Skip to main content

Deze test is beschikbaar in de volgende talen:

Multidimensionele Depressietest

Depressie is een toestand van de geestelijke gezondheid die gekenmerkt wordt door neerslachtige stemmingen en verlies van interesse of genot in dagelijkse activiteiten. Deze toestand houdt langer aan dan een tijdelijke periode van verdriet of rouw. Een onbehandelde depressie kan een aanzienlijk verlies van welzijn en dagelijks functioneren veroorzaken. Depressie is een van de meest voorkomende mentale ziekten: per jaar ervaren ongeveer 7% van de volwassenen een majeure depressieve episode, en meerdere studies tonen aan dat ongeveer 20% van de volwassenen op een bepaald punt in het leven te maken krijgt met depressie.

Ben jij depressief? Kijk hieronder bij elk item aan in welke mate je akkoord gaat.

Vraag 1 van 20

In de afgelopen maand heb ik…

Vaak plannen op het laatste moment geannuleerd, of uitnodigingen van mijn familie of vrienden geweigerd.

Oneens
Eens

VOLGENDE

De IDRlabs Multidimensionele Depressietest (IDR-MDT©) werd ontwikkeld door IDRlabs International. De IDR-MDT is gebaseerd op de diagnostische criteria voor depressie van de American Psychiatric Association en het Patient Health Questionnaire (PHQ-9)-depressiemeetinstrument. De IDR-MDT is niet verbonden aan specifieke onderzoekers in de psychopathologie, noch aan onderzoeksinstellingen.

De IDRlabs Multidimensionele Depressietest werd gemaakt met behulp van de diagnostische criteria voor depressie van de American Psychiatric Assocation zoals gepubliceerd in de DSM-5, alsook de PHQ-9, een wijdverbreid psychologisch instrument onwikkeld door Spitzer, Williams, Kroenke en collega’s. De PHQ-9 is een klinisch instrument bedoeld voor gekwalificeerde professionals en onderzoekers. Deze test dient uitsluitend voor educatieve en vermakelijke doeleinden. IDRlabs International en deze IDRlabs Multidimensionele Depressietest zijn onafhankelijk van de voorgenoemde onderzoekers, organisaties of hun respectievelijke instellingen.

De Multidimensionele Depressietest is gebaseerd op een bekend instrument om het psychologische construct depressie te meten. Gratis online tests zoals deze zijn echter slechts een eerste blik in het concept in kwestie en geven nooit volledig nauwkeurige inschattingen van je persoonlijkheid, karakter of onderdelen van je psychologische toestand. Deze test dient uitsluitend voor ruwe metingen. Een definitieve diagnose kan enkel gesteld worden door een arts, psychiater of andere professional in de geestelijke gezondheidszorg.

Als uitgevers van deze gratis online depressietest, die je in staat stelt voordien niet-vastgestelde symptomen van depressie in jezelf na te gaan, hebben wij ernaar gestreefd deze test zo nauwkeurig, valide en volledig mogelijk te maken, door de test te onderwerpen aan statistische controles en validatie. Hoewel hij door psychologieprofessionals ontwikkeld en statistisch gevalideerd werd, bieden gratis online tests en quizzen zoals deze Multidimensionele Depressietest geen professionele beoordelingen of aanbevelingen; de testresultaten uit onze gratis online depressietest worden “op zich” verstrekt. Voor gedetailleerdere informatie over deze test of onze andere online psychologietests, gelieve onze Servicevoorwaarden te raadplegen.

Waarom Deze Test?

1. Gratis. Deze online depressietest wordt je volledig gratis verstrekt en toont je je scores voor psychologische criteria die op depressie kunnen wijzen, zoals beschreven door artsen, onderzoekers en de American Psychiatric Association.

2. Validiteit en betrouwbaarheid. De PHQ-9 is een valide en betrouwbaar meetinstrument voor depressie en blijft een van de meest gebruikte screeningsinstrumenten voor depressie. Het bewijs uit peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften toont aan dat de PHQ-9 een goede betrouwbaarheid en validiteit bezit.

3. Relevant voor het toenemende sensibilisering over geestelijke gezondheid. De publieke erkenning van het belang van geestelijke gezondheid neemt voortdurend toe. Tests en quizzen zoals deze depressietest dragen bij aan deze groeiende erkenning, zetten gesprekken in gang en verminderen stigma’s.

4. Statistische controles. De scores van de test worden opgenomen in een anonieme database. Statistische analyse van deze test wordt uitgevoerd om een maximale nauwkeurigheid en validiteit van de resultaten te garanderen.

5. Gemaakt door professionals. Deze gratis depressietest werd ontwikkeld door onderzoeksprofessionals met ervaring in psychologische en persoonlijkheidstests.