Skip to main content

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten test na spektrum pogranicznego zaburzenia osobowości jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki odnoszące się do impulsywności, lekkomyślności, strachu przed porzuceniem, niestabilnych/intensywnych związków, zachowań samookaleczających, niestabilności emocjonalnej, paranoidalnego toku myślenia, dysocjacji, rozszczepienia i dyfuzji tożsamości.

2. Ukierunkowany klinicznie. Opinia dostarczana przez ten instrument opiera się na pracy doktorów medycyny i doktorów nauk i ma na celu zapewnienie wyraźnego obrazu klinicznego bieżących objawów respondenta wskazujących na strukturę osobowości typu borderline i pograniczne zaburzenie osobowości, mierzonych za pomocą znormalizowanych pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na spektrum pogranicznego zaburzenia osobowości

Spektrum pogranicznego zaburzenia osobowości obejmuje szereg objawów, z których wszystkie wskazują na zachowania typowe dla osobowości typu borderline lub na pograniczne zaburzenie osobowości (BPD). Istnieje jednak znaczne zróżnicowanie w rodzaju i nasileniu objawów.

Niniejszy test łączy w sobie spostrzeżenia z kilku wcześniejszych prób badania spektrum pogranicznego zaburzenia osobowości i stanowi pojedynczy, złożony test mierzący występowanie osobowości typu borderline za pomocą 10 różnych domen.

Jak wpasowujesz się w spektrum pogranicznego zaburzenia osobowości? Dla każdego z poniższych pytań wskaż swój stopień zgodności.

Pytanie 1 z 50

Kiedy czuję, że wydarzenia w moim życiu są da mnie po prostu niezrozumiałe, często wykazuję zachowania samookaleczające (cięcie, przypalenie ciała, przejadanie się lub głodzenie).

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Advertisement

Test na spektrum pogranicznego zaburzenia osobowości IDRlabs (IDR-BPDST) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-BPDST opiera się na pracy dr. Mary Zanarini oraz jej współpracowników, którzy stworzyli instrument do badań przesiewowych pogranicznego zaburzenia osobowości McLean (McLean Screening Instrument for Borderline Personality Disorder, MSI-BPD). Test IDR-BPDST nie jest powiązany z żadnym konkretnym badaczem z dziedziny psychopatologii ani stowarzyszonymi instytucjami badawczymi.

Test na spektrum pogranicznego zaburzenia osobowości IDRlabs został oparty na kryteriach instrumentu do badań przesiewowych pogranicznego zaburzenia osobowości McLean (MSI-BPD) dla pogranicznego zaburzenia osobowości, opublikowanych w Zanarini, Mary & Vujanovic, A & Parachini, Elizabeth & Villatte, Jennifer & Frankenburg, Frances & Hennen, John. (2003). A screening measure for BPD: The McLean screening instrument for Borderline Personality Disorder (MSI-BPD). Journal of personality disorders. 17. 568-73. 10.1521/pedi.17.6.568.25355. Keng SL, Lee Y, Drabu S, Hong RY, Chee CYI, Ho CSH, Ho RCM. Construct Validity of the McLean Screening Instrument for Borderline Personality Disorder in Two Singaporean Samples. J Pers Disord. 2019 Aug;33(4):450-469. Epub 2018 Jun 27. PMID: 29949444. Kröger C, Huget F, Roepke S. Diagnostische Effizienz des McLean Screening Instrument für Borderline-Persönlichkeitsstörung in einer Stichprobe, die eine stationäre, störungsspezifische Behandlung in Anspruch nehmen möchte [Diagnostic accuracy of the McLean Screening Instrument for borderline personality disorder in an inpatient sample who seek a disorder-specific treatment]. Psychother Psychosom Med Psychol. 2011 Nov;61(11):481-6. German. Epub 2011 Nov 11. PMID: 22081467

Praca dr. Zanarini oraz jej współpracowników wpłynęła również na niektóre kryteria diagnostyczne uwzględnione w szeroko stosowanym narzędziu psychologicznym: instrumencie do badań przesiewowych pogranicznego zaburzenia osobowości McLean (MSI-BPD), do użytku klinicznego, zwłaszcza przez wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego. Niniejszy test służy wyłącznie celom edukacyjnym. IDRlabs i niniejszy test na spektrum pogranicznego zaburzenia osobowości IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Test na spektrum pogranicznego zaburzenia osobowości opiera się na słynnym i wysoko ocenionym inwentarzu do oceny klinicznej koncepcji spektrum osobowości typu borderline i innych zaburzeń psychicznych. Należy pamiętać jednak, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny potencjalnej choroby. Oznacza to więc, że test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny zdrowia psychicznego może dokonać wyłącznie wykwalifikowany specjalista z zakresu zdrowia psychicznego.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na spektrum pogranicznego zaburzenia osobowości, umożliwiającego samoocenę pod kątem oznak i objawów tego zaburzenia, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i rzetelny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na spektrum pogranicznego zaburzenia osobowości, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.