Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Benlik Saygısı Testi

Based on research from the University of Oxford

Oxford Üniversitesi'nden Philip Robson tarafından geliştirilen Robson Benlik Algısı Ölçeğine (SCQ) dayanan Benlik Saygısı Testi, bireyin benlik algısını hem bilişsel hem de duyuşsal alanlarla ilgili olarak ölçer - kendimizi nasıl gördüğümüz, değer verdiğimiz, düşündüğümüz ve kendimiz hakkında ne hissettiğimiz. Testten alınan puanlar, testi tamamlayan kişinin özgüveninin bütüncül bir görüntüsünü sağlar.

Benlik saygınız hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Aşağıdaki ifadelerin her biri için verilen ifadenin sizi ne kadar iyi tanımladığını belirtiniz.

Soru 1 / 30

Elimde olsa kendimde değiştireceğim çok şey var.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Benlik Algısı Testi, Oxford Üniversitesi Psikiyatri Bölümünden Philip Robson tarafından hazırlanan Benlik Algısı Anketine (SCQ) dayanmaktadır. IDRlabs, yazar veya Oxford Üniversitesi veya başka herhangi bir kurumla bağlantılı değildir.

Bu test şunun gibi bir geri bildirim sağlar:

Memnuniyet/Değer: Kişinin zihninde hayattan memnun ve mutlu olma durumunu tanımlar. Memnuniyet, isteklerimizin ne ölçüde karşılandığını algıladığımızı ve hayatta hissettiğimiz tatmin düzeyini ölçer. Değer, kendimizi nasıl gördüğümüz ile ilgilidir. Değer aynı zamanda yeterince iyi, sevilmeye değer ve birey olarak akranlarımızla eşit olduğumuza dair içsel duygumuzu da ölçer. Bundan alınan yüksek puan, olumlu yaşam tatminini ve benlik değerimizle ilgili olumlu düşüncelere işaret eder.

Çekicilik/Onaylanma: Fiziksel özelliklerimizi ne kadar çekici olarak algıladığımızı gösterir. Çekicilik, fiziksel olarak başkalarına ne kadar iyi göründüğümüzü düşündüğümüzü ölçer. Başkaları tarafından onaylanmak, sosyal bir bütün olarak ve bir birey olarak insanlar tarafından kabul edilme algımızla ilgilidir. Bundan alınan yüksek puan, olumlu öz değerlendirmeleri ve sosyal olarak kabul edilme ve sevilebilmeye ilişkin olumlu düşünceleri gösterir.

Yetkinlik/Önem: Muhakememizin ne ölçüde deterministik olduğunu açıklar. Hür iradenin bir yanılsama olduğu ve kişisel kaderimiz üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığı görüşüne dayalıdır. Bu kendimizi önemli hissetmemiz ile ilgilidir ve hayatımızın ne derecede değerli ve önemli olduğunu düşündüğümüz ile ilgilidir. Bundan alınan yüksek puan, olumlu öz yeterlilik ve kişinin kendi önemine ve hayattaki etkinliğine dair olumlu düşüncelere işaret eder – yani kişinin kendi varlığını şekillendirme ve arzu ettiği sonuçları elde etme becerisi.

Özgüven/Değer: Kendimize ve yeteneklerimize olan inancımızı ve hayatın zorluklarıyla yüzleşme ve bunların üstesinden gelme yeteneğine sahip olduğumuza olan inancımızı ve buna göre kendi yeteneklerimizle hareket etme istekliliğimizi ölçer. Dolayısıyla, bundan yüksek puan alanlar kendilerine güvenirler ve hayatlarının kontrolünün genel olarak kendilerinde olduğunu hissederler. Alınan yüksek puan, kişinin kendi değerine ve yeteneklerine olan pozitif güvenini ve olumlu düşüncelerini gösterir.

Direnç/Azim: Zorluklarla, aksiliklerle ve belirsizlikle zihinsel olarak başa çıkmak veya bunlara uyum sağlamak için sahip olduğumuz psikolojik yeteneği tanımlar. Bu faktör, bir aksilikle karşılaştıktan sonra daha güçlü ve kararlı bir şekilde tekrar denememizi sağlayan niteliktir. Alınan yüksek puan, kişinin yeterliğine ve yeteneğine olan olumlu psikolojik sağlamlık ve olumlu inançları gösterir.

IDRlabs Benlik Algısı Testi, Oxford Üniversitesi Psikiyatri Bölümünden Philip Robson tarafından hazırlanan Benlik Algısı Anketinden (SCQ) esinlenmiştir. SCQ testi, benlik saygısının karmaşık yapısını ölçmeye yardımcı olacak bir araç olarak geliştirilmiştir. IDRlabs Benlik Algısı Testi, Benlik Algısı Anketine dayalı olsa da, kişiliğinizin klinik değerlendirmesi veya doğru bir değerlendirmesini sağlamak için kullanılamaz. Ruh sağlığı değerlendirmeleri her zaman bir ruh sağlığı uzmanı ile koordineli olarak yapılmalıdır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Benlik Algısı Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve çok sayıda farklı alanda benlik algısına ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Akademik odaklı. Bu testten elde edeceğiniz geri bildirim, özsaygı alanındaki profesyonellerin araştırmalarına dayanmaktadır ve yanıtlayanların benlik algısı ve öz saygısını belirten özelliklerinin bir öz bildirim anketi formatında öz saygının standart maddelerine göre ölçüldüğü şekilde net bir resmini sunmayı amaçlar.

3. Kabul edilebilir geçerlilik ve güvenilirlik. Benlik Algısı Anketi, Cronbach alfa (α .89) kullanılarak ölçüldüğü üzere iyi bir güvenilirlik ve .70'lik yüksek klinik geçerlilik sunar.

4. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

5. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.