Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบวัดระดับบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง

ระดับของความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งประกอบไปด้วยลักษณะอาการต่างๆ ที่ส่งผลทางจิตแบบก้ำกึ่งหรือเป็นบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง (borderline personality disorder, BPD) อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาของแต่ละประเภทและระดับความรุนแรงของอาการ

แบบทดสอบนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลเชิงลึก จากความพยายามหลายครั้งก่อนหน้านี้ในการวิจัยเกี่ยวกับระดับของบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง โดยได้นำมาประกอบกันไว้ในแบบทดสอบเดียวนี้ เพื่อวัดผลเกี่ยวกับลักษณะทางบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งทั้งหมด 10 ระดับ

คุณอยู่ในระดับไหนของบอร์เดอร์ไลน์? โปรดระบุว่าคุณเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนในแต่ละคำถามต่อไปนี้

คำถามที่ 1 จาก 50

บ่อยครั้งที่ฉันพบว่าตัวเองพูดหรือทำสิ่งต่างๆ โดยที่ไม่ได้ฉุกคิดก่อน

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบระดับของบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง (The IDRlabs Borderline Personality Disorder Spectrum Test, IDR-BPDST) ถูกพัฒนาขึ้นโดย IDRlabs ซึ่ง IDR-BPDST อ้างอิงมาจากงานของ Dr. Mary Zanarini และเพื่อนร่วมงานของเธอที่จัดทำเครื่องมือสำหรับทดสอบบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง McLean (McLean Screening Instrument for Borderline Personality Disorder, MSI-BPD) โดย IDR-BPDST ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักวิจัยเกี่ยวกับจิตพยาธิวิทยาท่านใดโดยเฉพาะหรือสถาบันวิจัยอื่นที่มีความเกี่ยวข้องใดๆ

แบบทดสอบระดับของบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งของ IDRlabs ได้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลจากเกณฑ์ของ MSI-BPD เกี่ยวกับบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งซึ่งถูกเผยแพร่ไว้ใน Zanarini, Mary & Vujanovic, A & Parachini, Elizabeth & Villatte, Jennifer & Frankenburg, Frances & Hennen, John. (2003). A screening measure for BPD: The McLean screening instrument for Borderline Personality Disorder (MSI-BPD). Journal of personality disorders. 17. 568-73. 10.1521/pedi.17.6.568.25355. Keng SL, Lee Y, Drabu S, Hong RY, Chee CYI, Ho CSH, Ho RCM. Construct Validity of the McLean Screening Instrument for Borderline Personality Disorder in Two Singaporean Samples. J Pers Disord. 2019 Aug;33(4):450-469. Epub 2018 Jun 27. PMID: 29949444. Kröger C, Huget F, Roepke S. Diagnostische Effizienz des McLean Screening Instrument für Borderline-Persönlichkeitsstörung in einer Stichprobe, die eine stationäre, störungsspezifische Behandlung in Anspruch nehmen möchte [Diagnostic accuracy of the McLean Screening Instrument for borderline personality disorder in an inpatient sample who seek a disorder-specific treatment]. Psychother Psychosom Med Psychol. 2011 Nov;61(11):481-6. German. Epub 2011 Nov 11. PMID: 22081467.

งานของ Dr. Zanarini และเพื่อนร่วมงานของเธอได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การวินิจฉัยบางส่วนที่มีการนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาอย่างแพร่หลายที่เรียกว่า MSI-BPD สำหรับใช้ทางการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ได้รับการรับรองแล้วโดยเฉพาะ แบบทดสอบปัจจุบันนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น IDRlabs และแบบทดสอบระดับของบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งของ IDRlabs เป็นอิสระจากนักวิจัย องค์กร หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาซึ่งได้กล่าวไว้ในข้างต้น

แบบทดสอบบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งอ้างอิงมาจากงานวิจัยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในการใช้ประเมินทางการแพทย์เกี่ยวกับระดับของบอร์เดอร์ไลน์และความผิดปกติทางจิตอื่นๆ อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบและควิซออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบในขั้นเริ่มต้น และไม่สามารถให้การประเมินได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่เป็นไปได้ของคุณ แบบทดสอบจึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น การประเมินสุขภาพทางจิตที่ได้ผลแน่ชัดสามารถกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น

เนื่องจากเป็นผู้เผยแพร่แบบทดสอบความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งออนไลน์ ให้คุณได้ตรวจสอบสัญญาณและลักษณะอาการตามเงื่อนไขได้ฟรี เราพยายามอย่างหนักเพื่อทำให้แบบทดสอบมีความน่าเชื่อถือและสมบูรณ์เท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ ด้วยการจัดทำแบบทดสอบโดยการให้เหตุผลและใช้วิธีควบคุมเชิงสถิติ อย่างไรก็ตาม ควิซออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบระดับของบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งไม่ได้เป็นการประเมินผลหรือการให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญใดๆ ทั้งสิ้น แบบทดสอบถูกจัดเตรียมไป “ตามสภาพ” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบและควิซออนไลน์ใดๆ ของเรา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบระดับบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งนี้ได้ฟรีและได้รับคะแนนเกี่ยวกับอาการหุนหันพลันแล่น, ประมาท, กลัวถูกทิ้ง, ความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคง/คลั่งรัก, พฤติกรรมทำร้ายตัวเอง, อารมณ์ที่ไม่คงที่, ความรู้สึกหวาดระแวง, กลไกทางจิตแตกแยก, แปลกแยก และความสับสนทางอัตลักษณ์

2. อ้างอิงทางการแพทย์ ข้อมูลในแบบทดสอบอ้างอิงมาจากงานของ M.D.s และ Ph.D.s และถูกออกแบบมาเพื่อส่งมอบภาพรวมที่ชัดเจน เกี่ยวกับลักษณะและอาการปัจจุบันของผู้ตอบคำถามที่มีบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง และบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง (borderline personality disorder) โดยวัดผลตามปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

3. ใช้วิธีควบคุมเชิงสถิติ แบบทดสอบใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนจากแบบทดสอบมีความถูกต้องและสมบูรณ์สูงสุด

4. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบปัจจุบันจัดทำขึ้นโดยข้อมูลของผู้ที่ทำงานอย่างเชี่ยวชาญในงานวิจัยด้านจิตวิทยาและความแตกต่างของแต่ละบุคคล