Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบคุณลักษณะที่ฉุดรั้งเราไว้

ในวัฒนธรรมของหลายประเทศในโลกมีการใช้คำที่อธิบายถึงคนที่มักฉุดรั้งตัวเองเอาไว้ และ Susan Whitbourne และเพื่อนร่วมงานของเธอที่ University of Massachusetts เชื่อว่าพวกเขาจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะทั้ง 7 อย่างที่ฉุดรั้งเราเอาไว้ในเชิงวิทยาศาสตร์ได้

คุณกำลังฉุดรั้งตัวเองอยู่หรือเปล่า? ในแต่ละข้อต่อไปนี้ ให้ระบุว่ามันอธิบายถึงตัวคุณได้มากน้อยแค่ไหน

คำถามที่ 1 จาก 35

บางครั้งมีคนบอกกับฉันว่าฉันตอบไม่ตรงกับคำถามของพวกเขา

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบคุณลักษณะที่ฉุดรั้งเราไว้จาก IDRlabs (Holding Yourself Back Test, IDR-HYBT) ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย IDRlabs ซึ่ง IDR-HYBT โดยอ้างอิงมาจากงานของปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของ Susan Whitbourne และเพื่อนร่วมงานของเธอที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างของคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ทำให้คนคนหนึ่งไม่สามารถใช้ศักยภาพของตัวอย่างได้อย่างเต็มขั้น IDR-HYBT ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักวิจัยด้านจิตวิทยาบุคลิกภาพท่านใดโดยเฉพาะ หรือสถาบันวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

แบบทดสอบคุณลักษณะที่ฉุดรั้งเราไว้ได้รับข้อมูลมาจากผลงาน Dr. Whitbourne: Boudreaux, M. J., Lengel, G. J., Oltmanns, T. F., & Ozer, D. J. (2021). Assessment of self-related problems in functioning: Intrapersonal Problems Rating Scales. Psychological Assessment, 33(6), 526–540, as well as: Stillman, J. (2021): The 7 Ways Your Personality Can Get in the Way of Your Success, According to Psychology, Inc., June 15, and Whitbourne herself in: Whitbourne, S.K. (2021): 7 Ways to Test Whether Your Personality Is Bringing You Down. Psychology Today, June 5.

ผลงานที่อ้างถึงดังกล่าวได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยหลักที่อาจเป็นสาเหตุให้คนฉุดรั้งตัวเองเอาไว้ ผลงานนี้ยังโดดเด่นเมื่อเทียบกับตัวทำนายความสำเร็จที่เป็นที่รู้จักในแบบทดสอบบุคลิกภาพทั้งห้าและแบบทดสอบ IQ ดั้งเดิม แบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น IDRlabs และแบบทดสอบคุณลักษณะที่ฉุดรั้งเราไว้ของ IDRlabs เป็นอิสระจากนักวิจัย องค์กร และสถาบันที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวถึงไว้ในข้างต้น

แบบทดสอบสิ่งที่ฉุดรั้งเราเอาไว้อ้างอิงมาจากงานวิจัยที่ได้รับการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญ และตีพิมพ์เกี่ยวกับคุณลักษณะที่ฉุดรั้งไว้ไม่ให้คนคนนั้นประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบและควิซออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบนี้เป็นเพียงแค่การสำรวจและตัวชี้วัดในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถให้การประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของคุณได้อย่างถูกต้องเสียทั้งหมด แบบทดสอบนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น การประเมินลักษณะทางบุคลิกภาพได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์จริง ๆ ควรถูกดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น

ในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่แบบทดสอบคุณลักษณะที่ฉุดรั้งเราไว้ฟรี ซึ่งให้คุณได้ลองประเมินตัวเองเกี่ยวกับ 7 คุณลักษณะที่อาจฉุดรั้งตัวคุณเองไว้ไม่ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ เราพยายามอย่างหนักที่จะทำให้แบบทดสอบนี้มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยการใช้วิธีควบคุมเชิงสถิติ อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบคุณลักษณะที่ฉุดรั้งเราไว้ฟรีนี้ไม่ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประเมินหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญใด ๆ ทั้งสิ้น แบบทดสอบถูกจัดเตรียมไป “ตามสภาพ” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบหรือควิซออนไลน์ฟรีของเรา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบคุณลักษณะที่ฉุดรั้งเราไว้นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียน และยังจะได้รับคะแนนในด้านการมีความเครียด การโทษตัวเอง การไม่มีสมาธิ พฤติกรรมชอบเสี่ยง การรักความสมบูรณ์แบบ การเพ้อฝัน และการไม่กระตือรือร้น

2. อ้างอิงมาจากงานวิจัยของวิทยาลัย แบบทดสอบคุณลักษณะที่ฉุดรั้งเราไว้ถูกจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงมาจากผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญแล้ว

3. การควบคุมเชิงสถิติ การวิเคราะห์เชิงสถิติของแบบทดสอบถูกนำมาใช้เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนแบบทดสอบมีความถูกต้องและสมบูรณ์สูงสุด

4. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบปัจจุบันนี้ถูกจัดทำขึ้นด้วยข้อมูลของผู้ที่ทำงานอย่างเชี่ยวชาญในด้านจิตวิทยา และการวิจัยความแตกต่างของแต่ละบุคคล