Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na ADHD

W oparciu o kryteria diagnostyczne z DSM-5 i w oparciu o narzędzie przesiewowe Światowej Organizacji Zdrowia, niniejszy test ocenia oznaki i symptomy zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, ADHD). ADHD u dorosłych często ulega przeoczeniu, chociaż dotyka około 5% dorosłej populacji.

Czy masz ADHD? Dla każdego z poniższych stwierdzeń wskaż, czy dotyczy ono Ciebie.

Pytanie 1 z 18

Ciągle wiercę się na krześle i trudno mi wytrzymać w pozycji siedzącej przez długi czas.

NASTĘPNE

Test na ADHD u dorosłych IDRlabs jest własnością IDRlabs International. Został zainspirowany oryginalnym narzędziem badawczym i przesiewowym, które zostało opracowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i Światową Organizację Zdrowia.

Test na ADHD jest szeroko stosowanym narzędziem do pomiaru tego konstruktu psychologicznego. Bezpłatne, internetowe testy, takie jak ten, stanowią jedynie wstępne rozważania na temat badanej koncepcji psychologicznej i nie mogą zapewnić w pełni dokładnej oceny Twojej osobowości lub elementów Twojego stanu psychicznego. Niniejszy test jest przeznaczony wyłącznie do celów przesiewowych – diagnozę dotyczącą zdrowia psychicznego może postawić jedynie psychiatra lub inny specjalista w zakresie zdrowia psychicznego.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na ADHD pozwalającego Ci zmierzyć swoje oznaki i symptomy ADHD, które zasadniczo pozostają nierozpoznane, staraliśmy się, aby test był jak najbardziej wiarygodny, ważny i kompleksowy. Podobnie jak inne internetowe testy psychologiczne, jak nasz Test DSM, Test na psychopatię, Test Ciemnej Triady, and Test na Mroczny Rdzeń Osobowości i inne profesjonalne narzędzia, również i ten darmowy, internetowy test został poddany kontroli statystycznej i weryfikacji, co ma zapewnić rzetelność i dokładność wyników.

Autorzy tego bezpłatnego, internetowego testu posiadają kwalifikacje do przeprowadzania licznych testów psychologicznych i zajmują się zawodowo psychometrią, typologią i badaniem osobowości. Przed przystąpieniem do naszego bezpłatnego testu przesiewowego na ADHD zauważ, że chociaż niektóre z przedstawionych wyników mogą być zgodne z wynikami innych testów i materiałów szkoleniowych, niniejszego testu nie należy mylić z oficjalnymi testami opatrzonymi znakiem towarowym. Wyniki naszego darmowego, internetowego testu na ADHD przekazywane są na zasadzie "tak, jak jest" i nie powinny być interpretowane jako odpowiednik profesjonalnej oceny lub rekomendacji. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten internetowy test na ADHD jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wynik psychologicznych kryteriów związanych z ADHD, zatwierdzonych przez Światową Organizację Zdrowia oraz Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne.

2. Zasadność i wiarygodność. Zasadność testu na ADHD została potwierdzona badaniami empirycznymi. Dowody zostały opublikowane w magazynach naukowych, wykazano również odpowiednią zasadność naukową konstruktu.

3. Oparty na recenzowanych badaniach. Niniejszy test stworzono w oparciu o recenzowane badania, opublikowane w czołowych magazynach naukowych.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki niniejszego testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Przeprowadzana jest analiza statystyczna testu, mająca na celu zapewnienie maksymalnej dokładności i wiarygodności wyników.

5. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy tego darmowego, internetowego testu posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów psychologicznych i zajmują się zawodowo badaniami psychologicznymi i badaniem osobowości.