Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Wielowymiarowy test na depresję

Depresja jest stanem zdrowia psychicznego. Charakteryzuje się obniżonym nastrojem i utratą zainteresowania lub czerpania przyjemności z codziennych czynności, które to objawy wykraczają poza epizodyczne odczuwanie smutku lub żalu. Nieleczona depresja może powodować znaczne upośledzenie dobrego samopoczucia i funkcjonowania. Depresja jest jedną z najczęstszych chorób psychicznych: około 7% dorosłych doświadcza przynajmniej jednego epizodu poważnej depresji w danym roku, a liczne badania szacują, że wskaźnik depresji w ciągu całego życia wynosi ponad 20%.

Czy masz depresję? Określ swój stopień zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 20

W ciągu ostatniego miesiąca…

Byłem(am) w stanie odpowiednio skoncentrować się na codziennych czynnościach.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Wielowymiarowy test na depresję IDRlabs (IDR-MDT©) został opracowany przez IDRlabs International. IDR-MDT opiera się na kryteriach diagnostycznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i na przesiewowym badaniu depresji Patient Health Questionnaire (PHQ-9). IDR-MDT jest niezależny od konkretnych pracowników naukowych w dziedzinie psychopatologii lub powiązanych instytucji badawczych.

Wielowymiarowy test na depresję IDRlabs opiera się na kryteriach diagnostycznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przedstawionych w DSM-5, a także na powszechnie stosowanym narzędziu psychologicznym, PHQ-9 opracowanym przez Spitzera, Williamsa, Kroenke i współpracowników. PHQ-9 to instrument kliniczny przeznaczony do stosowania przez wykwalifikowanych specjalistów i pracowników naukowych. Niniejszy test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych i rozrywkowych. IDRlabs International i niniejszy wielowymiarowy test na depresję IDRlabs są niezależne od któregokolwiek z powyższych pracowników naukowych, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Wielowymiarowy test na depresję opiera się na dobrze znanym narzędziu do psychologicznej oceny depresji. Należy jednak pamiętać, że darmowe, internetowe testy, takie jak ten, są jedynie wstępnymi rozważaniami na temat badanej koncepcji i nie zapewniają w pełni dokładnej oceny Twojej osobowości, charakteru lub jakichkolwiek elementów Twojego stanu psychicznego. Niniejszy test służy wyłącznie do celów badań przesiewowych. Ostateczną diagnozę zdrowia psychicznego może postawić tylko lekarz, psychiatra lub inny specjalista ds. zdrowia psychicznego.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na depresję, umożliwiającego samoocenę pod kątem oznak i objawów tego stanu zdrowia psychicznego, które zasadniczo mogłyby pozostać nierozpoznane, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny, rzetelny i kompleksowy. Dlatego też niniejszy test poddawany jest kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten wielowymiarowy test na depresję, mimo że są opracowane i potwierdzone statystycznie przez specjalistów z dziedziny psychologii, nie stanowią jednak profesjonalnej oceny ani rekomendacji; wyniki naszego bezpłatnego, internetowego testu na depresję dostarczane są na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat niniejszego testu lub naszych pozostałych internetowych testów psychologicznych, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten internetowy test na depresję jest bezpłatny i pozwoli Ci uzyskać wynik względem kryteriów psychologicznych, które mogą wskazywać na depresję, w oparciu o wiedzę lekarzy i pracowników naukowych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatryczego.

2. Zasadność i wiarygodność. PHQ-9 jest zasadną i wiarygodną miarą objawów depresji i jest nieustannie jednym z najczęściej stosowanych instrumentów do monitorowania depresji. Dowody opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych wskazują na dobrą zasadność i wiarygodność PHQ-9.

3. Istotny odnośnie zwiększającej się świadomości w zakresie zdrowia psychicznego. Społeczne uznanie znaczenia zdrowia psychicznego stale rośnie. Testy i quizy, takie jak obecny test na depresję, przyczyniają się do tego wzrostu, nawołują do rozmowy i zmniejszają napiętnowanie.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki użytkownika są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Przeprowadzana jest analiza statystyczna testu, mająca na celu zapewnienie maksymalnej dokładności i wiarygodności wyników.

5. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy darmowy test na depresję został opracowany przez profesjonalistów z doświadczeniem w przeprowadzaniu testów psychologicznych i osobowości.