Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

ADHD Testi

DSM-5 ve Dünya Sağlık Örgütü’nün bildirim tarama aracından elde edilen tanısal kriterlere dayanan bu test, Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu (ADHD) işaretleri ve semptomlarını değerlendirmektedir. Yetişkin nüfusun yaklaşık %5’ini etkiliyor olmasına rağmen ADHD yetişkinlerde sıklıkla göz ardı edilir.

Sizde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu var mı? Aşağıdaki maddelerin her biri için verilen ifadenin sizin için geçerli olup olmadığını belirtiniz.

Soru 1 / 18

Ayrıntılara dikkatimi vermekte zorlanırım ve/veya sıklıkla dikkatsizce hatalar yaparım.

SONRAKİ

IDRlabs Erişkin ADHD Testinin mülkiyeti IDRlabs International’a aittir. Amerikan Psikiyatri Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen özgün araştırma ve tarama aracından esinlenmiştir.

ADHD Testi, bu psikolojik yapıyı ölçmek için sıkça kullanılan bir araçtır. Bunun gibi online testler yalnızca ele alınan psikolojik konsepte bir ilk bakış sunar ve kişiliğiniz ya da psikolojik durumunuzun bileşenleri hakkında tamamen doğru değerlendirmeler sağlayamaz. Bu test yalnızca tarama amaçlı olarak kullanılmalıdır—ruh sağlığı tanısı yalnızca bir psikiyatr veya diğer ruh sağlığı uzmanı tarafından konabilir.

Bu aksi takdirde tanısı konmadan kalan ADHD belirtileri ve semptomlarını kendinizde taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online ADHD testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve geçerlik kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir, geçerli ve eksiksiz olması için çalıştık. DSM Testimiz, Psikopati Testimiz, Karanlık Üçlü Testimiz ve Kara Öz Testi gibi diğer profesyonel araçlar gibi, ücretsiz online testimiz de sonuçların güvenilir ve doğru olması amacıyla istatistiksel kontroller ve geçerlik doğrulamasına tabi tutulmaktadır.

Bu ücretsiz online testin yazarları birçok psikoloji testini uygulamakta yetkililerdir ve psikometri, tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Ücretsiz ADHD tarama testimizi tamamlamadan önce, aldığınız sonuçlardan bazılarının diğer testlerin ve eğitim içeriklerinin sonuçlarıyla uyumlu olabileceğini, ancak bu testin resmi ticari markalı testlerle karıştırılmaması gerektiğini lütfen unutmayınız. Ücretsiz online ADHD testimizin sonuçları "olduğu gibi" verilmektedir ve herhangi profesyonel ya da uzman değerlendirmesi veya tavsiyesine eşdeğer olduğu düşünülmemelidir. Daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu online ADHD Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Psikiyatri Birliği tarafından rapor edilmiş ADHD’ye ilişkin psikolojik kriterler için skorunuzu öğrenmenize imkan tanıyacaktır.

2. Geçerlik ve güvenilirlik. Yapılan deneysel testler, ADHD Testinin bilimsel geçerliğini ortaya koymuştur. Bulgular bilimsel dergilerde yayımlanmış ve yapının iyi bilimsel geçerliğe sahip olduğu ortaya konmuştur.

3. Akran değerlendirmeli araştırmalara dayanır. Mevcut test bilimsel dergilerde yayımlanmış olan akran değerlendirmesine tabi tutulmuş araştırmalar esas alınarak hazırlanmıştır.

4. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

5. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu ücretsiz online testin yazarları birçok psikoloji testini uygulamakta yetkililerdir ve kişilik ve psikoloji testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.