Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบการเหยียดเชื้อชาติ

อ้างอิงจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย University of Maryland และ UC Santa Barbara

การเหยียดเชื้อชาตินั้นหมายรวมถึงการมีอคติ การแบ่งแยก การต่อต้านคนที่มีเชื้อชาติต่างไปจากตนเอง แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนที่มีความเห็นตรงกันว่า อะไรบ้างที่ถือว่าเป็นการเหยียดหรือไม่เหยียดทางเชื้อชาติ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Maryland และ University of California, Santa Barbara ได้คิดค้นเครื่องมือสำหรับการวัดผลทางด้านการเหยียดเชื้อชาติขึ้นมาเป็นของตัวเอง

เพื่อที่จะทำแบบทดสอบการเหยียดเชื้อชาตินี้ โปรดระบุระดับความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยของคุณกับคำกล่าวต่อไปนี้ที่ด้านล่าง

คำถามที่ 1 จาก 20

ไม่เป็นไรถ้าจะมองว่าคนผิวสีในโฆษณา ต้องปฏิบัติแบบยอมจำนนให้กับคนผิวขาว

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบการเหยียดเชื้อชาติของ IDRlabs เป็นสินทรัพย์ของ IDRlabs International งานวิจัยดั้งเดิมที่แบบทดสอบนี้นำมาอ้างอิงเป็นผลงานของนักวิจัย Liang, Li และ Kim จากการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย University of Maryland และ University of California Santa Barbara

แบบทดสอบการเหยียดเชื้อชาติของ IDRlabs อ้างอิงมาจากผลงานวิจัยที่ได้ผ่านการตรวจสอบและเผยแพร่ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่: Liang, C. T. H., Li, L. C., & Kim, B. S. K. (2004). The Asian American Racism-Related Stress Inventory: Development, Factor Analysis, Reliability, and Validity. Journal of Counseling Psychology, 51(1), 103–114. doi:10.1037/0022-0167.51.1.103 and Loo, C. M., Fairbank, J. A., Scurfield, R. M., Ruch, L. O., King, D. W.,Adams, L. J., & Chemtob, C. M. (2001). Measuring exposure to racism: Development and validation of a Race-Related Stressor Scale (RRSS) for Asian American Vietnam veterans. Psychological Assessment, 13, 503–520.

ข้อมูลบางส่วนจากผลงานของนักวิจัยเหล่านี้มาจากประสบการณ์ในชีวิตจริงของคนไม่ใช่คนขาวที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศตะวันตก โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก แบบทดสอบการเหยียดเชื้อชาตินี้ไม่ได้เป็นเพียงวิธีเดียวในการพูดถึงโครงสร้างของการเหยียดเชื้อชาติ และแบบทดสอบนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการสนับสนุนเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติด้วย เครื่องมือนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการวิจัย โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว โดยแบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น แบบทดสอบหรือควิซเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติจาก IDRlabs และ IDRlabs เองต่างเป็นอิสระจากนักวิจัย องค์กร และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แบบทดสอบการเหยียดเชื้อชาตินี้อ้างอิงมาจากผลการประเมินที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลที่ไม่ใช่คนขาวในประเทศสหรัฐอมริกา อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบออนไลน์และควิซฟรีนี้เป็นเพียงแค่ตัวชี้วัดในขั้นเริ่มต้นเท่านั้น และไม่สามารถให้การประเมินที่ถูกต้องทั้งหมดจากประสบการณ์และแนวความคิดของคุณเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ ดังนั้น แบบทดสอบนี้จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในด้านการศึกษาเท่านั้น

ในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่แบบทดสอบด้านการเหยียดเชื้อชาติออนไลน์ฟรีนี้ ซึ่งให้คุณสามารถค้นหาได้ว่าระดับของการเหยียดเชื้อชาติของคุณเป็นอย่างไรบ้าง เมื่ออ้างอิงจากผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Maryland และ University of California Santa Barbara เราได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการทำให้ควิซนี้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ด้วยการควบคุมเชิงสถิติ อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบออนไลน์ฟรีและควิซเช่นแบบทดสอบการเหยียดเชื้อชาตินี้ไม่ได้เป็นการประเมินผลหรือให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญใด ๆ ทั้งสิ้น โดยแบบทดสอบนี้ถูกจัดเตรียมไป “ตามสภาพ” สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบเชิงจิตวิทยาออนไลน์ของเรา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบการเหยียดเชื้อชาตินี้ได้ฟรี แล้วคุณจะได้รับคะแนนจากเครื่องมือทางด้านจิตวิทยานี้ ซึ่งอ้างอิงมาจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตรวจสอบและเผยแพร่ทางวิทยาศาสตร์ในวารสารการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยา

2. มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยและการทดสอบเชิงประจักษ์ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าแบบทดสอบด้านการเหยียดเชื้อชาตินี้มีความถูกต้องเชิงวิทยาศาสตร์ โดยหลักฐานสนับสนุนได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์

3. อ้างอิงมาจากงานวิจัยที่ผ่านการทดสอบแล้ว แบบทดสอบนี้อ้างอิงมาจากงานวิจัยที่ผ่านการทดสอบและเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งจัดทำโดยนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย University of Maryland และมหาวิทยาลัย University of California Santa Barbara

4. ใช้วิธีการควบคุมเชิงสถิติ คะแนนจากแบบทดสอบจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน โดยแบบทดสอบใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนแบบทดสอบมีความถูกต้องมากที่สุด

5. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ฟรีนี้ได้รับการรับรองจากการจัดทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาจำนวนมาก และทำงานอย่างเชี่ยวชาญในด้านแบบทดสอบทางจิตวิทยาและบุคลิกภาพ