Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Borderline Spektrum Testi

Borderline kişilik bozukluğu spektrumu, tümü borderline kişilik organizasyonu veya borderline kişilik bozukluğunun (BPD) varlığına işaret eden bir dizi semptomu kapsar. Bununla birlikte, semptomların tipi ve ciddiyet düzeyinde büyük farklılıklar mevcuttur.

Bu test, size borderline kişilik spektrumu 10 farklı alanda ölçen tek bir bileşik test sunmak amacıyla borderline kişilik olaylarını araştırmaya yönelik bazı daha eski çalışmalardan edinilmiş olan bilgileri bir araya getirir.

Borderline spektrumda siz neredesiniz? Aşağıdaki soruların her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 50

Aşırı alkol aldığım ve/veya madde kullandığım çılgın dönemler oluyor.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Borderline Kişilik Bozukluğu Spektrum Testi (IDR-BPDST), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR- BPDST, Borderline Kişilik Bozukluğu için McLean Tarama Aracı’nı (MSI-BPD) geliştirmiş olan Dr. Mary Zanarini vd.’nin çalışmalarına dayanmaktadır. IDR-BPDST, psikopatoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs Borderline Kişilik Bozukluğu Spektrum Testi, takip eden çalışmalarda yayınlandığı üzere borderline kişilik bozukluğu için MSI-BPD kriterlerinden yararlanmıştır. Zanarini, Mary & Vujanovic, A & Parachini, Elizabeth & Villatte, Jennifer & Frankenburg, Frances & Hennen, John. (2003). A screening measure for BPD: The McLean screening instrument for Borderline Personality Disorder (MSI-BPD) (BPD için bir tarama ölçütü: Borderline Kişilik Bozukluğu için McLEan tarama aracı (MSI-BPD)). Journal of personality disorders. 17. 568-73. 10.1521/pedi.17.6.568.25355. Keng SL, Lee Y, Drabu S, Hong RY, Chee CYI, Ho CSH, Ho RCM. Construct Validity of the McLean Screening Instrument for Borderline Personality Disorder in Two Singaporean Samples (İki Singapur Örnekleminde Borderline Kişilik Bozukluğu için McLean Tarama Aracının Yapı Geçerliliği). J Pers Disord. 2019 Aug;33(4):450-469. Epub 2018 Jun 27. PMID: 29949444. Kröger C, Huget F, Roepke S. Diagnostische Effizienz des McLean Screening Instrument für Borderline-Persönlichkeitsstörung in einer Stichprobe, die eine stationäre, störungsspezifische Behandlung in Anspruch nehmen möchte [Diagnostic accuracy of the McLean Screening Instrument for borderline personality disorder in an inpatient sample who seek a disorder-specific treatment (Borderline kişilik bozukluğu için McLean Tarama Aracının, bozukluğa özel tedavi arayışı içindeki bir yataklı hasta örneklemindeki tanısal doğruluğu)]. Psychother Psychosom Med Psychol. 2011 Nov;61(11):481-6. German. Epub 2011 Nov 11. PMID: 22081467.

Dr. Zanarini ve diğerleri tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışma aynı zamanda, özellikle vasıflı ruh sağlığı uzmanları tarafından klinik kullanımı yaygın olan MSI-BPD psikoloji enstrümanının içerdiği bazı tanısal kriterlerin de belirlenmesinde kullanılmıştır. Mevcut test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs Borderline Kişilik Bozukluğu Spektrum Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

Borderline Kişilik Bozukluğu Spektrum Testi, borderline spektrumu ve diğer psikotik bozuklukların klinik konseptinin değerlendirilmesinde kullanılan tanınmış ve saygın bir envantere dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca bir ilk bakış sunar ve potansiyel bozukluğunuz hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir ruh sağlığı değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir ruh sağlığı uzmanı tarafından gerçekleştirilebilir.

Kendinizde bu bozukluğun belirtileri ve semptomlarını taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online borderline kişilik bozukluğu spektrum testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut borderline kişilik bozukluğu spektrum testi gibi ücretsiz online anketler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu borderline spektrum testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve impulsiflik, umursamazlık, terk edilme korkusu, dengesiz/yoğun ilişkiler, kendine zarar verme davranışı, duygusal dengesizlik, paranoyak düşünce, dissosiyasyın, bölünme ve kimlik difüzyonu ile ilgili skorlarınızı almanızı sağlar.

2. Klinik odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, akademisyen ve doktorların çalışmalarına dayanmaktadır ve kişinin borderline kişilik organizasyonu ve borderline kişilik bozukluğuna işaret eden mevcut semptomlarının standart faktörlere göre ölçülmesi ile açık bir klinik resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.