Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na spektrum pogranicznego zaburzenia osobowości

Spektrum pogranicznego zaburzenia osobowości obejmuje szereg objawów, z których wszystkie wskazują na zachowania typowe dla osobowości typu borderline lub na pograniczne zaburzenie osobowości (BPD). Istnieje jednak znaczne zróżnicowanie w rodzaju i nasileniu objawów.

Niniejszy test łączy w sobie spostrzeżenia z kilku wcześniejszych prób badania spektrum pogranicznego zaburzenia osobowości i stanowi pojedynczy, złożony test mierzący występowanie osobowości typu borderline za pomocą 10 różnych domen.

Jak wpasowujesz się w spektrum pogranicznego zaburzenia osobowości? Dla każdego z poniższych pytań wskaż swój stopień zgodności.

Pytanie 1 z 50

Groziłem(am) obecnym w moim życiu ludziom, że popełnię samobójstwo.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na spektrum pogranicznego zaburzenia osobowości IDRlabs (IDR-BPDST) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-BPDST opiera się na pracy dr. Mary Zanarini oraz jej współpracowników, którzy stworzyli instrument do badań przesiewowych pogranicznego zaburzenia osobowości McLean (McLean Screening Instrument for Borderline Personality Disorder, MSI-BPD). Test IDR-BPDST nie jest powiązany z żadnym konkretnym badaczem z dziedziny psychopatologii ani stowarzyszonymi instytucjami badawczymi.

Test na spektrum pogranicznego zaburzenia osobowości IDRlabs został oparty na kryteriach instrumentu do badań przesiewowych pogranicznego zaburzenia osobowości McLean (MSI-BPD) dla pogranicznego zaburzenia osobowości, opublikowanych w Zanarini, Mary & Vujanovic, A & Parachini, Elizabeth & Villatte, Jennifer & Frankenburg, Frances & Hennen, John. (2003). A screening measure for BPD: The McLean screening instrument for Borderline Personality Disorder (MSI-BPD). Journal of personality disorders. 17. 568-73. 10.1521/pedi.17.6.568.25355. Keng SL, Lee Y, Drabu S, Hong RY, Chee CYI, Ho CSH, Ho RCM. Construct Validity of the McLean Screening Instrument for Borderline Personality Disorder in Two Singaporean Samples. J Pers Disord. 2019 Aug;33(4):450-469. Epub 2018 Jun 27. PMID: 29949444. Kröger C, Huget F, Roepke S. Diagnostische Effizienz des McLean Screening Instrument für Borderline-Persönlichkeitsstörung in einer Stichprobe, die eine stationäre, störungsspezifische Behandlung in Anspruch nehmen möchte [Diagnostic accuracy of the McLean Screening Instrument for borderline personality disorder in an inpatient sample who seek a disorder-specific treatment]. Psychother Psychosom Med Psychol. 2011 Nov;61(11):481-6. German. Epub 2011 Nov 11. PMID: 22081467

Praca dr. Zanarini oraz jej współpracowników wpłynęła również na niektóre kryteria diagnostyczne uwzględnione w szeroko stosowanym narzędziu psychologicznym: instrumencie do badań przesiewowych pogranicznego zaburzenia osobowości McLean (MSI-BPD), do użytku klinicznego, zwłaszcza przez wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego. Niniejszy test służy wyłącznie celom edukacyjnym. IDRlabs i niniejszy test na spektrum pogranicznego zaburzenia osobowości IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Test na spektrum pogranicznego zaburzenia osobowości opiera się na słynnym i wysoko ocenionym inwentarzu do oceny klinicznej koncepcji spektrum osobowości typu borderline i innych zaburzeń psychicznych. Należy pamiętać jednak, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny potencjalnej choroby. Oznacza to więc, że test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny zdrowia psychicznego może dokonać wyłącznie wykwalifikowany specjalista z zakresu zdrowia psychicznego.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na spektrum pogranicznego zaburzenia osobowości, umożliwiającego samoocenę pod kątem oznak i objawów tego zaburzenia, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i rzetelny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na spektrum pogranicznego zaburzenia osobowości, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten test na spektrum pogranicznego zaburzenia osobowości jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki odnoszące się do impulsywności, lekkomyślności, strachu przed porzuceniem, niestabilnych/intensywnych związków, zachowań samookaleczających, niestabilności emocjonalnej, paranoidalnego toku myślenia, dysocjacji, rozszczepienia i dyfuzji tożsamości.

2. Ukierunkowany klinicznie. Opinia dostarczana przez ten instrument opiera się na pracy doktorów medycyny i doktorów nauk i ma na celu zapewnienie wyraźnego obrazu klinicznego bieżących objawów respondenta wskazujących na strukturę osobowości typu borderline i pograniczne zaburzenie osobowości, mierzonych za pomocą znormalizowanych pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.