Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

Beck Depression Inventory (BDI) คือ เครื่องมือดั้งเดิมสำหรับใช้วัดผลภาวะซึมเศร้า โดย BDI จะใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการประเมิน และผลที่ได้มักจะมีความถูกต้องและสอดคล้องกันสูง

คุณมีภาวะของโรคซึมเศร้าตามตัวชี้วัดโรคซึมเศร้าของ Beck หรือไม่? ในแต่ละข้อต่อไปนี้ ให้ระบุระดับความเห็นที่คุณมีต่อคำถามแต่ละข้อ

คำถามที่ 1 จาก 21

ฉันโทษตัวเองที่อ่อนแอ

ต่อไป

แบบทดสอบ IDRlabs Beck Depression Inventory (IDR-DT) ถูกพัฒนาขึ้นโดย IDRlabs ซึ่ง IDR-DT อ้างอิงมาจากผลงานของ Dr. Aaron T. Beck, M.D. และเพื่อนร่วมงานของเราที่ได้จัดทำ Beck Depression Inventory (BDI) ขึ้นมา โดย IDR-BDI ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับนักวิจัยด้านจิตพยาธิวิทยาหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

แบบทดสอบจะให้ข้อเสนอแนะดังตัวอย่างต่อไปนี้:

คำตอบของคุณชี้ให้เห็นว่ามีอาการของโรคซึมเศร้าอยู่ในระดับกลาง บ่อยครั้งที่คุณต้องประสบกับความรู้สึกเศร้า โกรธ ไร้ค่า สูญเสีย หรือหงุดหงิด คุณยังรู้สึกสนใจหรือเพลิดเพลินไปกับการทำกิจกรรมที่เคยทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณน้อยลง นอกจากนั้น คุณอาจจะมีน้ำหนักตัวที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้น มีปัญหาการนอนหลับหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย รวมทั้งมีปัญหาในการตั้งสมาธิด้วย

คำตอบของคุณชี้ให้เห็นว่าคุณมีอาการของโรคซึมเศร้าที่รุนแรง บ่อยครั้งที่คุณเชื่อว่าตัวเองนั้นไร้ค่าและรู้สึกเศร้า ว่างเปล่า โกรธ โมโห และหงุดหงิดอยู่เป็นประจำ และบ่อยครั้งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รู้สึกสนใจในงานอดิเรกที่เคยเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสนุกอีกต่อไป คุณมีปัญหาในการนอนหลับ การทานอาหาร ไม่มีเรี่ยวแรง มีปัญหาทางร่างกายที่ไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้ และยังมีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองหรือตายด้วย

คำตอบของคุณชี้ให้เห็นว่าคุณมีระดับของโรคซึมเศร้าที่รุนแรงมาก คุณอาจจะมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าคุณนั้นไร้ค่าและมักรู้สึกว่างเปล่า เศร้า โกรธ หงุดหงิด และโมโหอยู่เป็นประจำ และคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้รู้สึกสนใจในงานอดิเรกที่เคยเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสนุกอีกต่อไป คุณมีปัญหาในการนอนหลับ การทานอาหาร ไม่มีเรี่ยวแรง มีปัญหาทางร่างกายที่ไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้ และยังมีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองหรือตายด้วย

แบบทดสอบโรคซึมเศร้าจาก IDRlabs ได้อ้างอิงข้อมูลมาจากปัจจัยของโรคซึมเศร้าของ BDI ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ใน American Psychological Association. Beck Depression Inventory; Groth-Marnat, G. (1990). The handbook of psychological assessment (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons; Steer, R. A., Rissmiller, D. J. & Beck, A.T. (2000). Use of the Beck Depression Inventory with depressed geriatric patients. Behaviour Research and Therapy, 38(3), 311-318.

ผลงานของ Dr. Beck และเพื่อนร่วมงานของเขาได้กล่าวถึงเกณฑ์การวินิจฉัยในรูปแบบของเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอย่าง BDI สำหรับใช้ในทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต แบบทดสอบปัจจุบันนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น IDRlabs และแบบทดสอบโรคซึมเศร้าจาก IDRlabs ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับนักวิจัย องค์กร หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

แบบทดสอบโรคซึมเศร้าอ้างอิงมาจากรูปแบบในการประเมินโรคซึมเศร้าทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบและควิซออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบนี้เป็นเพียงแค่ขั้นเริ่มต้น และไม่สามารถให้การประเมินที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับเงื่อนไขและความเป็นไปได้ทั้งหมด ดังนั้นแบบทดสอบนี้จึงถูกจัดทำขึ้นด้วยจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น การประเมินด้านสุขภาพจิตที่ถูกต้องครบถ้วนสามารถทำได้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น

ในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่แบบทดสอบโรคซึมเศร้าออนไลน์ฟรีนี้ ซึ่งให้คุณได้ลองพิจารณาตัวเองเกี่ยวกับอาการและคุณลักษณะในเบื้องต้น เราพยายามอย่างหนักที่จะทำให้แบบทดสอบนี้มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ ด้วยการใช้การควบคุมเชิงสถิติ อย่างไรก็ตาม ควิซออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบโรคซึมเศร้านี้ไม่ได้ให้การประเมินหรือคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญใด ๆ ทั้งสิ้น แบบทดสอบถูกจัดเตรียมไปตาม “สภาพ” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบและควิซออนไลน์ของเรา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบ Beck Depression Inventory Test นี้ได้ฟรี และคุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ แนวคิด และอาการของโรคซึมเศร้า

2. ใช้ในทางการแพทย์ ข้อเสนอแนะที่คุณจะได้รับจากเครื่องมือนี้อ้างอิงมาจากผลงานของ M.D.s และถูกออกแบบมาให้ผู้ทำแบบสอบถามมองเห็นภาพทางการแพทย์เกี่ยวกับอาการของโรคซึมเศร้าได้ จากการวัดผลจากปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ

3. มีการควบคุมเชิงสถิติ แบบทดสอบใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบจะมีความถูกต้องและครบถ้วนสูงสุด

4. จัดทำอย่างเชี่ยวชาญ แบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นจากข้อมูลของผู้ที่ทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาและคุณลักษณะของบุคคล