Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na rasizm

Oparte na badaniach z Uniwersytetu Marylandu oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara

Rasizm obejmuje uprzedzenia, dyskryminację lub antagonizm skierowany przeciwko rasie innej niż własna. Jednak pomimo tej definicji nie wszyscy są zgodni względem tego, co jest rasizmem, a co nie. W tym celu badacze z Uniwersytetu Marylandu oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara stworzyli własny instrument do pomiaru rasizmu.

Aby przystąpić do testu na rasizm, wskaż swój poziom zgodności z każdym z poniższych stwierdzeń poniżej.

Pytanie 1 z 20

W filmach zachodnich można przedstawiać osoby ras innych niż biała na podstawie rasowych stereotypów (np. Arabów jako ludzi skłonnych do przemocy, Azjatów jako osoby nieasertywne itp.).

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na rasizm IDRlabs jest własnością IDRlabs International. Oryginalne badania, na których oparty jest ten test, zostały przeprowadzone przez badaczy Liang, Li i Kim we współpracy z Uniwersytetem Marylandu oraz Uniwersytetem Kalifornijskim w Santa Barbara.

Test na rasizm IDRlabs został oparty na badaniach opublikowanych w recenzowanych magazynach naukowych, zalicza się tu: Liang, C. T. H., Li, L. C., & Kim, B. S. K. (2004). The Asian American Racism-Related Stress Inventory: Development, Factor Analysis, Reliability, and Validity. Journal of Counseling Psychology, 51(1), 103–114. doi:10.1037/0022-0167.51.1.103 oraz Loo, C. M., Fairbank, J. A., Scurfield, R. M., Ruch, L. O., King, D. W.,Adams, L. J., & Chemtob, C. M. (2001). Measuring exposure to racism: Development and validation of a Race-Related Stressor Scale (RRSS) for Asian American Vietnam veterans. Psychological Assessment, 13, 503–520.

Na pracę tych badaczy częściowo wpłynęły również rzeczywiste, osobiste doświadczenia imigrantów o rasach innych niż biała przebywających w krajach zachodnich, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy test na rasizm nie jest jedynym sposobem na zdefiniowanie idei rasizmu, jednocześnie test ten nie zakłada, że tak jest. Instrument jest przeznaczony do badań, szczególnie do użytku przez wykwalifikowanych naukowców i badaczy. Niniejszy test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. IDRlabs i niniejszy test (lub quiz) na rasizm IDRlabs nie są zależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Niniejszy test na rasizm opiera się na dobrze ocenianym inwentarzu do oceny osobistego doświadczenia rasizmu w przypadku osób o rasie innej niż biała w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” i nie zapewniają dokładnej oceny Twojego obecnego doświadczenia rasizmu i Twojej postawy wobec rasizmu. Dlatego też quiz ten jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na rasizm, umożliwiającego poznanie swojego stopnia rasizmu według oceny badaczy z Uniwersytetu Marylandu i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i rzetelny. Dlatego też niniejszy test poddawany jest kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten test na rasizm, nie stanowią jednak profesjonalnej oceny ani rekomendacji; wyniki testu dostarczane są na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat niniejszego testu lub naszych pozostałych internetowych testów psychologicznych, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Free. This online Racism Test is delivered to you free of charge and will allow you to obtain your scores on this psychological instrument, as published in the peer-reviewed scientific Journal of Counseling Psychology.

2. Zasadność i wiarygodność. Zasadność testu na rasizm została potwierdzona badaniami empirycznymi i analizą czynnikową. Dowody zostały opublikowane w magazynach naukowych, wykazano również jego odpowiednią zasadność naukową.

3. Oparty na recenzowanych badaniach. Niniejszy test stworzono w oparciu o recenzowane badania, opublikowane w czołowych magazynach naukowych i przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Marylandu i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

5. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy tego darmowego, internetowego testu posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo badaniami psychologicznymi i badaniem osobowości.