Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na styl obronny

Psychologiczne mechanizmy obronne definiuje się jako nieświadome lub półświadome automatyczne reakcje, które służą ochronie naszego postrzegania siebie i chronią nas w życiu codziennym przed niepokojącymi myślami i uczuciami. Wszyscy używamy mechanizmów obronnych – w sposób pozytywny i negatywny, dojrzały i niedojrzały. Inne postępowanie by nas po prostu przytłoczyło.

Niniejszy test, oparty na badaniach z Harvard Medical School, zmierzy, jakie są Twoje mechanizmy obronne. Aby rozwiązać test, wskaż swoją odpowiedź na każde z poniższych pytań.

Pytanie 1 z 87

Nie można mnie winić za to, co robię źle.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na styl obronny IDRlabs został opracowany przez IDRlabs na podstawie danych i badań z Harvard Medical School. IDRlabs nie jest powiązany ze uczelnią Harvard Medical School ani innymi instytucjami wymienionymi w dokumentacji testu.

Niniejszy test dostarcza następujących opinii:

Utrata kontroli nad zachowaniami

Wykazywanie ekstremalnych zachowań jako sposobu na rozwiązanie konfliktów emocjonalnych, a nie poprzez wewnętrzną refleksję lub uczucie. Na przykład, zamiast wyrażać słownie złość lub smutek, osoba rzuca szklanką, wykrzykuje przekleństwa, grozi innym lub dokonuje samookaleczenia.

Bierna agresja

Zachowania pośrednio lub zastępczo wyrażające agresję lub negatywne uczucia, takie jak irytacja lub uraza, którym często towarzyszy fasada uległości, która tak naprawdę maskuje ukrytą wrogość, opór i urazę.

Regresja

Powrót do wcześniejszego etapu rozwoju osobowości przy doświadczaniu niedopuszczalnych lub niebezpiecznych uczuć lub myśli. Na przykład osoba dorosła przyjmująca pozycję embrionalną, gdy odczuwa strach, lub osoba dorosła wpadająca w złość, jakby była czterolatkiem, któremu coś poszło nie po myśli.

Wycofanie się

Zachowania typu ucieczki, w których osoba usuwa się lub nie angażuje się emocjonalnie lub fizycznie w niewygodne wydarzenia, interakcje lub bodźce wywołujące bolesne myśli lub uczucia. Na przykład osoba zostaje w domu, nie idąc do pracy z powodu konfliktu, w który poprzedniego dnia popadła ze współpracownikiem.

Zahamowanie

Mimowolny spadek motywacji do angażowania się ze związanym z tym lękiem lub spadek motywacji do zapobiegania takiemu lękowi. Na przykład osoba nie uczy się do egzaminu, zmaga się z nieśmiałością podczas poznawania nowych ludzi lub je ciasto podczas diety.

Projekcja

Przypisywanie innym ludziom niedopuszczalnych myśli, uczuć, motywów i cech, a tym samym ubarwienie własnej błędnej interpretacji drugiej osoby. Na przykład osoba uważa, że inni ludzie publicznie jej się przyglądają, ponieważ sami czują się nieatrakcyjni lub skrępowani.

Narzekanie z odrzucaniem pomocy

Narzekanie lub proszenie innych o pomoc, a następnie odrzucanie ich wsparcia w celu rozwiązania wewnętrznego konfliktu emocjonalnego. Narzekanie z odrzuceniem pomocy jest dodatnio skorelowane z hipochondrią, mechanizmem obronnym, w którym dana osoba czuje, że nikt jej nie rozumie lub wyolbrzymia swoje okoliczności przed samą sobą i innymi w celu uniknięcia odpowiedzialności lub poczucia winy.

Fantazja

Uspokajanie się poprzez fantazjowanie; unikanie frustracji poprzez zastąpienie rzeczywistości wyimaginowaną satysfakcją. Na przykład, osoba marzy nadmiernie o wielkich osiągnięciach, zamiast pracować nad osiąganiem sukcesu w świecie rzeczywistym.

Negacja

Odrzucanie nieprzyjemnych doświadczeń poprzez blokowanie uświadomienia sobie zewnętrznej rzeczywistości w celu uniknięcia niepokoju związanego z zauważeniem obiektywnej rzeczywistości. Na przykład osoba straciła świetną okazję, a teraz wmawia sobie, że nie było to nic takiego.

Somatyzacja

Skłonność do postrzegania i przekazywania konfliktu występującego w umyśle w formie objawów fizycznych bez przyczyny cielesnej w celu uniknięcia nieznośnych uczuć lub myśli. Na przykład uczucie mdłości lub choroby spowodowane lękiem związanym z ważną prezentacją w pracy.

Izolacja afektu

Oddzielenie emocji od doświadczeń i pomysłów tak, aby rzeczywistość mogła zostać zaakceptowana bez reakcji emocjonalnej, ponieważ powiązany afekt jest zablokowany i nieuświadamiany. Na przykład opisanie poważnego, traumatycznego zdarzenia bez odpowiedniej towarzyszącej reakcji emocjonalnej, tj. myślenie o uczuciu bez jego odczuwania.

Autorzy tego internetowego testu na psychologiczne mechanizmy obronne posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zawodowo zajmują się typologią i badaniem osobowości. Wyniki naszego internetowego quizu (testu osobowości) są przekazywane na zasadzie „tak, jak jest” i nie powinny być postrzegane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego internetowego testu osobowości, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test na styl obronny jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wynik odnośnie wykorzystania psychologicznych mechanizmów obronnych.

2. Ukierunkowany naukowo. Opinie dostarczane przez ten test są oparte na badaniach specjalistów w dziedzinie mechanizmów obronnych, funkcjonalności obronnej i stylów radzenia sobie i mają na celu dostarczenie jasnego obrazu cech respondenta, wskazujących na poziomy funkcjonalności obronnej, mierzonych za pomocą znormalizowanych pozycji w formie samodzielnie wypełnianego kwestionariusza.

3. Zadowalająca ważność i rzetelność. Podczas opracowywania narzędzi, na których opiera się ten test, stwierdzenia zostały poddane wstępnemu testowi trafności fasadowej przy udziale dwóch psychologów i jednego psychiatry, następnie wykorzystano tylko uzgodnione pozycje.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są logowane w anonimizowanej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

5. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test powstał przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniem różnic indywidualnych.