Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Irkçılık Testi

Maryland Üniversitesi ve UC Santa Barbara tarafından gerçekleştirilen araştırmaya dayanmaktadır

Irkçılık kapsamında, kişinin kendi ırkından farklı bir ırktan olan kişiye karşı önyargı, ayrımcı veya düşmanca davranışları yer almaktadır. Bu tanıma rağmen, neyin ırkçılığı oluşturup neyin oluşturmadığı konusunda herkes hemfikir değildir. Bu doğrultuda, Maryland Üniversitesi ve California Santa Barbara Üniversitesi araştırmacıları, ırkçılığı ölçmek için kendi araçlarını geliştirmiştir.

Irkçılık testini tamamlamak için aşağıdaki beyanların her birine katılma veya katılmama seviyenizi belirtiniz.

Soru 1 / 20

Reklamlarda azınlıkları kötü İngilizce konuşan kişiler olarak resmetmekte bir sakınca yoktur.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Irkçılık Testinin mülkiyeti IDRlabs International’a aittir. Bu testin dayandığı orijinal araştırma, Maryland Üniversitesi ve California Santa Barbara Üniversitesi işbirliği ile araştırmacılar Liang, Li ve Kim tarafından gerçekleştirilmiştir.

IDRlabs Irkçılık Testi, aşağıdaki hakemli bilimsel dergilerde yayınlanan araştırmalara dayanmaktadır: Liang, C. T. H., Li, L. C., & Kim, B. S. K. (2004). Asya Kökenli Amerikalılarda Irkçılığa İlişkin Stres Envanteri: Geliştirme, Faktör Analizi, Güvenilirlik ve Geçerlik. Journal of Counseling Psychology, 51(1), 103–114. doi:10.1037/0022-0167.51.1.103 and Loo, C. M., Fairbank, J. A., Scurfield, R. M., Ruch, L. O., King, D. W.,Adams, L. J., & Chemtob, C. M. (2001). Irkçılığa maruz kalma düzeyinin ölçülmesi: Asya kökenli Amerikalı Vietnam gazileri için Irka İlişkin Stres Kaynağı Ölçeği (RRSS) geliştirilmesi ve validasyonu. Psychological Assessment, 13, 503–520.

Bu araştırmacıların çalışmaları, kısmen de olsa beyaz olmayan göçmenlerin başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı ülkelerine gerçekten yaşadıkları deneyimlere de dayanmaktadır. Bu ırkçılık testi, ırkçılığın yapısını tanımlamanın tek yolu değildir ve bu test öyle olduğunu iddia etmemektedir. Bu aracın, özellikle nitelikli bilim insanları ve araştırmacılar tarafından sadece araştırma amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Mevcut test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs Irkçılık Testi (veya anketi), yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

Bu Irkçılık Testi, Amerika Birleşik Devletleri'nde beyaz olmayan bir kişi tarafından yaşanmış ırkçılık deneyiminin değerlendirilmesine yönelik saygın bir envantere dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca birer ilk bakış sunar ve mevcut ırkçılık deneyiminiz ve ırkçılığa karşı tutumunuz hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut anket yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır.

Maryland Üniversitesi ve California Santa Barbara Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından tanımlanan ırkçılık düzeyinizi keşfetmenize olanak tanıyan bu ücretsiz online Irkçılık testinin yayıncıları olarak, istatistiksel kontroller ve validasyon yoluyla testi olabildiğince güvenilir ve geçerli hale getirmeye çalıştık. Bununla birlikte, mevcut Irkçılık Testi gibi ücretsiz online testler ve anketler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online test veya diğer online psikoloji testimiz hakkında daha fazla detaylı bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşullarımız.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu online Irkçılık Testi size ücretsiz olarak suunulmaktadır ve hakemli Counseling Psychology Dergisinde yayımlanmış olan bu psikoloji aracındaki skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Geçerlik ve güvenilirlik. Yapılan deneysel testler ve faktör analizi, Irkçılık Testinin bilimsel geçerliğini ortaya koymuştur. Bulgular bilimsel dergilerde yayımlanmıştır ve iyi bilimsel geçerliğe sahiptir.

3. Akran değerlendirmeli araştırmalara dayanır. Mevcut test, Maryland Üniversitesi ve California Santa Barbara Üniversitesinde görev yapan profesyonel araştırmacılar tarafından yayımlanmış hakemli araştırmalar esas alınarak hazırlanmıştır.

4. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

5. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu ücretsiz online testin yazarları birçok psikoloji testini uygulamakta yetkililerdir ve kişilik ve psikoloji testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.