Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Çok Boyutlu Depresyon Testi

Depresyon, dönemsel üzüntü veya kederin ötesine geçecek şekilde kötü ruh hali ve günlük aktivitelere karşı ilgi kaybı veya bunlardan zevk almama ile karakterize edilen bir ruh sağlığı sorunudur. Tedavi edilmediği takdirde depresyon sağlık ve işlevlerde önemli bozulmaya neden olabilir. Depresyon, en yaygın ruh sağlığı hastalıklarından biridir: Yetişkinlerin yaklaşık %7’si herhangi bir sene içerisinde en az bir majör depresyon olayı yaşamıştır ve çok sayıda çalışma ömür boyunca en az bir kez depresyon görülme oranının %20’den fazla olduğunu tahmin etmektedir.

Depresif misiniz? Aşağıdaki beyanların her biri için katıldığınız veya katılmadığınızı belirtin.

Soru 1 / 20

Geçtiğimiz ay içinde ben...

Bunalmış ve acınası hissettiğim gün sayısı böyle hissetmediklerimden fazlaydı.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Çok Boyutlu Depresyon Testi (IDR-MDT©), IDRlabs International tarafından geliştirilmiştir. IDR-MDT, Amerikan Psikiyatri Birliği’nin tanı kriterleri ve Hasta Sağlık Anketi’nin (PHQ-9) depresyon tarama aracına dayanmaktadır. IDR- MDT, psikopatoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs Çok Boyutlu Depresyon Testi, DSM-5’te yayımlandığı üzere Amerikan Psikiyatri Birliği’nin depresyon tanısı kriterlerinin yanı sıra Spitzer, Williams, Kroenke, vd. tarafından geliştirilmiş yaygın olarak kullanılan bir psikoloji aracı olan PHQ-9’dan yararlanılarak geliştirilmiştir. PHQ-9, yetkili profesyoneller ve araştırmacılar tarafından kullanılması amaçlanan bir klinik araçtır. Mevcut test yalnızca eğitsel amaçlar ve iyi vakit geçirme amacıyla hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs Çok Boyutlu Depresyon Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

Çok Boyutlu Depresyon Testi, depresyonun psikolojik kurgusunu değerlendirmek için tanınmış bir araca dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online testler yalnızca ele alınan konsepte bir ilk bakış sunar ve kişiliğiniz, karakteriniz ya da psikolojik durumunuzun herhangi bileşeni hakkında tamamen doğru değerlendirmeler sağlayamaz. Bu test yalnızca tarama amacıyla kullanılmalıdır. Kesin bir ruh sağlığı tanısı, yalnızca bir doktor, psikiyatr veya diğer ruh sağlığı uzmanı tarafından konabilir.

Bu sıklıkla tanısı konmadan kalan ruh sağlığı hastalığının belirtileri ve semptomlarını kendinizde taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online depresyon testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve geçerlik kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Psikoloji uzmanları tarafından geliştirilmiş ve istatistiksel olarak geçerliği doğrulanmış olsa da, mevcut Çok Boyutlu Depresyon Testi gibi ücretsiz online testler herhangi bir profesyonel değerlendirme veya öneri sağlamaz; ücretsiz online depresyon testimizin test sonuçları "olduğu gibi" sağlanmaktadır. Herhangi online test veya diğer online psikoloji testimiz hakkında daha fazla detaylı bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşullarımız.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu online depresyon testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve hekimler, araştırmacılar ve Amerika Psikiyatri Birliği tarafından rapor edilmiş depresyona işaret edebilecek psikolojik kriterler için skorunuzu öğrenmenize imkan tanıyacaktır.

2. Geçerlik ve güvenirlik. PHQ-9, depresyon semptomlarının geçerli ve güvenilir bir ölçütüdür ve depresyon taramasında en yaygın kullanılan araçlardan biri olmaya devam etmektedir. Akran denetimine tabi bilimsel dergilerde yayımlanan bulgular, PHQ-9’un güvenilirlik ve geçerliğinin iyi olduğunu göstermektedir.

3. Ruh sağlığı farkındalığını artırmaya yardımcı. Ruh sağlığının önemi, günümüzde her kesimce sürekli artan şekilde kabul görüyor. Bu depresyon testi gibi testler bu büyümeye katkıda bulunur, diyaloğu teşvik eder ve ayıplamayı azaltır.

4. İstatistiksel kontroller. Mevcut testin kullanıcı sonuçları anonimize edilmiş bir veritabanına kaydedilir ve sonuçların geçerliği ve güvenilirliğinden emin olmak için istatistiksel analizler gerçekleştirilir.

5. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Bu ücretsiz depresyon testi, psikoloji ve kişilik testleri alanında deneyimli profesyonel araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir.