Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Kendini Geri Tutma Testi

Dünya kültürlerinin çoğu, kendilerini geri tutan insanları tanımlayan ifadelere sahiptir. Massachusetts Üniversitesi'nden Susan Whitbourne ve meslektaşları, bir kişinin kendisini geri tutmasına neden olan yedi unsuru bilimsel olarak ölçebileceklerine inanıyorlar.

Kendinizi geri tutuyor musunuz? Aşağıdaki beyanların her biri için verilen ifadenin sizin için ne kadar geçerli olduğunu belirtiniz.

Soru 1 / 35

Yeni projelere başlamakta, eskileriyle ilgilenmekten daha başarılıyım.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Kendini Geri Tutma Testi (IDR-HYBT), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-HYBT, Dr. Susan Whitbourne vd.’nin kişinin tam potansiyeline ulaşamamasının ardındaki nedenleri araştıran çalışmasına dayanmaktadır. IDR-HYBT, kişilik psikolojisi, psikopatoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs Kendini Geri Tutma Testi, Dr. Whitbourne'un şu makale hakkındaki çalışmasından faydalanmıştır: Boudreaux, M. J., Lengel, G. J., Oltmanns, T. F., & Ozer, D. J. (2021). Assessment of self-related problems in functioning: Intrapersonal Problems Rating Scales (İşlevlerde öz ile ilgili sorunların değerlendirilmesi: Kişilerarası Problemleri Değerlendirme Ölçekleri). Psychological Assessment, 33(6), 526–540, as well as: Stillman, J. (2021): The 7 Ways Your Personality Can Get in the Way of Your Success, According to Psychology (Psikolojiye Göre Kişiliğinizin Başarınızın Önüne Geçmesinin 7 Yolu), Inc., Haz 15 ve Whitbourne’un kendisi: Whitbourne, S.K. (2021): 7 Ways to Test Whether Your Personality Is Bringing You Down (Kişiliğinizin Sizi Güçten Düşürüp Düşürmediğini Test Etmenin 7 Yolu). Psychology Today, Haz 5.

Yukarıda adı geçen çalışmalar, kişinin kendini geri tutmasına neden olabilecek temel faktörleri ele almaktadır. Bu çalışma aynı zamanda Beş Faktör Testi ve geleneksel IQ Testlerinden elde edilen, başarının bilinen yordayıcıları ile karşılaştırıldığında aydınlatıcı olmuştur. Mevcut test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs Kendini Geri Tutma Testi, yukarıda adı geçen tüm araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

Kendini Geri Tutma Testi, kendi başarılarının önünde duran insanların özelliklerine ilişkin hakemli ve yayınlanmış bir araştırmaya dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca bir ilk bakış ve göstergeler sunar; kişilik özellikleriniz hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Bu test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmalıdır. Kesin bir kişilik değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir ruh sağlığı uzmanı tarafından gerçekleştirilebilir.

Kendinizi tam potansiyelinize ulaşmaktan geri tutmanıza neden olması muhtemel yedi kişilik özelliğini değerlendirmenize imkan tanıyan bu ücretsiz online Kendini Geri Tutma Testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut Kendini Geri Tutma Testi gibi ücretsiz online anketler ve testler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Kendini Geri Tutma Testi, kaydolmanızı veya kayıt işlemine gerek olmaksızın size sunulmaktadır ve Strese Girme, Öz Eleştiri, Dikkat Dağınıklığı, Riskli Davranış, Mükemmeliyetçilik, Hayal Dünyasında Yaşama ve Coşkusuzluk ile ilişkili olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Üniversite Araştırmalarına Dayanmaktadır. Kendini Geri Çekme Testi, hakemli bilimsel çalışmaların bulguları temelinde oluşturulmuştur.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.