Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na depresję

Skala depresji Becka (Beck Depression Inventory, BDI) jest klasycznym narzędziem do pomiaru depresji. Określenie stopnia w skali BDI zajmuje około 10 minut i wielokrotnie wykazano, że skalę tą cechuje wysoka wiarygodność i wysoka wewnętrzna spójność.

Czy w ocenie skali depresji Becka cierpisz na depresję? Wskaż swój stopień zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 21

Czuję się jak porażka.

NASTĘPNE

Test skali depresji Becka IDRlabs (IDR-DT) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-DT opiera się na pracy lekarza Aarona T. Becka oraz jego współpracowników, którzy opracowali skalę depresji Becka (Beck Depression Inventory, BDI). Test IDR-DT nie jest powiązany z żadnymi konkretnymi badaczami w dziedzinie psychopatologii ani zrzeszonymi instytucjami badawczymi.

Test dostarcza m.in. następujących opinii:

Twoje odpowiedzi wskazują na umiarkowany stopień depresji. Od czasu do czasu możesz doświadczać uczucia smutku, złości, bezwartościowości, straty i/lub rozdrażnienia. Możesz również odczuwać mniejsze zainteresowanie lub czerpać mniejszą przyjemność z czynności, które normalnie by Cię pobudzały lub motywowały. Ponadto może również dochodzić do utraty lub przyrostu masy ciała, problemów ze snem, zmiany aktywności ruchowej i problemów z koncentracją.

Twoje odpowiedzi sugerują silne wskazanie na depresję. Możesz często uważać, że jesteś osobą bezwartościową i towarzyszy Ci uporczywe uczucie pustki, smutku, złości, rozdrażnienia i frustracji. Ponadto często wykazujesz brak zainteresowania dotychczas lubianym hobby, cierpisz na zaburzenia snu, zmiany apetytu, brak energii, niewyjaśnione problemy fizyczne i zdarza Ci się myśleć o śmierci lub samookaleczeniu.

Twoje odpowiedzi sugerują wskazanie na skrajną depresję. Możesz mieć silne przekonanie, że jesteś osobą bezwartościową i cechuje Cię uporczywe uczucie pustki, smutku, złości, rozdrażnienia i frustracji. Możesz również stracić zainteresowanie dotychczas lubianym hobby, mieć zaburzenia snu, zmiany apetytu, brak energii, niewyjaśnione problemy fizyczne i możesz myśleć o śmierci lub samookaleczeniu.

Test na depresję IDRlabs opiera się na kryteriach dotyczących depresji zawartych w BDI, opublikowanych w: Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, Skala Depresji Becka; Groth-Marnat, G. (1990). The handbook of psychological assessment (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons; Steer, R. A., Rissmiller, D. J. & Beck, A.T. (2000). Use of the Beck Depression Inventory with depressed geriatric patients. Behaviour Research and Therapy, 38(3), 311-318.

Praca dr. Becka oraz jego współpracowników wpłynęła również na niektóre kryteria diagnostyczne uwzględnione w szeroko stosowanym narzędziu psychologicznym: skali depresji Becka (BDI), do użytku klinicznego, zwłaszcza przez wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego. Niniejszy test służy wyłącznie do celów edukacyjnych. IDRlabs i niniejszy test na depresję IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Test na depresję opiera się na słynnej i uznanej skali do oceny klinicznej koncepcji depresji. Należy mieć jednak na uwadze, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny potencjalnego zaburzenia. Oznacza to zatem, że test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny zdrowia psychicznego może dokonać jedynie wykwalifikowany specjalista w zakresie zdrowia psychicznego.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na depresję, umożliwiającego samoocenę pod kątem oznak i objawów tego zaburzenia, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na depresję, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test skali depresji Becka jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki odnoszące się do charakterystycznych postaw i objawów wskazujących na depresję.

2. Ukierunkowany klinicznie. Opinia dostarczana przez ten instrument opiera się na pracy lekarzy i ma na celu zapewnienie wyraźnego obrazu klinicznego bieżących objawów respondenta wskazujących na depresję, mierzonych za pomocą znormalizowanych pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.