวคิดในเชิงลึกของคุณเองได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกริฟฟินดอร์ เรเวนคลอ ฮัฟเฟิลพัฟ และสลิธีริน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากแฟรนไชส์ทางการของ Harry Potter ได้โดยตรง

ผู้จัดทำแบบทดสอบหมวกคัดสรรบ้านฮอกวอตส์ฟรีแบบทดสอบนี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบทางบุคลิกภาพอย่างหลากหลายและทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญในแบบทดสอบด้านจิตวิทยาและบุคลิกภาพ ก่อนที่จะใช้แบบทดสอบบ้านฮอกวอตส์โดยใช้ตัวชี้วัดทางจิตวิทยาฟรีของเรา เป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณจะต้องระลึกไว้ว่าผลลัพธ์ของแบบทดสอบถูกจัดเตรียมไป"ตามสภาพ" ฟรี และไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นการให้คำแนะนำ การรับรอง หรือเป็นบริการจากผู้เชี่ยวชาญใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบบ้านฮอกวอตส์ออนไลน์ของเรา อ่านเพิ่มเติมได้ที่เงื่อนไขในการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบบ้านฮอกวอตส์แบบใช้ตัวชี้วัดทางจิตวิทยาออนไลน์ฟรีนี้และค้นหาว่าผลลัพธ์ที่ได้ทำให้คุณเหมาะอยู่บ้านอะไรมากที่สุดจากภาพยนต์อันเป็นที่รักทั่วโลกอย่างแฮร์รี่ พอตเตอร์

2. อ้างอิงมาจากโมเดลเชิงวิทยาศาสตร์ แม้ว่าจะมีแบบทดสอบบ้านฮอกวอตส์มากมาย แบบทดสอบนี้ถูกสร้างขึ้นมาให้มีความถูกต้องมากที่สุดโดยอ้างอิงมาจากโมเดลด้านบุคลิกภาพเชิงวิทยาศาสตร์ดังต่อไปนี้ ได้แก่บุคลิกภาพหลักทั้ง 5 ( Big Five), HEXACO และบุคลิกภาพด้านมืด

3. ใช้วิธีควบคุมเชิงสถิติ คะแนนแบบทดสอบจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน และใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบมีความถูกต้องและสมบูรณ์สูงสุด

4. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดทำแบบทดสอบบ้านฮอกวอตส์ออนไลน์ฟรีนี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบทางบุคลิกภาพหลายแบบทดสอบและทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแบบทดสอบทางด้านบุคลิกภาพและงานวิจัยที่ใช้ตัวชี้วัดทางจิตวิทยา