Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Depresyon Testi

Beck Depresyon Envanteri (BDI), depresyon ölçümünde kullanılan klasik bir araçtır. Beck Depresyon Envanteri (BDI)'nin tamamlanması yaklaşık 10 dakika sürer ve yüksek geçerliliğe ve yüksek tutarlılığa sahip olduğu defalarca kanıtlanmıştır.

Beck Depresyon Envanterine göre depresyonda mısınız? Aşağıdaki ifadelerin her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 21

Bir şeyi yapmaya başlamak için fazladan çaba harcamam gerekiyor.

SONRAKİ

IDRlabs Beck Depresyon Envanteri Testi (IDR-DT), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-DT, Beck Depresyon Envanterini (PNI) geliştirmiş olan Dr. Aaron T. Beck vd. çalışmasına dayanmaktadır. IDR-DT, psikopatoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

Bu test şunun gibi bir geri bildirim sağlar:

Cevaplarınız depresyon belirtisine orta düzeyde işaret ediyor. Zaman zaman üzüntü, öfke, değersiz olduğunu düşünme, çaresizlik ve/veya sinirlilik gibi duygular yaşayabilirsiniz. Ayrıca normalde sizi heyecanlandıran veya motive eden etkinliklere olan ilginiz veya bunlardan aldığınız zevk azalmış olabilir. Ayrıca kilo kaybı veya kilo alma, uyku sorunları, motor aktivitede değişiklik ve konsantrasyon güçlüğü de yaşayabilirsiniz.

Vermiş olduğunuz cevaplar, depresyon belirtisine ciddi bir şekilde işaret ediyor. Sıklıkla değersiz olduğunuzu düşünebilir ve sürekli boşluk, üzüntü, öfke, sinirlilik ve hayal kırıklığı duyguları yaşayabilirsiniz. Ayrıca, bir zamanlar zevk aldığınız hobilere karşı ilginizi kaybetmeniz, uyku düzeninizin bozulması, iştahınızda değişiklikler, enerji kaybı, açıklanamayan fiziksel problemler ve ölüm veya kendine zarar verme düşünceleri olması da mümkündür.

Vermiş olduğunuz cevaplar, depresyon belirtisine aşırı bir şekilde işaret ediyor. Değersiz olduğunuzu yoğun bir şekilde düşünebilir ve sürekli boşluk, üzüntü, öfke, sinirlilik ve hayal kırıklığı duyguları yaşayabilirsiniz. Ayrıca, bir zamanlar zevk aldığınız hobilere karşı ilginizi kaybetmeniz, uyku düzeninizin bozulması, iştahınızda değişiklikler, enerji kaybı, açıklanamayan fiziksel problemler ve ölüm veya kendine zarar verme düşünceleri olması da mümkündür.

IDRlabs Depresyon Testi, American Psychological Association tarafından yayınlandığı üzere Depresyon için BDI kriterlerine dayanmaktadır. Beck Depression Inventory (Beck Depresyon Envanteri); Groth-Marnat, G. (1990). The handbook of psychological assessment (2nd ed.) (Psikolojik değerlendirme el kitabı (2. baskı)). New York: John Wiley & Sons; Steer, R. A., Rissmiller, D. J. & Beck, A.T. (2000). Use of the Beck Depression Inventory with depressed geriatric patients (Beck Depresyon Envanterinin depresyonlu geriatri hastalarında kullanımı). Behaviour Research and Therapy, 38(3), 311-318.

Dr. Beck ve diğerleri tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışma aynı zamanda, özellikle vasıflı ruh sağlığı uzmanları tarafından klinik kullanımı yaygın olan BDI psikoloji enstrümanının içerdiği bazı tanısal kriterlerin de belirlenmesinde kullanılmıştır. Bu test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs Depresyon Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

Depresyon Testi, depresyonun klinik konseptinin değerlendirilmesinde kullanılan tanınmış ve saygın bir envantere dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca bir ilk bakış sunar ve potansiyel bozukluğunuz hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir ruh sağlığı değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir ruh sağlığı uzmanı tarafından gerçekleştirilebilir.

Kendinizde bu bozukluğun belirtileri ve semptomlarını taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online depresyon testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut depresyon testi gibi ücretsiz online testler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Beck Depresyon Envanteri Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve depresyon ile ilgili karakteristik davranış ve semptomlara ilişkin skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Klinik odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, doktorların çalışmalarına dayanmaktadır ve kişinin depresyon olduğuna işaret eden mevcut semptomlarının standart faktörlere göre ölçülmesi ile açık bir klinik resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.