Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na ograniczanie się

W większości kultur świata istnieje wyrażenie na opisanie ludzi, którzy się sami ograniczają. Susan Whitbourne i jej współpracownicy z Uniwersytetu Massachusetts twierdzą, że można naukowo zmierzyć siedem elementów, które sprawiają, że człowiek się sam ogranicza.

Czy się ograniczasz? Wskaż, jak bardzo dotyczy Ciebie każde z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 35

Mogę posunąć się do oszustwa, jeśli dzięki temu dostanę to, czego chcę.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na ograniczanie się IDRlabs (IDR-HYBT) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-HYBT opiera się na pracy dr Susan Whitbourne i jej współpracowników, którzy zbadali strukturę niewykorzystywania pełni potencjału przez ludzi. Test IDR-HYBT nie jest powiązany z żadnym konkretnym badaczem z dziedziny psychologii osobowości, psychopatologii lub zrzeszonymi ośrodkami badawczymi.

Test na ograniczanie się został zainspirowany interpretacją dr Whitbourne odnośnie następujących publikacji: Boudreaux, M. J., Lengel, G. J., Oltmanns, T. F., & Ozer, D. J. (2021). Assessment of self-related problems in functioning: Intrapersonal Problems Rating Scales. Psychological Assessment, 33(6), 526–540, a także: Stillman, J. (2021): The 7 Ways Your Personality Can Get in the Way of Your Success, According to Psychology, Inc., June 15, oraz pracy jej autorstwa: Whitbourne, S.K. (2021): 7 Ways to Test Whether Your Personality Is Bringing You Down. Psychology Today, June 5.

Cytowane powyżej prace dotyczyły kluczowych czynników, które mogą spowodować, że dana osoba będzie się sama ograniczać. Jest to również pouczające w porównaniu ze znanymi prognostykami sukcesu, które zostały wybrane z testu Wielkiej Piątki i tradycyjnych testów na iloraz inteligencji. Niniejszy test służy wyłącznie do celów edukacyjnych. IDRlabs i niniejszy test na ograniczanie się IDRlabs są niezależne od wyżej wymienionych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Test na ograniczanie się opiera się na zrecenzowanych i opublikowanych badaniach dotyczących cech ludzi, którzy stoją na drodze do własnego sukcesu. Należy jednak mieć na uwadze, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie wstępną oceną i wskazówką; nie zapewniają dokładnej ewaluacji Twoich cech osobowości. Test służy wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny osobowości może dokonać wyłącznie wykwalifikowany specjalista z zakresu zdrowia psychicznego.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na ograniczanie się, który pozwala na samoocenę pod kątem siedmiu cech, które mogą uniemożliwić sobie pełne wykorzystanie własnego potencjału, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej. Należy jednak mieć na uwadze, że bezpłatne, internetowe quizy i testy, takie jak test na ograniczanie się, nie stanowią specjalistycznej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Test na ograniczanie się jest dostarczany bez konieczności logowania lub rejestracji i pozwoli Ci osiągnąć wyniki odnośnie stresowania się, samokrytyki, rozpraszania się, ryzykownego zachowania, perfekcjonizmu, zagubienia w świecie fantazji i braku entuzjazmu.

2. Oparty na badaniach uniwersyteckich. Test na ograniczanie się został stworzony na podstawie zrecenzowanych wyników badań naukowych.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został opracowany z udziałem osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniem różnic indywidualnych.